หนึ่งในมารยาท ของท่านนบี ศ็อลลัลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม
  จำนวนคนเข้าชม  835

หนึ่งในมารยาท ของท่านนบี ศ็อลลัลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม

 

วันละหนึ่งความคิด....แปลเรียบเรียง

 

          หนึ่งในมารยาท ของท่านนบี ศ็อลลัลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม ในที่ชุมนุมพบปะกันก็คือ การให้ความสำคัญกับผู้ร่วมวงสนทนา ไม่ไปสนใจกับเรื่องอื่นๆ อันถือเป็นการเสียมารยาท และไม่ให้เกียรติต่อคู่สนทนา (การง่วนอยู่กับโทรศัพท์มือถือขณะอยู่ในวงสนทนา จึงนับเป็นพฤติกรรมที่ไม่สมควรกระทำอย่างยิ่งเช่นกัน)

 

ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า :

" การมีมารยาทที่ดี และการทำหน้าที่เพื่อนบ้านที่ดี 

(ด้วยการระงับสิ่งไม่ดี สิ่งที่จะสร้างความเดือดร้อนและหยิบยื่นแต่สิ่งที่ดีให้)

สองสิ่งนี้จะทำให้บ้านมีชีวิตชีวา (ด้วยความมีบะรอกัตและคุณงามความดี) และเป็นการเพิ่มพูนอายุขัย (ให้ยืนยาว)"

(บันทึกโดย อิมามอะฮฺมัด)

 

 

 

ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า :

"ในวันกิยามะฮฺ ไม่มีสิ่งใดที่จะมีน้ำหนัก ในตาชั่งของผู้ศรัทธามากที่สุด ยิ่งไปกว่าการมีจรรยามารยาทที่ดีงาม"

(อิมาม อัลอัลบานีย์ระบุว่า ศ่อฮีฮฺ)

 

 

 

ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า :

أكثرُ ما يُدخِلُ الناسَ الجنة: تقوَى الله وحُسنُ الخُلُق

สิ่งที่ทำให้มนุษย์เข้าสวรรค์มากที่สุดก็คือ การมีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺ และมีมารยาทที่ดีงาม

(บันทึกโดยอิมาม อะฮฺมัดและอิมามอัตติรมีซีย์)

 

 

 

ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า :

แท้จริง ในวันกิยามะฮฺ  บุคคลอันเป็นที่รักที่สุดของฉันในหมู่พวกท่าน 

และจะได้อยู่ใกล้ชิดกับฉันที่สุดในหมู่พวกท่าน คือ คนที่มีอุปนิสัย จรรยามารยาทที่ดีงามที่สุด

(บันทึกโดย อิมามอัลบุคอรียฺ)

 

 

 

ท่านร่อซู้ล ศ้อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า :

"แท้จริง บุคคลหนึ่ง จะบรรลุถึงระดับขั้นของผู้ถือศีลอดในเวลากลางวัน

และลุกขึ้นละหมาดในเวลากลางคืน ได้ด้วยการมีจรรยามารยาทที่ดีงาม"

(อิมามอัลอัลบานีย์ระบุว่า ศ่อฮีฮฺ)

 

 

 

ท่านร่อซู้ล ศ้อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า :

"แท้จริง มารยาทที่ไม่ดี จะทำให้การงานเสียหาย ดังเช่นที่น้ำส้มสายชูทำให้น้ำผึ้งเน่าเสีย ฉันใดก็ฉันนั้น"

(ซิลซิละฮฺ อัศศ่อฮีฮะฮฺ 906)

 

 

 

-อิมาม อิบนิ้ล ก็อยยิม ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

     ทั้งหมดทั้งมวลของศาสนานั้นอยู่ที่การมีมารยาท ดังนั้น ใครที่เหนือกว่าท่านด้านมารยาท แน่นอน เขาย่อมเหนือกว่าท่านในด้านศาสนา

(مدارج السالكين ٢/٢٩٤)

 

 

 

- เชค อิบนิ อุซัยมีน ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

     การงานที่ดี  จรรยาที่ประเสริฐ  การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี สามารถพิชิตหัวใจศัตรู ได้มากกว่าการพิชิตด้วยคมดาบเสียอีก 

 

 

 

- อิมาม เชค อาลี อีซา ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

ในฐานะที่เราเป็นนักศึกษา  ๒ สิ่งที่เราควรจดจำไว้ก็คือ  

ความขยันหมั่นเพียร เอาจริงเอาจังในการเรียน และการคงไว้ซึ่ง จรรยามารยาทอันดีงาม

 

 

 

 

๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗