ถ้อยคำแห่งปวงปราชญ์​ 72
  จำนวนคนเข้าชม  378

ถ้อยคำแห่งปวงปราชญ์​ 72

 

วันละหนึ่งความคิด....แปลเรียบเรียง

 

 

- อิมาม อัชชาฟิอีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

แท้จริง หัวใจ ♥ ♥ ♥ ทั้งหลาย คือแหล่งเพาะปลูกวาจา

ดังนั้น จงเพาะปลูกถ้อยคำที่ดี บนพื้นที่แห่งนั้นเถิด

เพราะถึงแม้ว่ามันอาจไม่สามารถงอกเงยขึ้นมาได้ทั้งหมด

แต่แน่นอนว่า ย่อมมีบางส่วนที่เจริญงอกงาม

 

 

 

ท่านร่อซู้ล صلى الله عليه وسلم กล่าวว่า :

 

"ท่านทั้งหลายจงขอความช่วยเหลือ(ต่ออัลลอฮฺ) ให้ภาระกิจของพวกท่านสำเร็จลุล่วง ด้วยกับการปกปิดมันไว้เป็นความลับเถิด

เพราะแท้จริงแล้ว แต่ละคนที่ได้รับความโปรดปรานนั้น ล้วนแล้วแต่ถูกอิจฉาริษยาทั้งสิ้น"

(บันทึกโดยอิมาม อัฏฏ่อบะรอนีย์)

 

 

 

ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า: 

 

     แท้จริงแล้ว ชัยฏอนได้พูดว่า : ขอสาบานด้วยเกียรติของพระองค์ท่าน โอ้พระผู้ทรงอภิบาล ข้าพระองค์จะยังคงล่อลวงปวงบ่าวของพระองค์ ตราบเท่าที่วิญญาณยังคงอยู่ในเรือนร่างของพวกเขา

     พระองค์ได้ตรัสว่า : ขอสาบานด้วยเกียรติและความสูงส่งของข้า ข้าจะยังคงอภัยโทษให้แก่พวกเขา ตราบใดที่พวกเขายังคงขออภัยโทษต่อข้า"

(อิมาม อัลอัลบานีย์ระบุว่าเป็นฮาดีสระดับฮาซัน)

 

 

 

- ท่านอัลฮาซัน อัลบัศรีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

     ท่านทั้งหลายจงขออภัยโทษกันให้มากเถิด เพราะแท้จริงแล้ว พวกท่านไม่อาจรู้เลยว่า ความเมตตากรุณาจะถูกประทานลงมาเมื่อใด

     ผู้ใดที่มีคุณลักษณะนี้ (หมายถึง ขออภัยโทษและกลับเนื้อกลับตัวต่ออัลลอฮฺ) อัลลอฮฺ ตะอาลา จะทรงทำให้ริสกีเป็นที่ง่ายดายสำหรับเขา ทำให้เรื่องราวต่างๆ ของเขาเป็นที่สะดวกง่ายดาย และจะทรงคุ้มครองดูแลสถานภาพและกำลังวังชาของเขา

(ตัฟซีร อิบนิ กะซีร 4/329)

 

 

 

- ชัยคุลอิสลาม อิบนิ ตัยมียะฮฺ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

      ...........ผู้ใดที่มานะพากเพียรในการขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮฺ และหมั่นขออภัยโทษต่อพระองค์อยู่เสมอ..........

     .....แน่นอนเหลือเกินว่า พระองค์จะประทานให้แก่เขา จากความโปรดปรานของพระองค์ ในสิ่งที่เขาไม่เคยนึกคิดจินตนาการมาก่อนเลย.....

 

 

 

ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า :

 

"ผู้ใดก็ตามที่ขออภัยโทษให้แก่บรรดาผู้ศรัทธาชาย และผู้ศรัทธาหญิง

อัลลอฮฺจะทรงบันทึกความดี 1 ผลบุญให้แก่เขา ตามจำนวนของผู้ศรัทธาชายและหญิงแต่ละคน"

(صحيح الجامع ٦٠٢٦)

 

 

 

- ท่านอุสมาน อิบนิ อัฟฟาน ร่อฎิยัลลอฮุอันฮฺ -

 

ใครก็ตามที่มีความลับหนึ่งซ่อนเร้นเอาไว้ อัลลอฮฺจะทรงเผยความลับนั้น บนใบหน้า และ คำพูด ที่หลุดออกมา

 

 

 

-ท่านอบู อัดดัรดาอฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮฺ-

 

ใครที่คิดถึงความตายมาก... เขาจะร่าเริงน้อยลง... และจะอิจฉาน้อยลง

 

 

 

-อิมาม อิบนิ รอญับ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

ชนชาวสลัฟจะขยันขันแข็งในการทำความดี ....

ขณะเดียวกันพวกเขาก็ยังนับว่าตัวของพวกเขา อยู่ในหมู่ผู้ยังคงบกพร่อง ผู้ละเลย และผู้กระทำความผิด

ขณะที่พวกเรากลับนับรวมตัวของพวกเรา ไว้ในหมู่ผู้ทำความดี  ทั้งๆ ที่เรายังคงทำผิดกันอยู่

 

 

 

๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓