ถ้อยคำแห่งปวงปราชญ์​ 76
  จำนวนคนเข้าชม  527

ถ้อยคำแห่งปวงปราชญ์​ 76

 

วันละหนึ่งความคิด....แปลเรียบเรียง

 

 

- เชค อับดุรร็อซซ้าก อัลบัดรฺ ฮะฟิเศาะฮุ้ลลอฮฺ -

 

บุคคลหนึ่งจะยังไม่ถือว่าเป็นผู้ที่อ่านอัลกุรอาน อย่างแท้จริง จนกว่าเขาจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามอัลกุรอาน

 

 

 

-ท่านอุรวะฮฺ อิบนิ อัศศุเบร ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

           หากท่านเห็นคนๆ หนึ่งทำความดี ให้รู้ไว้ว่า สำหรับความดีนั้นมีพี่น้องของมัน (มีความดีอื่นๆ ติดสอยห้อยตามด้วยเสมอ) เพราะคุณงามความดี จะบ่งบอกถึงความดีที่ติดตามมา

          และหากท่านเห็นเขากระทำความผิด ให้รู้ไว้ว่า สำหรับความผิดนั้นต่างมีพี่น้องของมัน เพราะการทำความผิด ย่อมบ่งบอกถึงความผิดที่ติดตามมา

 

 

 

- อิมาม อิบนิ กะษีร ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

ความจำเริญ (บะรอกะฮฺ) ที่จะผ่านเข้ามายังบุตรหลานนั้น เกิดขึ้นจากการกระทำ (ผลงาน) ของผู้เป็นพ่อแม่

และความจำเริญที่จะผ่านมายังพ่อแม่ เกิดขึ้นจากดุอาอฺของผู้เป็นบุตรหลาน

 

 

 

     มีผู้ถามท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม ว่า :"ในวันกิยามะฮฺ บ่าวประเภทใดกันที่มีสถานะที่ประเสริฐสุด ณ ที่อัลลอฮฺ?"

     ท่านตอบว่า : "คือบรรดาผู้ที่รำลึกถึงอัลลอฮฺอย่างมากมาย"

(บันทึกโดย อิมามอัตติรมีซีย์)

 

รายงานจากท่านหญิงอาอิชะฮ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮาว่า :

"ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม จะรำลึกถึงอัลลอฮฺทุกช่วงเวลาของท่าน"

(บันทึกโดย อิมามมุสลิม)

 

ท่านเซด บิน อัสลัม กล่าวว่า :

 

     ท่านนบีมูซา อลัยฮิสสลาม กล่าวว่า :" โอ้พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์  แน่แท้พระองค์ได้ประทานความโปรดปราน แก่ข้าพระองค์มากมายเหลือเกิน ขอพระองคค์โปรดทรงชี้แนะข้าพระองค์ ให้ได้ขอบคุณต่อพระองค์อย่างมากมายด้วยเถิด"

     พระองค์ตรัสว่า : จงรำลึกถึงข้าอย่างมากมาย และเมื่อเจ้าได้รำลึกถึงข้าอย่างมากมายแล้ว แน่นอน เจ้าได้ขอบคุณข้าแล้ว และเมื่อเจ้าได้ลืมข้า แน่นอน เจ้าได้เนรคุณข้าแล้ว"

(บันทึกโดย อิมาม อัลบัยหะกีย์)

 

 

 

     มีผู้หญิงคนหนึ่งมาหาท่านอิมาม อะฮฺมัด อิบนิ ฮัมบัล

     เธอกล่าวว่า : ท่านอบา อัลดุลลอฮฺ ฉันเป็นผู้หญิงที่ถักเสื้อภายใต้เเสงตะเกียง แต่ต่อมามีทหารลาดตระเวณในยามวิกาลของผู้ปกครอง ถือคบเพลิงเดินผ่านมา จะเป็นที่อนุมัติให้ฉันได้ถักเสื้อต่อไปภายใต้แสงไฟ จากคบเพลิงนั้นหรือไม่คะ?

     ท่านอิมาม อะฮฺมัด ร่ำไห้ออกมา พร้อมถามว่า "เธอคือใคร?"

     "น้องสาวของ บิชร์ อัลฮาฟีย์"

     "ความสมถะ ถ่อมตนที่สัจจริง ได้ออกมาจากบ้านเรือนของพวกเธอ ดังนั้น จงอย่าได้ถักทอผ้าภายใต้แสงไฟนั้นเลย"

 

     อิมาม อะฮฺมัด ร้องไห้ออกมาอันเนื่องจากคำถามที่แสนละเอียดลออนี้ และอันเนื่องจากความหวั่นเกรงของผู้หญิงคนนี้ที่เกรงว่าจะพลาดกระทำในข้อคลุมเครือที่เสี่ยงเป็นเรื่องหะรอม

     และเมื่อท่านได้ทราบว่า ผู้หญิงที่จะมีลักษณะเช่นนี้ได้ ย่อมไม่มีทางเป็นไปได้ นอกจากเธอจะต้องเติบโตมาจากครอบครัวที่มีอีหม่าน ยิ่งเป็นการตอกย้ำให้แก่ท่าน เมื่อเธอตอบกลับมาว่า  เธอคือ น้องสาวของ บิชร์ อัลฮาฟีย์ ซึ่งเขา คือ คนดีคนหนึ่ง

 

     ท่านอิมาม จึงตอบเธอไปในสิ่งที่เหมาะสมกับสถานะของเธอ - แม้ความจริงเรื่องนี้จะอนุญาตให้กระทำได้- ว่าอย่าถักทอผ้า เพราะบ้านของเธอเป็นที่รับทราบกันดีถึงความสมถะที่สัจจริง

ความสมถะมี 3 ระดับ คือ 

1- ออกห่างจากสิ่งหะรอม

2- ออกห่างจากข้อคลุมเครือ

3- ละทิ้งในเรื่องมุบาฮ (อนุญาตให้กระทำได้) บางประการ เพราะเกรงจะเข้าข่ายคลุมเครือ

     ศรัทธาแบบใดกันที่พวกเขาเหล่านั้นแบกถืออยู่ และความไม่รู้สึกรู้สาใดกันที่พวกเรากำลังใช้ชีวิตกันอยู่ !

 

 

 

-อิมาม อัลฮาซัน อัลบัศรีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

...ดุอาอ์ของพ่อแม่ จะทำให้ทรัพย์สินและลูกหลาน มั่นคงเสมอ...

 

 

 

 

#########################################