ถ้อยคำแห่งปวงปราชญ์​ 77
  จำนวนคนเข้าชม  387

ถ้อยคำแห่งปวงปราชญ์​ 77

 

วันละหนึ่งความคิด....แปลเรียบเรียง

 

-อิมาม อิบนิ้ล ก็อยยิม ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

เครื่องหมายของความทุกข์เข็ญ คือ หลงลืมข้อบกพร่องของตัวเอง และฝักใฝ่แต่ข้อบกพร่องของคนอื่น

 

 

 

- ท่าน อิบนุ ฮิศม์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

     กี่มากน้อยมาแล้ว ที่เราได้เห็นคนที่โอ้อวด ในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ตนมีครอบครอง

      และแล้วสิ่งเหล่านั้น ได้กลายเป็นสาเหตุแห่งหายนะของเขาเอง(อันเนื่องจากสายตาริษยา หรือแผนร้ายจากศัตรู)

     ดังนั้น จงระวังตัวจากเรื่องนี้เอาไว้ให้ดี เพราะมันมีแต่โทษ และไม่มีคุณค่า คุณประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น

 

 

 

- อิมาม อัซซะฮะบีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

     สัญลักษณ์ของคนที่มีความบริสุทธิ์ใจ คือ เมื่อเขาถูกตำหนิติติง เขาจะไม่ด่วนแก้ตัวให้พ้นผิด แต่เขาจะยอมรับผิด

     และกล่าวว่า :  "ขออัลลอฮฺ ทรงเอ็นดูเมตตา คนที่ชี้ทางให้ฉันได้รู้ข้อบกพร่องของตัวเองด้วยเถิด"

 

 

 

-ท่าน ฟุฎ็อยล์ อิบนิ้ล อิยาฎ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

จำเป็นที่ท่านจะต้อง ดำรงมั่นอยู่บนหนทางแห่งทางนำ แม้จำนวนผู้ร่วมทางสายนี้จะมีเพียงเล็กน้อยก็ตาม

และจงหลีกห่างจากหนทางแห่งความโสมม แม้จำนวนผู้คนที่เสื่อมเสียจะมีมากมายเพียงใดก็ตาม

 

 

 

-เชค ร่อเบี๊ยะอฺ อัลมัดค่อลีย์ หะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ-

 

ฉันขอเตือนท่านทั้งหลาย อย่าได้ถือพรรคถือพวกอย่างไม่ลืมหูลืมตา

เพราะมันคือความหายนะ คือความวิบัติ ของประชาชาตินี้

อย่าได้ยึดติดฝักใฝ่กับใครคนใดคนหนึ่งที่ยังมีชีวิตอยู่

นอกจากจะตั้งอยู่บนความจริงความถูกต้องเท่านั้น

 

 

 

- อิมาม อิบนิ้ล ก็อยยิม ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

     สำหรับผู้ศรัทธาแล้วไม่มีทางที่เขาจะอิ่มเอมมีความสุข ด้วยการฝ่าฝืนกระทำความผิดเป็นอันขาด

     ยิ่งไปกว่านั้น มุอฺมินจะทำผิดโดยมีความสลดใจ (รู้สึกผิด) ระคนอยู่ในการกระทำของเขา

     และเมื่อใดก็ตามที่หัวใจของเขาไร้ความสลดหดหู่นี้แล้วละก็ เขาก็จงร่ำไห้กับหัวใจที่ตายด้านไปแล้วของเขาเสียเถิด

 

 

 

- เชค อับดุรร็อซซ้าก อัลบัดร์ ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ -

 

     เจตนาของคนเรา (เหนียต) จำเป็นต้องต่อสู้และได้รับการเยียวยารักษาอย่างจริงจังอยู่เสมอ  เหมือนกับที่ท่านซุฟยาน อิบนิ อุยัยนะฮฺ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ เคยกล่าวว่า :

"ฉันไม่เคยเยียวยารักษาสิ่งใด ที่จะหนักหนาสำหรับฉัน ยิ่งไปกว่ารักษาเจตนาของฉันเลย"

     ดังนั้น เจตนาของเราจำเป็นต้องบำบัดรักษา ไม่ว่าจะเป็น เจตนาในการแสวงหาความรู้ เจตนาในการทำอิบาดะฮฺหรือแม้แต่ในเรื่องมารยาท ทั้งหมดนี้ ผู้เป็นบ่าวต้องกระทำด้วยความอิคล้าศ (บริสุทธิ์ใจ) เพื่อให้สิ่งนั้น คงอยู่ในการงานที่ดีของเขาในวันกิยามะฮฺ

     ส่วนการงานที่หลุดจากความอิคล้าศออกไป ถึงแม้จะมากมาย และทุ่มเทพยายามแค่ไหนก็ตาม การงานนั้นจะถูกตีกลับ เพราะอัลลอฮฺจะทรงตอบรับผลงานของบ่าว ที่เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ใจเท่านั้น

 

 

 

-เชค ซอลิฮฺ อัลอุศ็อยมีย์ หะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ -

 

เมื่อหัวใจของบ่าวโบยบินอย่างเบิกบาน ...เพราะคำสรรเสริญเยินยอ 

และอึดอัดคับข้องใจอย่างหดหู่ ...เพราะคำตำหนิติเตียนแล้ว

เขาผู้นั้นได้ถูกตัดขาดจากพระเจ้าแห่งโลกทั้งผอง

และถูกปิดกั้นจากความมั่นใจอย่างแน่วแน่ ในพระองค์เสียแล้ว

 

 

 

- เชค มุฮัมมัด อะมาน ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

     ท่านจะไม่สามารถจำแนกแยกแยะระหว่าง นักเผยแพร่เชิญชวนสู่ความจริง กับนักเผยแพร่เชิญชวนสู่ความเท็จได้เลย นอกจากต้องอาศัย "ความรู้"

     และเมื่อท่านขาดความรู้ ท่านจะสับสน ไม่ชัดเจนกับข้อเท็จจริง และใครที่ไม่ชัดเจนกับความจริงความถูกต้องแล้ว เขาย่อมบกพร่อง เสียหาย 

 

 

 

77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777