ก า ร รั ก ษ า ซุ น น ะ ฮฺ
  จำนวนคนเข้าชม  893

ก า ร รั ก ษ า ซุ น น ะ ฮฺ

 

เรียบเรียงโดย.... อับดุลวาเฮด สุคนธา

 

ความหมายและความสำคัญ

 

          อัซซุนนะฮฺ คือ ชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติศาสนกิจ จริยธรรม ศีลธรรม คุณธรรม แม้กระทั่งกิริยามารยาทของท่าน 

 

     ♠ การตามแบบอย่างของท่านรอซูล คือเครื่องหมายของการศรัทธาและความรักที่เรามอบให้ท่านรอซูลอย่างสมบูรณ์ และยังเป็นเครื่องหมายว่าเรารักอัลลอฮฺ

     ♠ การตามแบบอย่างซุนนะฮฺของท่านรอซูล  เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมุสลิมทุกคน

 

    อัลลอฮฺได้ตรัสไว้ว่า

 وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ 

 

     และแท้จริงนี่คือทางของข้าอันเที่ยงตรง พวกเจ้าจงปฏิบัติตามมันเถิด

     และอย่าปฏิบัติตามหลายๆ ทาง เพราะมันจะทำให้พวกเจ้าแยกออกไปจากทางของพระองค์

     นั่นแหละที่พระองค์ได้สั่งเสียมันไว้แก่พวกเจ้า เพื่อพวกเจ้าจะได้ยำเกรง

(ซูเราะฮฺ อัลอันอาม อายะฮฺที่ 153)

 

          ด้วยคำสั่งของอัลลอฮฺ ที่ระบุข้างต้น มนุษย์ทุกคนมีหน้าที่ต้องแสวงหาแนวทางอันเที่ยงตรง (  الصِّراطُ المُستَقِيم - อัศศิรอฏุ้ลมุสตะกีม) ที่อัลลอฮฺทรงใช้ให้มนุษย์ยืนหยัดไว้ เพราะเป็นความสำเร็จทั้งในโลกนี้และโลกหน้าหลักการ

     อัลลอฮฺตรัสว่า

 

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ 

 

ผู้ใดเชื่อฟังร่อซูล แน่นอนเขาก็เชื่อฟังอัลลอฮฺแล้ว

(ซูเราะฮฺ อันนิซาอ์ อายะฮฺ 80)

 

          จากอายะฮฺนี้ เราสามารถรู้จักแนวทางอันเที่ยงตรงของอัลลอฮฺได้อย่างชัดแจ้ง นั่นคือทางของบรรดานบี และผู้ที่ปฏิบัติตามท่าน หากเราเป็นประชาชาติที่ยึดมั่นในแนวทางของอิสลามแล้ว เราก็ต้องปฏิบัติตามแนวทางของร่อซูลท่านสุดท้าย 

 

          ดังนั้นอัซซุนนะฮฺจึงเป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่อนุรักษ์หลักการของอิสลามให้คงอยู่เหมือนดั้งเดิมโดยไม่ยอมให้อุตริกรรมประเพณีวัฒนธรรมแนวคิดหรือการปฏิรูปในรูปแบบใดก็ตามมาทำลายความสมบูรณ์ของคำสั่งสอนที่มีอยู่ในศาสนาอิสลาม

     ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวว่า

 

فَعَليْكُمْ بسُنَّتِي وسُنَّةِ الخُلَفاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِيِّنَ عَضُّوا عَلَيْهَا بالنَّواجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ

 

     “ดังนั้นจำเป็นสำหรับพวกท่านจะต้องยึดมั่นต่อซุนนะฮฺของฉัน และซุนนะฮฺของบรรดาคูลาฟาฮฺอัรรอชีดีน(คอลีฟะห์ที่ได้รับการชี้นำอยู่ในทางนำที่ถูกต้อง)

     พวกท่านขบกัดมัน ด้วยกับฟันกราม และพวกท่านพึงระวัง จากการกระทำขึ้นมาใหม่ของกิจการงาน (ที่ถูกอุตริขึ้นมาในศาสนา)

(ฮะดีษศ่อฮี้ฮฺที่บันทึกโดยอิมามอะหมัด, อัตติรมีซีย์, อบู ดาวูด และอิบนุ มาญะฮฺ)

 

          แม้กระทั่งกรณีที่เกิดความขัดแย้งกัน ก็มีมาตรการที่อัลกุรอานแนะนำให้ปฏิบัติเป็นทางออก และเป็นแนวทางในการแก้ไขความขัดแย้ง ซึ่ง อัลลอฮฺตรัสไว้ว่า 

 

 فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً)

 

ถ้าพวกเจ้าขัดแย้งกันในเรื่องใด ก็จงนำเรื่องนั้นกลับไปยังอัลลอฮฺและร่อซูล หากพวกเจ้าศรัทธาต่ออัลลอฮฺและวันปรโลก

นั่นแหละเป็นสิ่งที่ดียิ่ง และเป็นการกลับที่สวยงามยิ่ง

(ซูเราะฮฺ อันนิซาอ์ อายะฮฺที่ 59)

 

 

ประโยชน์และคุณค่า

 

     ♥ การยึดมั่นในกิตาบุลลอฮฺ และซุนนะฮฺ เป็นหนทางสู่ความสำเร็จทั้งในดุนยาและอาคิเราะฮฺ

     ♥ การยึดมั่นต่อกิตาบุลลอฮฺ และซุนนะฮฺ จะได้อยู่ร่วมกับนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและคนดีทั้งหลาย

     ♥ การยึดมั่นต่อกิตาบุลลอฮฺ และซุนนะฮฺ เป็นหนทางสู่ความเมตตากรุณา

     ♥ การยึดมั่นในกิตาบุลลอฮฺ และซุนนะฮฺ คือ ทางสู่เอกภาพและการรอดพ้นจากการแตกแยก

     ♥ การไม่ปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านรอซูล  จะไม่ได้รับการประกันว่าถูกต้องและถูกตอบรับ

     ♥ การตามแบบอย่างของท่านรอซูล  เป็นเครื่องหมายแห่งความสมบูรณ์ของอีมาน เป็นสิ่งบ่งชี้ว่าเรารักอัลลอฮฺและรักท่านรอซูล 

 

แบบฝึกหัด

 

     อัซซุนนะฮฺ คืออะไร จงบอกความหมาย พร้อมยกตัวอย่าง มา หนึ่ง ตัวอย่าง

 

ตอบ___________________________________________________

 

     จงอธิบายคำนี้ (  الصِّراطُ المُستَقِيم - อัศศิรอฏุ้ลมุสตะกีม) พอสังเขป

 

ตอบ____________________________________________________

 

     จงบอกประโยชน์และคุณค่า การรักษาซุนนะฮฺ สามข้อ

 

ตอบ____________________________________________________

 

 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%