จงดูแลบรรดาสตรีของพวกท่านให้ดี
  จำนวนคนเข้าชม  572

จงดูแลบรรดาสตรีของพวกท่านให้ดี

 

วันละหนึ่งความคิด....แปลเรียบเรียง

 

-เชคอิบนิ อุซัยมีน ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

     สุภาพบุรุษทั้งหลาย ! อัลลอฮฺได้ทรงกำหนดให้พวกท่านเป็นผู้ปกครองดูแลบรรดาสตรี

     ดังนั้น พวกท่านจงดำรงรักษาหน้าที่นี้ไว้ให้ดี จงจัดการดูแลเรื่องราวของพวกเธอให้ดี

     อย่าได้อยู่กับคนในครอบครัวราวกับคนที่ไม่มีตัวตน ไม่กำชับใช้กันในสิ่งที่เป็นความดี ไม่ห้ามปรามตักเตือนกันในสิ่งไม่ดีและสร้างความเสื่อมเสีย

     เพราะดังกล่าวจะสร้างผลกระทบในสองด้านด้วยกัน ด้านแรกคือ สูญเสียความน่ายกย่องน่าเชื่อถือในตัวของผู้ชาย

     และความเป็นสุภาพบุรุษสำหรับคนในครอบครัวย่อมถูกทำลายลง

     และในด้านที่สอง คือ ปล่อยปะละเลยในสิ่งที่อัลลอฮฺได้ทรงกำหนดให้ เป็นหน้าที่จำเป็นสำหรับผู้ชายในการปกครองดูแลคนในครอบครัว

     เพราะแท้จริงแล้ว... อัลลอฮฺไม่ได้ทรงกำหนดให้ผู้ชายมีหน้าที่ปกครองผู้หญิง เว้นเสียแต่ว่าพระองค์จะทรงสอบสวนพวกเขา ถึงพันธกิจนี้อันเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของเขา

 

 

 

- ท่านหญิง อาอิชะฮฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮา-

 

    มีผู้หญิงกลุ่มหนึ่งได้เข้าไปหาท่านหญิงอาอิชะฮฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮา บนร่างของพวกเธอมีเสื้อผ้าที่โปร่งบาง ท่านหญิงจึงกล่าวว่า :

" หากพวกเธอคือหญิงผู้ศรัทธา เครื่องแต่งกายนี้หาใช่สำหรับหญิงผู้ศรัทธาไม่ !"

 

 

 

-เชค ซอลิหฺ เฟาซาน ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ -

 

     คำถาม

     หุก่มของการที่มีนักเชิญชวนสตรี (ดาอียาต) บางคน ทำหน้าที่แนะนำตักเตือนผู้คน ตามช่องหรือคลื่นกระจายเสียงอัลกุรอาน หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ คืออะไร?

     คำตอบ

     ให้พวกเธอเตือนตัวเอง อย่าเปิดเผยตัวเองต่อหน้ามวลชน เตือนตัวของพวกเธอเป็นอันดับแรก! เพราะมีสุภาพบุรุษที่ทำหน้าที่ตามสื่อต่างๆ  เพียงพอแล้ว อัลฮัมดุลิ้ลลาฮฺ

 

 

 

ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า :

 

"โอ้มนุษย์ทั้งหลาย แท้จริง สำหรับบรรดาสตรีของพวกท่านนั้น  พวกท่านมีสิทธิที่พวกเธอต้องปฏิบัติต่อพวกท่าน 

พวกเธอก็มีสิทธิที่พวกเธอพึงได้รับจากพวกท่านเช่นกัน 

พวกเธอจงอย่าให้ใครมานั่งบนที่นอนของพวกท่าน (คบชู้สู่ชาย) 

พวกเธอจงอย่าให้บุคคลที่ท่านไม่ชอบเข้ามาในบ้านของพวกท่าน

พวกเธอจงอย่าได้ประพฤติชั่วอย่างโจ่งแจ้งโดยเด็ดขาด หากพวกเธอได้กระทำเช่นนั้น

 

แท้จริง อัลลอฮฺได้ทรงอนุมัติให้พวกท่านปล่อยทิ้งพวกเธอให้นอนเพียงลำพัง และให้ลงมือตีพวกเธอโดยไม่รุนแรง

และหากพวกเธอยุติ เลิกพฤติกรรมนั้นได้ พวกเธอก็มีสิทธิ์ในค่าเลี้ยงดูและเสื้อผ้าอาภรณ์ ด้วยความเป็นธรรม 

และพวกท่านจงดูแลรักษา ปฏิบัติต่อบรรดาสตรีอย่างดีเถิด

แท้จริง พวกเธอเสมือนเชลยศึกที่อยู่ภายใต้อำนาจปกครองของพวกท่าน พวกเธอไม่สามารถครอบครองสิ่งใดสำหรับตัวพวกเธอเองได้เลย

 

และแท้จริงพวกท่านได้รับเอาพวกเธอมาเป็นภรรยา ด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบที่ถูกมอบหมายจากอัลลอฮฺ

และพวกท่านได้รับอนุญาตให้ร่วมหลับนอนกับพวกเธอด้วยการอนุมัติของอัลลอฮฺ 

ดังนั้น พวกท่านจงใคร่ครวญคำพูดของฉัน โอ้มนุษย์ทั้งหลาย แท้จริง ฉันได้เผยแพร่แล้ว"

 

(บันทึกโดย อิมาม มุสลิม)

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++