สิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้
  จำนวนคนเข้าชม  793

สิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้

 

วันละหนึ่งความคิด...แปลเรียบเรียง

 

- เชค อับดุลอาซี้ซ บิน บ๊าศ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

สิ่งที่จำเป็นต้องทำยามเกิดแผ่นดินไหว หรือเกิดสัญญาณต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสุริยคราส พายุกระหน่ำ อุทกภัย ฯลฯ ก็คือ

การรีบเร่งสำนึกผิด กลับเนื้อกลับตัวสู่อัลลอฮฺ ตะอาลา อ้อนวอนต่อพระองค์ในสภาพที่นอบน้อมยอมจำนน

วิงวอนขอความรอดพ้นปลอดภัย และรำลึกถึงพระองค์และขออภัยโทษต่อพระองค์มาก

 

 

 

- เชค ซอลิห์ อัลอุศ็อยมีย์ หะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ -

 

     ..มนุษย์ไม่สามารถควบคุม ครอบครองสิ่งใด แก่ตัวของพวกเขาเอง โดยปราศจากการควบคุมดูแลของอัลลอฮฺไปได้เลย

     ...ดังนั้น ในยามที่ความทุกข์ยากมาประสบกับพวกเขา พวกเขาย่อมไม่มีทางหนีใดๆ นอกจากต้องพึ่งพิงพระองค์

     ....พวกท่านทั้งหลาย จงพึ่งพาขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮฺ ในช่วงเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวติดต่อกันนี้เถิด

     .....จงยึดโยง ผูกพันอยู่กับพระองค์ และมอบหมายต่อพระองค์ และพวกท่านจงดำรงรรักษาในสิทธิของพระองค์

     ......พวกท่านจะอยู่ในการปกปักษ์รักษา คุ้มครองดูแลของพระองค์

     .......โอ้อัลลอฮฺ ขอพระองค์ทรงโปรดประทาน ความสงบสุขร่มเย็น ณ ที่พระองค์ แก่มวลมุสลิมทั้งหมดด้วยเถิด

 

 

 

-เชค อับดุลอะซี้ซ บิน บ๊าศ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

     สิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ อันส่งผลให้ความรู้สึกและร่างกาย หวั่นไหวพรั่นสะพรึง ไม่ว่าจะเป็นฟ้าผ่า พายุกระหน่ำ มหาอุทกภัย แผ่นดินไหว ฯลฯ

     จากบรรดาสิ่งที่อัลลอฮฺทรงทดสอบ ปวงบ่าวของพระองค์ ล้วนแล้วแต่เป็นการขู่สำทับจากพระองค์ และเป็นการเตือนปวงบ่าวให้ระวัง การฝืนละเมิด กระทำความผิดต่อไป

     อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้หวนกลับคืนสู่ การนอบน้อมยอมจำนนต่อพระองค์ เป็นการทดสอบความอดทนของพวกเขา ที่มีต่อกฏสภาวการณ์ของอัลลอฮฺ

     และแน่นอนว่า การลงโทษในอาคิเราะฮฺนั้นยิ่งใหญ่กว่า และพระบัญชาของพระองค์เหนือกว่าสิ่งใดทั้งมวล

 

 

 

ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า :

ประชาชาติของฉันนี้ เป็นประชาชาติที่ได้รับความเมตตา พวกเขาจะไม่ถูกลงทัณฑ์ในโลกอาคิเราะฮฺ 

เพราะพวกเขาได้รับการลงโทษไปแล้วในโลกดุนยา ด้วยกับความปั่นป่วนวุ่นวาย การเกิดแผ่นดินไหว และการเข่นฆ่า 

(บันทึกโดย อิมาม อบูดาวู้ด อิมามอัลอัลบานียฺ ระบุว่าศ่อเฮี้ยะฮฺ)

 

 

ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า:

"ผู้ที่ตายชะฮีดนั้นมี 5 ประเภท ..คือ..

ผู้ที่ตายด้วยโรคระบาด

ผู้ที่ตายเนื่องจากเป็นโรคในท้อง

ผู้ที่จมน้ำตาย

ผู้ที่ตายเพราะตึกถล่ม และ

ผู้ที่ตายในหนทางของอัลลอฮฺ"

(บันทึกโดย อิมามอัลบุคอรีย์)

"แท้จริง ผู้ที่ตายชะฮีดในประชาชาติของฉันนั้น

ก็คงมีจำนวนน้อยนัก หากแต่ผู้ที่ถูกฆ่าตาย..

ในหนทางของอัลลอฮฺ คือ ชะฮีด

ผู้ที่ตายด้วยโรคระบาด คือ ชะฮีด

ผู้ที่ตายด้วยโรคในท้อง คือ ชะฮีด

และสตรีที่เสียชีวิตขณะคลอดบุตรก็ถือเป็นชะฮีด ด้วยเช่นเดียวกัน"

(บันทึกโดยอิมาม อะฮฺมัด อิบนุ มาญะฮฺ และอิบนุฮิบบาน)

 

 

รายงานจากท่านฮุซัยฟะฮฺ บิน ยมาน ร่อฎิยัลลอฮุอันฮฺ ว่า :

 

มีผู้ถามท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ถึงวันสิ้นโลก ท่านตอบว่า :

 

<<علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ولكن سأخبركم بمشارطها وما يكون بين يديها :أن بين يديها فتنة وهرجا >>

 

 ความรู้เรื่องของวันสิ้นโลกนั้น อยู่ที่พระเจ้าของฉัน ไม่มีผู้ใดล่วงรู้ถึงวันเวลาที่วันสิ้นโลกจะเกิดขึ้น นอกจากพระองค์เท่านั้น

หากแต่ฉัน จะบอกพวกท่านถึงสัญญาณต่างๆ ของวันสิ้นโลก และเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นก่อนหน้านั้น 

แท้จริงแล้ว ก่อนหน้าวันสิ้นโลกจะเกิดฟิตนะฮฺ และฮัรจ์ญฺขึ้น

     “โอ้ ร่อซูลุลลอฮฺ ฟิตนะฮฺนั้นเรารู้จักดี แต่ฮัรจ์ญฺนั้นคืออะไรหรือครับ?”

     ท่านตอบว่า : 

<<بلسان الحبشة القتل ويلقى بين الناس التناكر فلا يكاد أحد يعرف أحد>>

 เป็นภาษาฮะบาชะฮฺ หมายถึงการฆ่าก่ออาชญากรรม ผู้คนต่างจ้องเป็นศัตรูกัน จนเกือบไม่รู้ว่าใครเป็นใคร

(บันทึกโดย อิมาม อะฮฺมัด)

 

 

ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า :

 

"لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل". 

 

วันกิยามะฮฺจะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่า จะเกิด อัลฮัรญุ อย่างมากมาย 

บรรดาศ่อฮาบะฮฺถามขึ้นว่า : "อัล อัลฮัรญุนั้นคืออะไรกันหรือครับ ท่านร่อซูลุ้ลลอฮฺ?" 

ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวตอบว่า :" การฆ่ากัน การฆ่ากัน 

(บันทึกโดย อิมามมุสลิม)

 

 

รายงานจาก ท่านอุซามะฮฺ อิบนิ ซัยดฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุมา ว่า : 

 

     ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม เคยขึ้นไปยืนอยู่บนอาคารสูงแห่งหนึ่งในเมืองมะดีนะฮฺ 

     ท่านกล่าวว่า :" พวกท่านเห็นสิ่งที่ฉันกำลังเห็นไหม?"

     บรรดาศ่อฮาบะฮฺกล่าวว่า : "ไม่เห็นครับ"

ท่านกล่าวต่อว่า :

" แท้จริง ฉันกำลังเห็นความโกลาหล ปั่นป่วน (ฟิตนะฮฺ) เกิดขึ้นท่ามกลางอาคารบ้านเรือนของพวกท่าน

ประหนึ่งพื้นที่ที่มีหยาดฝนตกลงมา (เป็นการเปรียบถึงฟิตนะฮฺที่จะปรากฏอย่างแพร่หลายและกว้างขวาง)"

(บันทึกโดย อิมามอัลบุคอรีย์และอิมามมุสลิม)

 

 

 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$