จงมอบใบหน้าแด่อัลลอฮ์เถิด
  จำนวนคนเข้าชม  952

จงมอบใบหน้าแด่อัลลอฮ์เถิด

 

อุ ม มุ ร อ ชิ ฎ ....เรียบเรียง

 

           ฟิตนะฮ์ ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในสังคมมุสลิม ไม่ใช่อื่นใดเลย แต่มาจากความอ่อนแอในการศรัทธา ความหย่อนยานในหลักปฏิบัติ การเชื่อและนับถือสิ่งอื่น มุนษย์คนอื่นนอกจากอัลลอฮ์ พระเจ้าของทุกสรรพสิ่ง ซึ่งความเชื่อมั่นที่โลเล โอนเอน ส่งผลต่อจิตใจ ทำให้เกิดความอ่อนแอ ท้อแท้ และกล่าวโทษต่อบุคคลอิ่น

 

          สาเหตุของความปั่นป่วน มาจากความกลัว และสิ่งเดียวที่มนุษย์ส่วนมากลัวคือ "กลัวจน" เงินคือสิ่งจูงใจ และความจนคือความน่ากลัว ผู้คนโดยทั่วไปจึงเกลียดกลัวความจน ความขัดสน กลัวว่าจะไม่มีเงินใช้สอย จับจ่าย ส่วนบางคนกลัวว่าจะไม่มีเงินฟุ่มเฟือย กลัวไม่มีเงินใช้ในการโอ้อวด ใช้ในการสร้างภาพลักษณ์ ใช้ในการท่องเที่ยวเพื่อถ่ายรูปลงโซเชี่ยล และชัยฏอนมันก็ชอบ เมื่อมนุษย์เกิดความกลัวจน มันก็สามารถหลอกล่อได้อย่างง่ายดาย เช่น การกู้หนี้ที่ต้องจ่ายดอกเบี้ย บัตรเครดิตต่างๆ

 

          เมื่อมนุษย์เกิดความกลัว จึงเกิดความอ่อนแอขึ้นในจิตใจ ความเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์จึงลดน้อยถอยลงไปด้วย เมื่อไม่มีความเชื่อมั่นอย่างสุดหัวใจ ชัยฏอนจึงแทรกแซงเข้าไปในหัวใจที่อ่อนแอ ในความคิดที่สับสน จนก่อให้เกิดความหวาดหวั่นพรั่นพรึงต่อดุนยา และสิ่งที่เกิดขึ้น มันสร้างจิตนาการอันเลวร้ายเพื่อให้มนุษย์หวังพึ่งพิงต่อพวกมัน ทั้งๆ ที่ สิ่งที่เกิดขึ้น และกำลังจะเกิดขึ้นนั้นมาจากกำหนดของอัลลอฮ์ที่เขียนไว้แล้วทั้งสิ้น 

 

          เมื่อชัยฎอนลดความเชื่อมั่นต่อพระเจ้าในตัวของมนุษย์ มันจึงชักชวนให้เคารพภักดีต่อมนุษย์ด้วยกัน โดยหวังให้มนุษย์บางคนช่วยเหลือ หรือหันไปเคารพสักการะสิ่งถูกสร้างอื่นๆ เพื่อหวังว่ามนุษย์ผู้นั้นจะสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ได้ มนุษย์คนนี้จะนำพาความสำเร็จมาให้ หรือมนุษย์ผู้นั้นจะนำพาริสกีมาให้ เมื่อมีความกลัวที่มากขึ้น ก็จะเคารพและเชื่อฟัง บอกให้ทำอะไรก็ทำตามอย่างง่ายดาย จะผิดหลักการศาสนาก็ทำ จนกระทั่งหลุดออกจากอิสลาม อินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญีอูน

 

     อัลลอฮ์ ทรงกล่าวว่า

“หาใช่เช่นนั้นไม่ ผู้ใดที่มอบใบหน้าของเขาให้แก่อัลลอฮฺ และขณะเดียวกันเขาก็เป็นผู้กระทำความดีแล้วไซร้

เขาจะได้รับรางวัลของเขา ณ ที่พระเจ้าของเขา และไม่มีความกลัวใด ๆ แก่พวกเขา และทั้งพวกเขาก็จะไม่เสียใจ” 

( البقرة :  112 )

          การมอบใบหน้าให้อัลลอฮ์​ จึงหมายรวมถึง การมอบหัวใจแด่อัลลอฮ์อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็น....

 

     ♠ ริสกีย์ ปัจจัยยังชีพ อัลลอฮ์ทรงเป็นผู้ให้แต่เพียงผู้เดียว พระองค์เป็นผู้กำหนดทุกสตางค์ ตามความเหมาะสม และตามช่วงเวลาที่ถูกกำหนดไว้แล้ว

 

     ♠ สุขภาพร่างกาย อัลลอฮ์ทรงเป็นผู้ให้เป็นให้ตาย เป็นผู้ทรงให้เจ็บป่วย และเป็นผู้ให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ การไปพบแพทย์คือสื่อกลางที่นำพาเราเพื่อให้ถึงกำหนดของอัลลอฮ์ ไม่ว่าแพทย์จะเก่งกล้าสามารถ ถ้าอัลลอฮ์ทรงกำหนดให้ตายก็คือตายเท่านั้น แต่ถ้ายังไม่ถึงกำหนดของอัลลอฮ์ แพทย์จึงเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือให้ชีวิตได้ดำรงอยู่ต่อไป  

 

     ♠ ความสุข ความทุกข์ อัลลอฮ์ทรงกำหนดทั้งสองสิ่งนี้สืบเนื่องจากการกระทำของเรา ถ้าทุกคนปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค์ เราก็จะมีความสุขตามที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ และถ้าเราทำตามแบบอย่างท่านนบีมุฮัมมัด ศอลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม เราก็จะมีความสุขใจอย่างเช่นท่านนบี แต่ถ้าเราทำตรงกันข้าม ก็จะเกิดความทุกข์ อย่างสาหัสเช่นกัน

 

          ความจำเริญ (บารอกัต) จะมีมาก็ต่อเมื่อท่านทั้งหลายมอบหมายใบหน้าของท่านให้แด่อัลลอฮ์เจ้าเพียงพระองค์เดียว เพราะไม่ว่า...

     ตา ที่ใช้มอง จงมองแต่สิ่งที่ดี มีความสบายตา สบายใจ ลดสายตาต่อสิ่งฮะรอมทั้งหลาย

     หู ที่ใช้ฟัง จงฟังแต่คำพูดที่ดี เสียงที่ดี ที่ทำให้เกิดความสบายใจ สุขใจ

     สติปัญญา สมองที่คิดแต่เรื่องที่ดี คิดแต่สิ่งที่ดี ไม่คิดในสิ่งที่ชั่ว 

     จมูก ที่สัมผัสแต่กลิ่นหอม ไม่ดมดอมของเน่าเหม็น

     ปาก พูดแต่คำพูดที่ดี ไม่เยาะเย้ย ถากถาง พูดแต่ความจริง ไม่พูดโกหก กลับกลอก

          เมื่ออวัยวะบนใบหน้าของท่านสัมผัสแต่สิ่งที่ดีๆ แล้ว จงเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์​ว่าพระองค์จะประทานสิ่งที่ดีให้แก่เราและครอบครัวของเรา อย่างที่ไม่มีมนุษย์คนใดจะให้ได้ และมนุษย์นั้นไม่สามารถจะให้ริสกีย์แก่มนุษย์ด้วยกันเองได้เลย  เพราะมนุษย์ทุกคนนั้นถูกกำเนิดมาในสภาพที่อ่อนแอทั้งสิ้น

 

"จงเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงเถิด โอ้พี่น้องมุลิมที่รักยิ่ง อัลลอฮ์เท่านั้นคือพระเจ้า"

 

ขออัลลอฮ์ประทานทางนำที่ถูกต้องแด่มนุษยชาติทั้งมวล....อามีน

 

"แท้จริง เธอไม่สามารถที่จะนำทางเที่ยงแก่ผู้ที่เธอรักได้

แต่อัลลอฮฺทรงนำทางเที่ยงแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และพระองค์ทรงรู้ดียิ่งถึงผู้ที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง"

(อัลกอศอส56)