เดือนต้องห้าม เดือนซุลฮิจญะฮฺ
  จำนวนคนเข้าชม  857

เดือนต้องห้าม เดือนซุลฮิจญะฮฺ

 

วันละหนึ่งความคิด...แปลเรียบเรียง

 

-อัลฮาฟิศ อิบนิ หะญัร ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

         สาเหตุที่ทำให้ 10 วันแรกของเดือนซุลฮิจญะฮฺ มีความประเสริฐโดดเด่นก็เพราะ ถือเป็นช่วงเวลาที่ประมวลไว้ด้วยการทำอิบาดะฮฺ ที่สำคัญๆ หลายประการ

          อันได้แก่ การละหมาด การถือศีลอด การบริจาคทานและการประกอบพิธีฮัจญ์ ซึ่งไม่มีช่วงเวลาอื่นใดอีกแล้ว ที่อิบาดะฮฺทั้งหมดเหล่านี้จะเป็นที่สะดวกง่ายดาย ในการปฏิบัติเฉกเช่นช่วงเวลาดังกล่าว

 

 

 

- อิมาม อิบนิ หะญัร  ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

إنَّ كُلَّ يومٍ من أَيَّامِ الْعَشْرِ أَفْضَلُ من غَيْرِهِ مِنْ أَيَّامِ السَّنَة،ِ سَوَاءٌ كَانَ يوم الْجُمُعَةِ، أم لا، وَيَوْمُ الْجُمُعَةِ فيه أَفْضَلُ مِنَ الْجُمُعَةِ في غَيْرِه،ِ لِاجْتِمَاعِ الْفَضْلَيْنِ فِيهِ .

 

          แท้จริง ในแต่ละวันของ 10 วันแรกของเดือนซุลฮิจญะฮฺนั้น มีความประเสริฐกว่าบรรดาวันอื่นๆ ทั้งหมดในรอบปี ไม่ว่าวันนั้นจะเป็นวันศุกร์หรือไม่ใช่วันศุกร์ก็ตาม

         และสำหรับวันศุกร์ในช่วง 10 วันแรกของเดือนซุลฮิจญะฮฺนั้น นับว่าประเสริฐกว่าวันศุกร์อื่นๆ ทั้งหมด เนื่องเพราะวันนั้นๆ ได้ประมวลไว้ ซึ่งความประเสริฐถึงสองประการในวันเดียวกัน

 

 

 

-เชค อิบนิ อุซัยมีน ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

        น่าประหลาดใจที่ผู้คนต่างพากันละเลยหลงลืมสิบวันนี้ ท่านจะพบว่าผู้คนจะขะมักเขม้นขยันขันแข็งในการทำความดีในช่วงสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอน

        แต่สำหรับช่วงสิบวันแรกของเดือนซุ้ลฮิจญะฮฺ ท่านแทบจะไม่พบใครที่ทำให้ช่วงวันเหล่านั้น ผิดแผกแตกต่างกับช่วงอื่นเลย

         หากผู้คนกระทำคุณงามความดีในสิบวันนี้ เพื่อเป็นการฟื้นฟูสิ่งที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิะซัลลัม ได้ชี้แนะบอกกล่าวเอาไว้  แน่นอนว่า เขาได้อยู่ในกุศลผลบุญ คุณงามความดีงาม อันยิ่งใหญ่มหาศาล

 

 

 

-ท่านอับดุลลอฮฺ อิบนิ อับบ๊าส ร่อฎิยัลลอฮุอันฮฺ-

 

     4 เดือนที่ได้รับการเจาะจงเอาไว้ จากบรรดาเดือนทั้งหมดได้แก่ เดือนซุ้ลเกี๊ยะอฺดะฮฺ , เดือนซุ้ลฮิจญะฮฺ , เดือนมุฮัรรอม และเดือนร่อญับนั้น

     อัลลอฮฺ ตะอาลาได้ทรงกำหนดให้ เดือนเหล่านี้เป็นเดือนต้องห้าม (จากการก่ออธรรม รบราฆ่าฟัน) และได้ทำให้การห้ามนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งยวด ทรงกำหนดให้การทำบาปในเดือนเหล่านี้ นับเป็นความผิดที่หนักหนายิ่ง และการทำดีในเดือนเหล่านี้ นับเป็นผลบุญที่ยิ่งใหญ่ยิ่งเช่นเดียวกัน

(الدر المنثور  ٤/١٧٨)

 

 

- ท่านก่อตาดะฮฺ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

          แท้จริงแล้ว การก่ออธรรมสร้างความเดือดร้อน ในบรรดาเดือนอันเป็นที่ต้องห้ามนั้น ถือเป็นความผิดร้ายแรงและหนักหนากว่าการก่ออธรรมในเดือนอื่นๆ ถึงแม้ว่าการสร้างความเดือดร้อนไม่ว่าในสภาพใดๆ ก็นับว่าเป็นเรื่องใหญ่อยู่แล้ว 

     แต่อัลลอฮฺทรงกำหนดให้กิจการของพระองค์มีความพิเศษ ตามแต่ที่พระองค์ทรงประสงค์ 

      ดังเช่นที่พระองค์ได้ทรงคัดสรรบ่าวอันเป็นที่รัก จากบรรดามลาอิกะฮฺและมนุษย์ให้เป็นผู้รับบัญชาเผยแพร่สาส์นของพระองค์

ทรงคัดเลือกถ้อยคำรำลึกจากบรรดาถ้อยคำต่างๆ 

ทรงคัดเลือกมัสญิด (ที่สุญูด) จากผืนแผ่นดินต่างๆ 

ทรงคัดเลือกรอมฎอนและบรรดาเดือนอันเป็นที่ต้องห้าม(เป็นเดือนที่มีความพิเศษ)จากบรรดาเดือนต่างๆ 

ทรงคัดเลือกวันศุกร์จากบรรดาวันต่างๆ 

และทรงคัดเลือกลัยละตุ้ลก็อดร์จากบรรดาค่ำคืนทั้งหลาย 

     ดังนั้น ท่านทั้งหลายจงให้ความยิ่งใหญ่ ให้ความสำคัญ ในสิ่งที่อัลลอฮฺได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษเถิด เพราะแท้จริงแล้ว การให้ความสำคัญเป็นพิเศษในกิจการงานต่างๆ นั้น  ต้องเป็นไปในสิ่งที่อัลลอฮฺได้ทรงกำหนดไว้ให้มันเป็นสิ่งที่มีความยิ่งใหญ่สลักสำคัญเท่านั้น

(ตัฟซีร อิบนิ กะษีร)

 

 

-เชค ซอลิหฺ อัลอุศ็อยมีย์ ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ-

 

     สิบวันแรกของเดือนซุ้ลฮิจญะฮฺ , คือเทศกาลแห่งการทำคุณงามความดี , คือจุดศูนย์รวมแห่งความเมตตาปรานี

     ดังนั้น จงขยันขันแข็งในสิ่งที่พระเจ้าของเราทรงโปรดปราน เพื่อว่าเราจะได้รับชัยชนะ ด้วยการได้รับความเมตตาจากพระองค์

"แท้จริง ความเมตตาของอัลลอฮฺนั้น อยู่ใกล้ชิดบรรดาผู้ทำความดีทั้งหลาย"

 

 

 

ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า :

 

"บรรดาวันต่างๆ บนหน้าดุนยาที่ประเสริฐที่สุดนั้น คือ อัยยามุลอัชริ" (10 วันแรกของเดือนซุลฮิจญะฮฺ)

 

 

     รายงานจากท่านอับดุลลอฮฺ อิบนิ อุมัร ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุมาว่า : ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า : 

 

     “ไม่มีบรรดาวันใดๆ ที่จะยิ่งใหญ่ ณ ที่อัลลอฮฺ และ เป็นที่โปรดปรานยิ่งในการทำการงาน ในบรรดาวันเหล่านั้น ยิ่งไปกว่าสิบวันนี้ (สิบวันแรกของเดือนซุ้ลฮิจญะฮฺ)  

     ท่านทั้งหลายพึง (กล่าว) ตะฮฺลี้ล (ลาอิลาฮะอิ้ลลัลลอฮฺ)  ตั๊กบี๊ร (อัลลอฮุอักบัร) และตะฮฺมี๊ด (อัลฮัมดุลิ้ลลาฮฺ )ให้มากเถิด 

(บันทึกโดยอิมาม อะฮฺมัด 9/323) 

 

 

ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า : 

 

     “ไม่มีบรรดาวันแห่งการทำการงานที่ดีใดๆ ซึ่งเป็นที่รักยิ่ง ณ ที่อัลลอฮฺ นอกจาก 10 วันแรกของเดือนซุลฮิจญะฮฺ 

     บรรดาเศาะฮาบะฮฺ กล่าวถามว่า :  แม้การญิฮาดก็มิอาจเทียบเท่าได้กระนั้นหรือ? 

     ท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ตอบว่า : “แม้แต่การญิฮาดในหนทางของอัลลอฮฺก็มิอาจเทียบเท่าได้ นอกเสียจากผู้ที่ออกจากบ้านไปด้วยกับตัวและทรัพย์สินของเขา แล้วเขาไม่หลงเหลือสิ่งใดกลับมาอีกเลย 

 

(บันทึกโดยอิมามอัลบุคอรีย์และอิมามอัตติรมีซีย์)