ผลบุญของเดือนต้องห้าม !
  จำนวนคนเข้าชม  842

ผลบุญของเดือนต้องห้าม !

 

วันละหนึ่งความคิด....แปลเรียบเรียง

 

 

- ท่าน อัลฮะซัน อัลบัศรีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

     แท้จริง  อัลลอฮฺทรงเริ่มต้นปีด้วยเดือนต้องห้าม และปิดท้ายปีด้วยเดือนต้องห้าม

     ดังนั้น จึงไม่มีเดือนใดในรอบปี รองจากเดือนรอมฎอน ที่จะยิ่งใหญ่มีความสำคัญ ณ ที่อัลลอฮฺ ยิ่งไปกว่าเดือนมุฮัรรอมอีกแล้ว

(ละฎออิฟุ้ล มะอาริฟ 79)

 

 

 

- ท่านอบู อุสมาน อันนะฮฺดีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

พวกเขาเหล่านั้น (คนรุ่นก่อนต่างให้ความสำคัญกับสิบวันในสามเดือน ได้แก่

1) สิบคืนสุดท้ายของเดือรอมฎอน

2) สิบวันแรกของเดือนซุ้ลฮิจญะฮฺ

3) และสิบวันแรกของเดือมุฮัรรอม

 

 

 

ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า :

 

การถือศีลอดในวันอาชูรออฺ ฉันหวังต่ออัลลอฮฺว่า พระองค์จะทรงปลดเปลื้องความผิดบาปให้ในปีที่ผ่านมา

(บันทึกโดย อิมามมุสลิม)

 

 

 

- อิมาม อิบนิ้ล ก็อยยิม ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

ระดับขั้นของการถือศีลอดในวันอาชูรอมี 3 ระดับด้วยกัน ที่สมบูรณ์ที่สุดคือ 

ถือศีลอดก่อนและหลังวันอาชูรออฺหนึ่งวัน

รองลงมาคือถือศีลอดในวันที่ 9 และวันที่ 10  ซึ่งรูปแบบนี้มีฮะดีษยืนยันอยู่มากมาย

และรองลงมาคือเจาะจงถือศีลอดในวันที่ 10  เพียงวันเดียว

 

 

 

- อัลค่อฎีบ อัชชัรบีนียฺ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

     เหตุผลที่ว่าวันอารอฟะฮฺลบล้างความผิดสองปี (คือปีที่ผ่านมาและปีถัดไป) ส่วนวันอาชูรอลบล้างความผิดหนึ่งปี (คือปีที่ผ่านมา)

     ก็เพราะวันอารอฟะฮฺเป็นวันมุฮัมมะดีย์หมายถึง เป็นวันที่เจาะจงเฉพาะสำหรับประชาชาติ ของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม

     ส่วนวันอาชูรอนั้นเป็นวันมูซาวีย์(เจาะจงสำหรับประชาชาติของท่านนบีมูซา อลัยฮิสสลาม)

     ท่านนบีของเราเป็นนบีที่ประเสริฐที่สุดจากบรรดานบีทั้งหลายวันของท่าน จึงเท่ากับ (เป็นการลบล้างความผิดถึง) สองปี

 

 

 

-ชัยคุลอิสลาม อิบนิ ตัยมียะฮฺ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

     การกระทำใดๆ ที่ปฏิบัติในวันอาชูรออฺ นอกเหนือไปจากการถือศีลอดแล้ว ถือเป็นอุตริกรรมที่น่ารังเกียจ ที่ไม่มีอิหม่ามคนใดเห็นชอบให้กระทำ

 

 

 

 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$