ชัยชนะของปาเลสไตน์
  จำนวนคนเข้าชม  699

ชัยชนะของปาเลสไตน์

 

วันละหนึ่งความคิด....แปลเรียบเรียง

 

ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า :

"แท้จริง อัลลอฮฺจะทรงช่วยเหลือสนับสนุนประชาชาตินี้ ด้วยกับคนอ่อนแอในหมู่พวกเขา

เนื่องเพราะการวิงวอน การละหมาด  และความบริสุทธิ์ใจของพวกเขา"

(บันทึกโดย อิมามอันนะซาอีย์)

    หะดีสนี้เป็นการให้ความสำคัญกับคนที่อ่อนแอทั้งกำลังกาย และกำลังทรัพย์ว่า พวกเขาล้วนมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลืออุมมะฮฺนี้ อันเนื่องจากการขอพรที่บริสุทธิ์ใจ การละหมาดที่นอบน้อม  ทั้งนี้เพราะเรื่องในดุนยาไม่ได้รบกวนจิตใจของพวกเขามากเท่ากับที่คนแข็งแรงและมั่งมี 

     หะดีสนี้จึงเป็นการยืนยันว่า ประชาชาติอิสลามจะได้รับการช่วยเหลือให้ได้รับชัยชนะด้วยกับคนที่แข็งแรงและอ่อนแอ และด้วยกับการประกอบอิบาดะฮฺ และการมีความบริสุทธิ์ใจ 

(สรุปความจากคำอธิบายของเชคสุลัยมาน อัรรุฮัยลีย์ /ชัรฮฺ กิตาบ อัลอิคลาศ ตอนที่ 3)

 

 

 

- อิมาม อิบนิ ก็อยยิม อัลเญาซียะฮฺ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

     แท้จริงแล้ว ผู้ศรัทธาที่มอบหมายต่ออัลลอฮฺ เมื่อมีใครวางแผน (คิดร้าย) กับเขา อัลลอฮฺก็จะทรงวางแผนให้เขา และจะทรงช่วยเหลือเขา โดยที่มันมิได้เป็นกำลังความสามารถใดๆ ของเขาเลย

( เอี๊ยะอฺลาม อัลมุวักกิอีน 3/220 )

 

 

 

-เชค มุฮัมมัด อิบนิ อุซัยมีน ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

     พวกเรารู้ดีว่า บรรดามุสลิมไม่ได้ครอบครองปาเลสไตน์ ในยุคสมัยแห่งอิสลามอันรุ่งเรือง นอกจากด้วยกับการดำรงมั่นในอิสลามของพวกเขา 

     และพวกเขาไม่ได้ยึดครอง เมืองหลวงของเปอร์เซีย โรมัน และอียิปต์ นอกจากด้วยกับอิสลามเท่านั้น

     ด้วยเหตุนี้ วัยรุ่นคนหนุ่มสาวของเรา ควรจะได้รับความรู้อย่างถูกต้องว่า ชัยชนะจะไม่มีทางเป็นไปได้เลย นอกจากด้วยกับอิสลามที่แท้จริงเท่านั้น!! ไม่ใช่แค่อิสลามที่เลื่อนลอยในบัตรประชาชน!!

 

 

 

-เชค อัลอัลบานีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

     หากบรรดามุสลิมต้องการให้ "อัลกุ๊ดส์" (มัสยิดอัลอักซอ)หวนคืนกลับมา พวกเขาจำต้องเปลี่ยนแปลง หลักเชื่อมั่นที่เสื่อมเสีย และอุปนิสัยที่เสื่อมทรามของพวกเขาเองเสียก่อน

 

 

 

- เชค มุฮัมมัด สอี๊ด ร็อซลาน ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ-

 

     ท่านอุมัร (อิบนิ้ล ค็อฏฏอบ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮฺ)ได้ปลดแอกแผ่นดินปาเลสไตน์มาแล้ว และสำหรับวันนี้ ผู้ที่ด่าทอท่านอุมัร  หรือ มีจิตใจโน้มเอียงไปยังผู้ที่ด่าทอท่านอุมัร ย่อมไม่มีทางปลดแอกปาเลสไตน์ ให้เป็นไทได้เป็นอันขาด

 

 

 

- เชค ซอลิฮฺ อัลอุศ็อยมีย์ หะฟิศ่อฮุลลอฮฺ-

 

     ผู้ศรัทธามองหาการได้รับชัยชนะเหนือศัตรู ขณะที่หัวใจของผู้ศรัทธาส่วนใหญ่ ต่างยึดโยงกับเหตุปัจจัยภายนอก และพละกำลังของมนุษย์เท่านั้น ขณะเดียวกันพวกเขากลับหลงลืม สิ่งที่อัลลอฮฺได้ทรงทำให้มันเป็นสาเหตุ ของการได้รับชัยชนะ อันได้แก่

การให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺ (เตาฮีด)

การยำเกรงพระองค์ การวิงวอนขอต่อพระองค์

การขอให้ได้รับการช่วยเหลือ ด้วยการอดทน

และดำรงละหมาด การมีหัวใจที่เป็นปึกแผ่น

การรักษาญะมาอะฮฺ และการเชื่อฟังผู้นำ

     ดังนั้น ท่านทั้งหลายจงช่วยเหลืออัลลอฮฺ ด้วยกับสิ่งที่พระองค์ได้มีบัญชาแก่พวกท่านเถิด พระองค์จะทรงช่วยเหลือพวกท่าน ดังที่พระองค์ได้เคยสัญญาเอาไว้แล้ว

 

 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&