ค่ำคืนที่มีค่า เทียบเท่าทั้งชีวิต...
  จำนวนคนเข้าชม  580

ค่ำคืนที่มีค่า เทียบเท่าทั้งชีวิต...

 

วันละหนึ่งความคิด...แปลเรียบเรียง

 

- อิมาม อิบนิ รอญับ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

โอ้ ผู้ที่เวลาชีวิตได้สูญหายไป กับสิ่งที่ไม่มีประโยชน์อันใด

จงเร่งติดตามแก้ไขในคืนลัยละตุ้ลก็อดร์นี้เถิด เพราะค่ำคืนนี้เทียบเท่ากับอายุขัยที่มีทั้งหมด !...

 

 

 

- อิมาม อิบนิ้ล ก็อยยิม  ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

แท้จริงแล้ว หากพระองค์ทรงยกโทษให้แก่ท่าน สิ่งทั้งหลายที่ท่านปรารถนา ย่อมมาหาท่านโดยที่ท่านไม่ต้องวอนขอแต่อย่างใด...

 

 

 

-  อิมาม อิบนิ้ล ก็อยยิม ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

ไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะเจาะ จงละหมาดในยามค่ำคืน (กิยาม) ในคืนใดคืนหนึ่งที่คิดว่าจะเป็นคืนลัยละตุ้ลก็อดรฺ  

หากแต่สมควรที่เขาจะต้องพากเพียรพยายาม ขยันขันแข็ง (ทำอิบาดะฮฺ) ตลอดสิบคืนสุดท้าย

 เช่นนี้แหละคือแนวทางของท่านนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม

 

 

 

-อิมาม อิบนุ้ล เญาซีย์  ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

     สมควรให้การขยันขันแข็งในการทำอิบาดะฮฺ ในช่วงท้ายของเดือนนี้ เข้มข้นมากกว่าช่วงต้นเดือน อันเนื่องจากสองประการด้วยกัน คือ

     ประการแรก เนื่องเพราะความประเสริฐของสิบคืนนี้ และเพราะมีการแสวงหาค่ำคืนลัยละตุ้ลก็อดร์

     ประการที่สอง คือ เนื่องเพราะเป็นการอำลาเดือนนี้ เพราะไม่อาจรู้ได้เลยว่า จะได้พบเจอรอมฎอน เหมือนเช่นนี้อีกหรือไม่

 

 

 

ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า:

     "ผู้ใดที่ลุกขึ้นยืนละะหมาดในคืนลัยละตุ้ลก็อดร์ ด้วยความศรัทธาและหวังในความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ สำหรับเขาจะได้รับการอภัยโทษ ในความผิดที่แล้วมา"

(บันทึกโดยอิมาม มุสลิม)

 

 

 

รายงานจากท่านหญิงอาอิชะฮฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮา ว่า : 

     ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม จะขยันขันแข็ง อุตสาหะทุ่มเท ในการทำอิบาดะฮฺ (เป็นพิเศษ) ในช่วงสิบคืนสุดท้าย  โดยที่ท่านมิได้ทุ่มเทเช่นนี้ในคืนอื่นๆ 

(บันทึกโดย อิมามมุสลิม)

 

 

 

- อิมาม อิบนิล ก็อยยิม ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

     หากว่าทั้งปีมีคืนลัยละตุ้ลก็อดร์ อยู่ค่ำคืนหนึ่ง แน่นอนว่า ฉันจะลุกขึ้น (ละหมาดในยามค่ำคืน) ตลอดทั้งปี เพื่อให้ได้พบกับค่ำคืนนั้น จะเป็นอะไรไป กับเพียงแค่สิบคืน !!!

(บะดาอิอุ้ล ฟะวาอิด 1/55)

 

 

 

- เชค ซอลิฮฺ อัลอุศ็อยมีย์ ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ -

 

อย่าให้ความผิดที่เคยทำก่อนหน้าที่รอมฎอนจะมาถึง มาขัดขวางไม่ให้ทำความดีในช่วงเวลาที่ยังคงเหลืออยู่

เพราะความดีจะช่วยลบล้างความผิด และเพราะการสำนึกผิดจะขจัดความผิดบาปให้หมดไป และพระผู้เป็นเจ้านั้น คือผู้ทรงใจบุญเสมอ

 

 

 

 

 

๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓