ถ้อยคำแห่งปวงปราชญ์​ 74
  จำนวนคนเข้าชม  442

ถ้อยคำแห่งปวงปราชญ์​ 74

 

วันละหนึ่งความคิด....แปลเรียบเรียง

 

 

- ท่านคอลีฟะฮฺ ยะศีด อิบนิ้ล วะลี้ด ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮ -

 

โอ้ วงศ์วานอุมัยยะฮฺ เอ๋ย... พวกท่านจงออกห่างจากเสียงเพลงเสียงดนตรีเถิด

เพราะมันจะทำให้ความละอายลดน้อยลง จะเพิ่มกิเลสตัณหา และจะทำลายความเป็นสุภาพชนให้หมดสิ้นไป

 

 

 

- ท่านอัลฟุฎ็อยล์ อิบนิ อิย้าฎ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

ใครที่ระแวดระวัง 5 สิ่งนี้ เขาจะได้รับการปกป้องคุ้มกัน จากความชั่วร้ายทั้งในดุนยาและอาคิเราะฮฺ

1) ความกระหยิ่มยิ้มย่อง ลำพองตน

2) ความโอ้อวด

3) ความยโสโอหัง

4) การดูถูกเหยียดหยาม

5) อารมณ์ปรารถนา,กิเลสตัณหา (ชะฮฺวะฮฺ)

 

 

 

-อิมาม อัชชาฏิบีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

ผู้อุตริ (ทำบิดอะฮฺ) จะให้อารมณ์ความรู้สึกของเขานำหน้าทางนำจากอัลลอฮฺ

เขาจึงเป็นบุคคลที่หลงทางที่สุด โดยที่เขากลับคิดว่า ตัวเองกำลังอยู่บนทางนำที่ถูกต้อง

 

 

 

- ท่าน ยะฮฺยา อิบนิ อบีกะษีร ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

3 สิ่งที่เมื่อมีปรากฏในบ้านหลังใด บะรอกัตจะถูกถอดถอนออกไปจากบ้านหลังนั้น

1) ความฟุ่มเฟือย สุรุ่ยสุร่าย

2) การผิดประเวณี (ซินา)

3) การหักหลังหลอกลวง

 

 

 

- อัลฮาฟิศ อัลมิศศีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

หากคนที่ไม่รู้จริงนิ่งเงียบเสีย เขาจะสบายใจ 

และจะทำให้คนอื่นสบายไปด้วย(ไม่เกิดความเดือดร้อน)

ความผิดพลาดจะลดลง และความถูกต้องจะมากขึ้น

 

 

 

- อิมาม อิบนิ้ล ก็อยยิม ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

     หากว่าความเมตตาของพระองค์ ไม่ได้อยู่นำหน้าความโกรธกริ้วของพระองค์ และการอภัยโทษของพระองค์ ไม่ได้อยู่นำหน้าการลงโทษของพระองค์แล้ว

     แน่นอนเหลือเกินว่า ผืนแผ่นดินย่อมทลายลงเป็นผุยผง อันเนื่องจาก (การกระทำของ) ผู้ที่มาพบกับแผ่นดิน ด้วยกับสิ่งที่แผ่นดินไม่สมควรจะพบเจอ

     และหากปราศจากการอดกลั้นและการอภัยโทษจากพระองค์แล้ว ชั้นฟ้าและแผ่นดินย่อมสั่นไหวอย่างรุนแรงอันเนื่องมาจาก การฝ่าฝืนกระทำความผิดของผู้เป็นบ่าวอย่างแน่นอน

 

 

 

- เชค อับดุรร็อซซ้าก อัลบัดร์ ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ -

 

          ระหว่างสายตากับหัวใจนั้นมีหนทางของมันอยู่ หากเราใช้สายตาของเราอยู่กับ สิ่งที่มองแล้วให้ข้อคิดที่ดีกลับมาหาหัวใจ อาทิ มองการสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดิน การมองนี้จะส่งผลให้ได้รับประโยชน์กลับมามากมายเพียงใด

 

          เช่นเดียวกัน หากมนุษย์เราใช้สายตาอ่านหนังสือวิชาการ อ่านอัลกุรอาน จะมีคุณประโยชน์มากมายเพียงใดที่จะกลับมาหาตัวเรา เราจะได้รับความรู้ รู้จักอัลลอฮฺ รู้จักฮาล้าล-ฮารอม ทั้งหมดทั้งมวลนี้ เชื่อมโยงกับการมองเห็น และการได้ยินทั้งสิ้น และหนทางที่นำไปสู่หัวใจก็จะมีแต่เรื่องที่ดีงามและมีประโยชน์

 

          ขณะเดียวกัน หากปล่อยสายตาให้มองอย่างเรื่อยเปื่อย สายตาก็จะกลายเป็นหนทางนำพาสิ่งไม่ดีต่างๆ เข้าสู่หัวใจ และก่อกำเนิดสิ่งไม่ดีอันเป็นภัยต่อหัวใจตามมา กระทั่งหัวใจ จะกลายเป็นเหมือนกับที่อิมามอิบนิ้ลก็อยยิมได้บรรยาย คุณลักษณะเอาไว้ก็คือ เป็นเหมือนถังขยะ ที่ที่บรรจุสิ่งสกสปรก สิ่งปฏิกูลและของเสียต่างๆ 

          เมื่อนั้น หัวใจก็จะสกปรกมีมลทิน เป็นหัวใจที่ไม่อาจเปิดรับ การรู้จักอัลลอฮฺ การได้รักพระองค์ การรู้สึกสำนึกผิดกลับตัวสู่พระองค์  และความรู้สึกอบอุ่นสงบใจต่อพระองค์ได้เลย

 

 

 

๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘