อย่าปล่อยให้รอมฎอนผ่านไป !
  จำนวนคนเข้าชม  630

อย่าปล่อยให้รอมฎอนผ่านไป !

 

วันละหนึ่งความคิด...แปลเรียบเรียง

 

 

- เชค ซอและห์  อัลเฟาซาน ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ 

 

ตรวจสอบตัวเอง ในสิบวันที่แล้วมา เราใช้เวลาไปอย่างไร ?... 

เราได้ใช้มันไปในการฎออะฮฺต่ออัลลอฮฺ ตะอาลา และได้รับประโยชน์จากช่วงเวลานั้นบ้างหรือไม่ ? 

ใครที่ยังคงผัดวันประกันพรุ่ง ละเลย เกียจคร้านในสิบวันที่ผ่านเลยมา 

ขอให้สำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัว และฉวยโอกาส (ในวันคืน) ที่ยังคงมีเหลืออยู่ในเดือนอันประเสริฐนี้ 

ก่อนที่มันจะผ่านเลยไปทั้งหมด  และไม่ได้รับอะไรจากมันเลย 

(มะญาลิซ ชะฮฺริ รอมฎอน อัลมุบาร้อก 46) 

 

 

 

-เชค ซอและห์ อัลเฟาซาน ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮ- 

 

แท้จริงแล้ว ผู้ที่มีชีวิตอยู่ทันเดือนรอมฎอน  และอัลลอฮฺได้ทรงอำนวยให้เขาได้รับประโยชน์จากเดือนรอมฎอน 

แน่นอน ถือได้ว่าอัลลอฮฺได้ประทานความโปรดปรานให้แก่เขา  อย่างยิ่งใหญ่ไพศาล 

ซึ่งไม่อาจเทียบเคียงกับสิ่งใดได้เลย  เทียบกันไม่ได้เลยจริงๆ -ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ- 

เทียบไม่ได้กับเจ้าของเงินหลายร้อยล้าน  เจ้าของสินทรัพย์ หรือ อสังหาริมทรัพย์ใดๆ 

 

 

 

- เชค ซอลิฮฺ อัลอุศ็อยมีย์ ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ -

 

รอมฎอนกำลังเดินทางจากเราไป จงอย่าปล่อยให้รอมฎอนผ่านไป

นอกเสียจากว่าพวกท่านได้ทำให้วันคืนแห่งรอมฎอน เปี่ยมล้นด้วยคุณงามความดี

จงรีบฉกฉวยให้ทันใน (ช่วงเวลา) ที่ยังคงเหลืออยู่นี้ ก่อนที่พวกท่านจะถอนหายใจ

เพราะความเศร้าสลดเสียดาย อันเนื่องมาจากวันเวลาที่ผ่านเลยไปอย่างรวดเร็ว

 

 

 

-อิมาม อิบนิ้ล ก็อยยิม ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

สำหรับการบริจาคทาน (ศ่อดาเกาะฮฺ) นั้น ส่งผลอย่างน่าอัศจรรย์ในการขจัดเภทภัย

ขจัดสายตาริษยา และขจัดความชั่วร้ายของผู้ที่อิจฉาให้หมดสิ้นไป

 

 

 

- อิมาม อิบนิ ร่อญับ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

พึงทราบเถิดว่า เดือน (รอมฎอน) ของพวกท่าน ได้เริ่มลดหายพร่องลงแล้ว 

ท่านทั้งหลายพึงให้การงานของพวกท่าน เพิ่มพูนทวีคูณขึ้นเถิด 

(ละฏออิฟุ้ล มะอาริฟ)

 

 

 

- อิมาม อิบนุล เญาซีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

ท่านกำลังอยู่ในเดือนรอมฎอน .....♥ ♥ ♥ ♥

หากท่านขาดทุนในเดือนนี้... เมื่อใดกัน ที่ท่านจะได้กำไร

หากท่านไม่รีบรุดสู่ความดี... เมื่อใดกัน ที่ท่านจะขยับขับเคลื่อน

 

 

- ชัยคุลอิสลาม อิบนิ ตัยมียะฮฺ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

ใครตั้งใจที่จะเลิกทำในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืน แค่ในเดือนรอมฎอน

ก็ยังไม่ถือว่าเขาคือผู้สำนึกผิด กลับเนื้อกลับตัวอย่างแท้จริง

หากแต่คือ ผู้ละทิ้งการทำผิด เฉพาะในเดือนรอมฎอนเท่านั้น

(อัลฟะตาวา 10 / 743)

 

 

 

-อิมาม อิบนิ้ลก็อยยิม ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

ผู้ใดที่รอมฎอนเป็นที่ถูกต้องและปลอดภัย สำหรับเขาแล้วละก็ ตลอดทั้งปีของเขาก็จะเป็นที่ปลอดภัยสำหรับเขา

(ซาดุ้ล มะอ๊าด 2/30)

 

 

 

- ท่านอิบนุ กุดามะฮฺ อัลมักดิซีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

     หนึ่งในมารายาทของการถือศีลอด ก็คือ อย่า (รับประทาน) ให้แน่นท้องในเวลากลางคืน แต่ให้รับประทานแต่พอประมาณ

     เพราะแท้จริงแล้ว ไม่มีภาชนะใดที่ลูกหลานอาดัม จะทำให้เต็มเปี่ยม ที่จะชั่วช้าไปกว่าท้องอีกแล้ว

     และตราบใดที่เขาอิ่มท้องตั้งแต่ช่วงต้นของเวลากลางคืน เขาก็จะไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากตัวของเขาเองในช่วงเวลาที่เหลือ

     เช่นเดียวกัน หากเขาอิ่มท้องในยามรุ่งอรุณ เขาก็จะไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากตัวของเขาเองในเวลาใกล้ศุฮฺริ

     เพราะการรับประทานที่มากจนเกินไป ส่งผลให้เกียจคร้านและเฉื่อยชา

 

 

 

๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕