จงวิงวอนขอดูอาอ์เถิด..(ฮะดิษ)
  จำนวนคนเข้าชม  3101

จงวิงวอนขอดูอาอ์เถิด

 

วันละหนึ่งความคิด...แปลเรียบเรียง

 

 

ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า:

ไม่มีสิ่งใดอีกแล้วที่จะเป็นเกียรติแด่อัลลอฮฺ ยิ่งไปกว่า การวิงวอนขอดุอาอฺ

(บันทึกโดย อิมามอัตติรมีซีย์)

 

 

 

ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า :

«إِنَّ للهِ عُتَقَاءَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، لِكُلِّ عَبْدٍ مِنْهُمْ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ»

แท้จริงแล้วในแต่ละวันแต่ละคืนนั้น ย่อมมีผู้ที่อัลลอฮฺจะทรงปลดปล่อยเขาให้รอดพ้นจากไฟนรก 

และสำหรับบ่าวแต่ละคนนั้น ล้วนมีดุอาอฺที่ย่อมจะถูกตอบรับอย่างแน่นอน

(บันทึกโดย อิมามอะฮฺมัด อิมามอัลอัลบานีย์ระบุว่าศ่อเฮี๊ยะฮฺ)

 

 

 

ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า :

لكل مُسلمٍ دعوةٌ مُستجابةٌ يدعُو بها في رمضان».

ในเดือนรอมฎอน มุสลิมทุกคนล้วนแล้วแต่มีดุอาอฺที่เขาวิงวอนขอ ซึ่งจะถูกตอบรับ

(บันทึกโดยอิมาม อะฮฺมัด)

 

 

 

ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า:

"พวกท่านจงอย่าขอดุอาอฺให้กับตัวเอง นอกเสียจากจะขอแต่สิ่งที่ดีเท่านั้น

เพราะแท้จริง บรรดามลาอิกะฮฺ จะกล่าว "อามีน" (ขอพระองค์ทรงตอบรับด้วยเถิด)ในสิ่งที่พวกท่านกล่าวกัน"

(บันทึกโดย อิมามมุสลิม)

 

 

 

     ชายคนหนึ่งมาหาท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม และกล่าวว่า : "ท่านร่อซูลุ้ลลอฮฺครับ ดุอาอฺใดกันที่ประเสริฐที่สุดครับ?"

     ท่านตอบว่า : "จงขอต่ออัลลอฮฺให้ได้รับการอภัย และความรอดพ้นปลอดภัยทั้งในดุนยาและอาคิเราะฮฺเถิด"

     จากนั้นชายผู้นี้ก็ได้มาหาท่านร่อซูลุ้ลลอฮฺอีกในวันถัดมา และกล่าวว่า : "ท่านนบีของอัลลอฮฺครับ ดุอาอฺใดกันที่ประเสริฐที่สุดครับ?"

" จงขอต่ออัลลอฮฺให้ได้รับการอภัย  และความรอดพ้นปลอดภัยทั้งในดุนยาและอาคิเราะฮฺเถิด

เพราะเมื่อท่านได้รับความรอดพ้นปลอดภัย ทั้งในดุนยาและอาคิเราะฮฺแล้ว แน่นอน ท่านย่อมได้รับชัยชนะแล้ว"

(บันทึกโดย อิมามอัตติรมีซีย์ 3512)

 

 

 

     รายงานจากท่านอนัส อิบนิ มาลิก ร่อฎิยัลลอฮุอันฮฺ ว่า : ท่านร่อซู้ล صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَจะกล่าว (ดุอาอฺ) นี้อย่างมาก 

يا مقلِّبَ القلوبِ ثَبِّتْ قلبِي على دينِك

(ยามุก็อลลิบั้ลกุลูบิ ษับบิต ก็อลบี อะลา ดีนิก่ะ)

 "โอ้ผู้ทรงพลิกผันบรรดาหัวใจทั้งหลาย ขอพระองค์โปรดทรงทำให้หัวใจของข้าพระองค์ ยืนหยัดมั่นคง อยู่ในศาสนาของพระองค์ด้วยเถิด"

     ฉันจึงถามว่า : "โอ้ นบีของอัลลอฮฺ พวกเราศรัทธาต่อท่านแล้ว และศรัทธาต่อสิ่งที่ท่านนำมาแล้ว ท่านยังหวั่นเกรงพวกเราอีกอย่างนั้นหรือ?"

     ท่านตอบว่า : "ใช่แล้ว เพราะแท้จริง หัวใจทั้งหลายนั้น อยู่ระหว่างสองนิ้วจากบรรดานิ้วของอัลลอฮฺ ซึ่งพระองค์จะทรงพลิกผันเปลี่ยนแปลงมันตามแต่ที่พระองค์ทรงประสงค์"

(บันทึกโดย อิมาม อัตติรมีซีย์)

 

 

 

     ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า : "พวกท่านทราบหรือไม่ว่าพระเจ้าของฉัน ให้ฉันเลือกสิ่งใดในค่ำคืนนี้?"

    บรรดาศ่อฮาบะฮฺกล่าวว่าตอบว่า : "อัลลอฮฺและร่อซู้ลของพระองค์เท่านั้นที่ทราบดียิ่ง"

     ท่านร่อซูลุลลอฮฺกล่าวว่า : "แท้จริง อัลลอฮฺได้ทรงให้ฉันเลือกระหว่างการที่ประชาชาติของฉันครึ่งหนึ่งจะได้เข้าสวรรค์ กับการขออุทธรณ์โทษ ฉันจึงเลือกการอุทธรณ์โทษ"

     พวกเรา (บรรดาศ่อฮาบะฮฺ )จึงบอกกับท่านว่า: "ท่านร่อซูลุ้ลลอฮครับโปรดขอดุอาอฺต่ออัลลอฮฺให้เราอยู่ในหมู่ผู้ได้รับการอุทธรณ์โทษด้วยเถิดครับ"

     ท่านกล่าวว่า: "การอุทธรณ์โทษนั้นสำหรับมุสลิมทุกคน"

(บันทึกโดยอิมาม อิบนิมาญะฮฺ)

 

 

 

     ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า : ท่านญิบรี้ล อะลัยฮิสสลามได้มาหาฉัน และกล่าวว่า :

      มุฮัมมัด ผู้ใดก็ตามที่มีชีวิตอยู่ทันคนใดคนหนึ่งในบุพการีของตน แล้วเขาได้สิ้นชีวิตลงโดยที่เขาต้องตกนรก  อัลลอฮฺจะทรงทำให้เขาห่างไกลจากพระองค์

     เจ้าจงกล่าวอามีนเถิด ฉันจึงกล่าวว่า : “อามีน

     ท่านญิบรี้ลกล่าวอีกว่า : มุฮัมมัด ผู้ใดก็ตามที่มีชีวิตอยู่ทันรอมฎอน แล้วเขาได้สิ้นชีวิตลง โดยที่เขาไม่ได้รับการอภัยโทษ และถูกนำตัวเข้านรก อัลลอฮฺจะทรงทำให้เขาห่างไกลจากพระองค์ 

     เจ้าจงกล่าวอามีนเถิด ฉันจึงกล่าวว่า : “อามีน

     ท่านญิบรี้ลกล่าวอีกว่า : และใครที่นามของเจ้าถูกเอ่ยขึ้น โดยที่เขาไม่กล่าวศอละวาตแก่เจ้า แล้วเขาได้สิ้นชีวิตลงและต้องตกนรก อัลลอฮฺจะทรงทำให้เขาห่างไกลจากพระองค์

     เจ้าจงกล่าวอามีนเถิด ฉันจึงกล่าวว่า : “อามีน

(ศ่อฮีฮุ้ล ตัรฆีบ 2491)

 

 

 

77777777777777777777777777777777777777777777777777777777