ย้ำเตือนภรรยา
  จำนวนคนเข้าชม  626

ย้ำเตือนภรรยา

วันละหนึ่งความคิด....แปลเรียบเรียง

 

- เชคสุลัยมาน อัรรุฮัยลีย์ ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ -

 

ประชาชาตินี้จะยังคงอยู่ในความดีงาม ตราบใดที่พวกเขายังคงใส่ใจให้ความสำคัญ 

กับการปกปิดผู้หญิงของพวกเขาให้มิดชิด และให้ความสำคัญกับการรักนวลสงวนตัวของพวกเธอ

และหากพวกเขาปล่อยปะละเลยในเรื่องนี้แล้ว ย่อมเท่ากับเป็นการประกาศต้อนรับความชั่วร้ายเลวทราม

ขออัลลอฮฺทรงปกป้องคุ้มครองด้วยเถิด

 

 

 

- เชค อิบนิ อุซัยมีน ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

ภรรยาจะเป็นความรื่นตาเย็นใจของสามี และสามี จะเป็นความรื่นรมย์ของภรรยา

ก็ต่อเมื่อทั้งคู่ดำรงรักษาในหน้าที่ที่ศาสนาของอัลลอฮฺ ได้กำหนดไว้แก่เขาและเธอเท่านั้น !

 

 

 

-เชค มุฮัมมัด นาศิรุดดีน อัลอัลบานีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

ผู้หญิงจำเป็นที่จะต้องรู้ว่า เธอถูกบังเกิดมา เพื่อให้ประจำอยู่กับบ้าน ปรนนิบัติรับใช้สามี และอบรมเลี้ยงดูลูกของเธอ !

 

 

ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า :

 

     "หากว่าฉันสามารถสั่งใช้ใครให้ก้มสุญูดต่อผู้อื่น นอกเหนือจากอัลลอฮฺได้แล้วละก็ แน่นอนเหลือเกินว่า

     ฉันจะสั่งใช้ผู้หญิงให้สุญูดต่อสามีของนาง(อันเนื่องมาจากสถานะอันยิ่งใหญ่ที่สามีมีต่อภรรยา)

     และผู้หญิงจะยังไม่ถือว่าได้ปฏิบัติในสิทธิของอัลลอฮฺ จนกว่าเธอจะปฏิบัติในสิทธิของสามีของเธอ ได้อย่างครบถ้วนเสียก่อน"

(บันทึกโดย อิมามอะฮฺมัด อิมามอัลอัลบานีย์ ระบุว่าศ่อฮี้ฮฺ)

 

ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า :

 

     "หากผู้หญิงรู้ถึงสิทธิของสามีแล้วละก็ เธอจะไม่ยอมนั่ง (ยืนเพื่อปรนนิบัติ) ตราบใดที่เขายังคงอยู่ในมื้อกลางวันและมื้อเย็นของเขา จนกว่าเขาจะรับประทานเสร็จเป็นที่เรียบร้อย"

(ศ่อฮีฮุ้ลญามิอฺ)

 

 

ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า :

 

" ไม่อนุญาตให้สตรีถือศีลอด (ซุนนะฮฺ)ขณะที่สามีของนางอยู่ด้วย นอกจากต้องได้รับอนุญาตก่อนเท่านั้น"

(บันทึกโดย อิมามอัลบุคอรีย์และอิมามมุสลิม)

 

 

ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า :

 

"สตรีอย่าได้เดินทาง นอกเสียจากจะมีมะฮฺรอมเท่านั้น"

(บันทึกโดย อิมามอัลบุคอรีย์ และอิมามมุสลิม)

 

ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า :

 

     "ไม่เป็นที่อนุญาตสำหรับสตรีที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ และวันอาคิเราะฮฺ ในการที่เธอจะเดินทางในระยะทางหนึ่งวันนอกเสียจาก เธอจะต้องเดินทางพร้อมกับมะฮฺรอมเท่านั้น"

 (البخاري 1038 ، مسلم 1339)

 

ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า :

"ชายคนหนึ่งอย่าได้อยู่ลำพังกับสตรีใด เว้นเสียแต่จะมีมะฮฺรอมอยู่กับเธอ

และสตรีอย่าได้เดินทาง เว้นเสียแต่เธอจะมีมะฮฺรอมเท่านั้น"

(บันทึกโดย อิมามอัลบุคอรีย์ และอิมามมุสลิม)

 

ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า:

 

"ทุกสิ่งที่ท่านได้ทำให้กับครอบครัวของท่านนั้น ล้วนเป็นกุศลทาน (ศ่อดาเกาะฮฺ) แก่พวกเขาทั้งสิ้น"

(ศ่อฮีฮุ้ล ญามิอฺ 4546)