ถ้อยคำแห่งปวงปราชญ์​ 79
  จำนวนคนเข้าชม  420

ถ้อยคำแห่งปวงปราชญ์​ 79

 

วันละหนึ่งความคิด....แปลเรียบเรียง

 

- ท่านอัลฟุฎอยล์ อิบนิ้ล อิย้าฎ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

     เราจะมีสภาพอย่างไร หากเรามีชีวิตอยู่จนถึงช่วงเวลาที่เราจะได้เห็นคนที่ ไม่สามารถแยกแยะระหว่างความจริงกับความเท็จ

ระหว่างผู้ศรัทธากับผู้ปฏิเสธศรัทธา

ระหว่างคนซื่อสัตย์กับคนหลอกลวง

ระหว่างคนเขลากับคนมีความรู้

(และได้เห็น) คนที่ไม่รู้จักคุณความดี

และไม่ปฏิเสธต่อต้านความชั่วช้าเลวทราม !!

(อัลอิบานะฮฺ อัลกุ๊บรอ 1/188)

 

 

 

- ท่าน อัลฮาซัน อัลบัศรีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

     ลูกหลานอาดัมเอ๋ย ... แท้จริงแล้ว ท่านเป็นผู้จ้องมองการงานของท่าน ทั้งดีและชั่วที่จะถูกชั่ง (บนตราชู)  

     ดังนั้น จงอย่าดูแคลนความดีใดๆ แม้ว่ามันจะเล็กน้อย เพราะหากท่านได้เห็นสถานะของมันแล้ว มันจะทำให้ท่านพึงพอใจ 

     และอย่าได้ดูแคลนความชั่วใดๆ  เพราะหากท่านได้เห็นสถานะของมันแล้ว มันจะทำให้ท่านขุ่นข้องหม่นหมองใจ 

     ผู้ใดเกรงกลัวอัลลอฮฺ อัลลอฮฺจะทรงให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกรงกลัวเขาผู้นั้น 

     โลกดุนยาทั้งหมดนี้ตั้งแต่ต้นจนจบไม่ใช่อะไรเลย เป็นเพียงเช่นคนที่หลับฝันเห็นสิ่งที่เขาชื่นชอบ แล้วเขาก็ตื่นขึ้นจากพวังค์เท่านั้นเอง

 

 

 

-ชัยคุลอิสลาม อิบนิ ตัยมียะฮฺ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

อย่าประหลาดใจไปเลยว่า ทั้งๆ ที่มีหลักฐานยืนยันความถูกต้องอยู่มากมาย แต่หลายคนกลับถูกปิดบังไม่รับรู้ 

หลักฐานแห่งความถูกต้องมีปรากฏมากมายจริงอยู่

แต่อัลลอฮฺจะทรงนำทางสู่หนทางที่เที่ยงตรง เฉพาะแต่ผู้ที่พระองค์ประสงค์เท่านั้น

 

 

 

-อิมาม อิบนิ้ล ก็อยยิม อัลเญาซียะฮฺ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

ตราบใดที่บ่าวคิดดีต่ออัลลอฮฺ มีความหวังในสิ่งที่อยู่กับพระองค์ 

และมอบหมายต่อพระองค์อย่างจริงใจแล้วละก็ แน่นอน อัลลอฮฺจะไม่ทรงทำให้เขาผิดหวังเป็นอันขาด

 

 

 

- อัลอัลลามะฮฺ อัสสะอฺดียฺ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ

 

     ผู้เป็นบ่าวสมควรจะฝากความหวังของเขา ไว้กับอัลลอฮฺเพียงองค์เดียวเท่านั้น

     แท้จริง เมื่ออัลลอฮฺทรงกำหนดสาเหตุหนึ่งสาเหตุใด ในการได้มาซึ่งริสกีและความสุขสบายของบ่าวผู้นั้นแล้ว สมควรที่เขาจะต้องสรรเสริญพระองค์และวอนขอต่อพระองค์ ให้ประทานความจำเริญในสิ่งๆ นั้นแก่เขา

     และหากว่าเหตุแห่งริสกีมีอันต้องขาดตอนหรือติดขัด ก็อย่าได้ขุ่นข้องหมองใจ เพราะเหตุแห่งริสกีนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งจากอีกหลายเหตุปัจจัย ที่ไม่อาจคำนวนนับได้ และริสกีของผู้เป็นบ่าวจะไม่ขาดตอนลง ด้วยกับสาเหตุเฉพาะเจาะจงในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

 

     ยิ่งไปกว่านั้นเหตุแห่งริสกีจากหนทางอื่นๆ จะถูกเปิดกว้างสำหรับเขา ซึ่งมันย่อมดีกว่าและมีคุณค่ามากกว่าหนทางเดิม (ที่เขาเคยได้รับ) หรือบางทีเขาอาจจะได้รับริสกีจากหนทางอื่นๆ อีกมากมาย

     ดังนั้น ในสภาพทั้งหมดทั้งมวลนี้ เขาจึงจำเป็นต้องคิดต่ออัลลอฮฺในแง่ดี และหวังปรารถนาต่อพระองค์ วิงวอนขอต่อพระองค์ให้มาก พร้อมๆ กับหวัง (ว่าพระองค์จะทรงตอบรับคำวิงวอนของเขา)เพราะแท้จริง อัลลอฮฺได้ตรัสไว้ผ่านคำพูดของนบีของพระองค์ว่า

 

أنا عند ظن عبدي بي ، فإن ظن بي خيرا فله ، وإن ظن بي شرا فله

 

     “ ข้าอยู่ ณ ความคิดคำนึงของบ่าวของข้ามีต่อที่ข้า หากเขาคิดกับข้าในแง่ดี เขาก็จะได้รับสิ่งดี และหากเขาคิดกับข้าในแง่ร้าย เขาก็จะได้รับในสิ่งไม่ดี

 

« إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي »

 

     “แท้จริง ตราบใดที่เจ้าวอนขอต่อข้าและหวังต่อข้า ข้าย่อมยกโทษให้เจ้าในสิ่งที่เจ้าได้เคยทำ และข้าไม่ได้ใส่ใจเลย (ว่ามันจะมากมาย หนักหนาเพียงใด)”

(ตัยซีรุ้ลละฏีฟิลมันนาน ลิสสะอฺดีย์ 1/144)

 

 

-ท่านฮาติม อัลอะศ็อม ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

4 ประการที่จะขจัดความอิจฉาริษยาออกไป จากหมู่พี่น้อง คือ

ช่วยเหลือสนับสนุนด้วยแรงกาย

แสดงความอ่อนโยนด้วยคำพูด

ปลอบใจด้วยทรัพย์สินเงินทอง

และขอดุอาอฺให้ยามลับหลัง

 

 

 

ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า : 

 

โอ้ อบาซัรเอ๋ย ท่านคิดหรือว่าการมีทรัพย์มากมาย คือความมั่งมี 

แท้จริงแล้ว ความมั่งคั่งร่ำรวยที่แท้จริง คือ การมีหัวใจที่มั่งมี 

และความอัตคัดขัดสนที่แท้จริง  คือ การมีหัวใจที่ขัดสนต่างหากเล่า  

ดังนั้น ผู้ใดก็ตามที่ความร่ำรวยอยู่ในใจของเขาแล้ว

 สิ่งใดที่เขาพบเจอในดุนยาย่อมไม่ส่งผลกระทบใดๆ กับเขาได้เลย 

และผู้ใดก็ตามที่ความยากจนอยู่ในใจของเขาแล้ว 

ต่อให้ในดุนยาเขามีทรัพย์มากมายเพียงใด  ก็ไม่ทำให้เขาร่ำรวยมากพอได้เลย 

(บันทึกโดย อิมาม อันนะซาอีย์)

 

 

 

๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘