การงานต่างๆของเด็กถูกบันทึกแก่ใคร ?
  จำนวนคนเข้าชม  557

การงานต่างๆของเด็กถูกบันทึกแก่ใคร ?

 

ดาวุด ธิยัน ...แปลเรียบเรียง

 

ชัยค์บินบาส (ฟะตาวาอิสลามียะห์ 4/526)

 

          คำถาม : การงานต่างๆของเด็กเล็กที่ไม่บรรลุนิติภาวะ จากการละหมาด ทำฮัจญ์ การอ่านอัลกุรอานทั้งหมดเป็นของพ่อแม่ หรือตัวเขาเอง ?

 

คำตอบ : 

 

          การงานต่างๆของเด็กที่ยังไม่บรรลุศาสนภาวะ หมายถึงการงานที่ดีทั้งหลาย เป็นของเขาเองไม่ใช่ของพ่อแม่หรือใครอื่น , แต่ทว่าพ่อแม่เขาได้รับการตอบแทนในการอบรมสั่งสอนเขา การแนะนำเขาให้ทำความดี การช่วยเหลืออบรมเขา เพราะมีบันทึกในศ่อฮิห์มุสลิมจากอิบนิอับบาส ร่อฎิยัลลอฮุอันฮู่มา : 

 

แท้จริงมีผู้หญิงคนหนึ่งอุ้มเด็กน้อยมาหานบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ในการทำฮัจญ์ครั้งสุดท้าย 

 

นางได้ถามว่า : หนูน้อยคนนี้ได้(ผลบุญ)ฮัจญ์ใหม? 

 

ท่านนบีตอบว่า : "ได้สิ และเธอก็ได้ผลบุญด้วย"

 

           ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้บอกว่า : แท้จริงการทำฮัจญ์ได้สำหรับหนูน้อยคนนี้ และมารดาของเขาก็ได้รับการตอบแทนต่อการทำฮัจญ์ของนางกับลูกน้อยด้วย(พาลูกมาทำฮัจญ์)

 

     และเช่นเดียวกันนี้ผู้ที่ไม่ใช่บิดาของเขาก็ได้รับผลบุญต่อการปฏิบัติความดีงาม เช่น สอนเด็กกำพร้า สอนญาติๆ สอนคนรับใช้ หรือใครก็ตาม 

 

     ดังคำกล่าวของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ที่ว่า : 

 

من دل على خير فله مثل أحر فاعله

 

ใครที่แนะนำความดี เขาจะได้ผลบุญของคนที่ปฏิบัติมัน

(บันทึกโดยมุสลิม)

 

          เพราะมันคือการสนับสนุนกันให้ทำความดีและความยำเกรง อัลลอฮ์จะตอบแทนในสิ่งดังกล่าว