ท่านจงคิดดีกับอัลลอฮ์ตลอดเวลา
  จำนวนคนเข้าชม  381

ท่านจงคิดดีกับอัลลอฮ์ตลอดเวลา

 

วันละหนึ่งความคิด....แปลเรียบเรียง

 

 

      รายงานจากท่านอบี อุมามะฮฺ رضي الله عنه ว่า:ท่านร่อซู้ล صلى الله عليه وسلم เห็นฉันขณะที่ฉันกำลังขยับริมฝีปาก

ท่านจึงถามฉันว่า :พึมพำอะไรอยู่หรือ อบูอุมามะฮฺ? "

"ผมกำลังซิกรุ้ลลอฮฺอยู่ครับ"

      ท่านร่อซูลจึงกล่าวตอบว่า : " ฉันบอกท่านเอาไหม ถึงสิ่งที่ (จะทำให้ได้ผลบุญ) มากยิ่งกว่าและประเสริฐยิ่งกว่าการซิกรุ้ลลอฮฺตลอดทั้งวันทั้งคืน?"

"เอาสิครับท่านร่อซูลุ้ลลอฮฺ"

"ให้ท่านกล่าวว่า:

 ( سبحان اللهِ عدَدَ ما خلق ، سبحان اللهِ مِلْءَ ما خلَق ، سبحان اللهِ عدَدَ ما في الأرضِ [والسماءِ] سبحان اللهِ مِلْءَ ما في الأرضِ والسماءِ ، سبحان اللهِ عدَدَ ما أحصى كتابُه ، سبحان اللهِ مِلْءَ ما أحصى كتابُه ، سبحان اللهِ عددَ كلِّ شيءٍ ، سبحانَ اللهِ مِلْءَ كلِّ شيءٍ ، 

 

"มหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮฺ ตราบเท่าจำนวนของสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง (ที่ไม่อาจคำนวณนับ)

มหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮฺ ตราบเท่าความเปี่ยมล้นของสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง

มหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮฺ ตราบเท่าจำนวนของสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินและแผ่นฟ้า 

มหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮฺ ตราบเท่าความเปี่ยมล้นของสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินและแผ่นฟ้า

มหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮฺ ตราบเท่าจำนวนของสิ่งที่คัมภีร์ของพระองค์ (เลาฮิ้ลมะฮฺฟูศ)ได้คำนวณนับ

มหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮฺ ตราบเท่าความเปี่ยมล้นที่คัมภีร์ของพระองค์ได้คำนวณนับ

มหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮฺ ตราบเท่าจำนวนของทุกสิ่งทุกอย่าง

มหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮฺ ตราบเท่าความเปี่ยมล้นของทุกสิ่งทุกอย่าง

 

 ، الحمدُ للهِ عددَ ما خلق ، والحمدُ لله مِلْءَ ما خلَق ، 

والحمدُ لله عدَدَ ما في الأرضِ والسماءِ 

 والحمدُ لله مِلْءَ ما في الأرضِ والسماءِ ،

 والحمدُ للهِ عدَدَ ما أحصى كتابُه ، 

والحمدُ لله مِلْءَ ما أحصى كتابُه ، 

والحمدُ للهِ عدَدَ كلِّ شيءٍ ،

 والحمدُ للهِ مِلْءَ كلِّ شيءٍ ) .

 

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ ตราบเท่าจำนวนของสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง (ที่ไม่อาจคำนวณนับ)

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ ตราบเท่าความเปี่ยมล้นของสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ ตราบเท่าจำนวนของสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินและแผ่นฟ้า 

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ ตราบเท่าความเปี่ยมล้นของสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินและแผ่นฟ้า

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ ตราบเท่าจำนวนของสิ่งที่คัมภีร์ของพระองค์ (เลาฮิ้ลมะฮฺฟูศ)ได้คำนวณนับ

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ ตราบเท่าความเปี่ยมล้นที่คัมภีร์ของพระองค์ได้คำนวณนับ

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ ตราบเท่าจำนวนของทุกสิ่งทุกอย่าง

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ ตราบเท่าความเปี่ยมล้นของทุกสิ่งทุกอย่าง"

 

      จากนั้นท่านได้กล่าวว่า: "ท่านจงศึกษาถ้อยคำเหล่านี้ และจงบอกสอนมันแก่ผู้อยู่ภายหลังจากท่านเถิด"

 

(บันทึกโดย อิมามอะฮฺมัด22198 อิมามอัลอัลบานีย์ระบุไว้ในศ่อฮี้ฮฺของท่าน)

 

 

 

ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า :

แท้จริง อัลลอฮฺตรัสว่า ข้าอยู่ ณ ความนึกคิดของบ่าวของข้าที่มีต่อข้า และข้าจะอยู่ร่วมกับเขา 

(ด้วยกับความรอบรู้ พระเมตตาและพระปรีชาสามารถของพระองค์เมื่อเขาวิงวอนขอพรต่อข้า

(บันทึกโดย อิมามอัลบุคอรีย์และอิมามมุสลิม)

 

 

 

ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า :

"อัลลอฮฺตรัสว่า  ข้าอยู่ ณ ความนึกคิดของบ่าวของข้าที่มีต่อข้า ดังนั้น เขาจงนึกคิดต่อข้า ตามแต่ที่เขาปรารถนาเถิด"

(บันทึกโดย ท่านอัลฮากิม)

 

 

- ท่านอับดุลลอฮฺ อิบนิ มัสอู๊ด ร่อฎิยัลลอฮุอันฮฺ -

 

(فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ)

ดังนั้น สิ่งใดกันเล่า ที่พวกเจ้านึกคิกต่อพระผู้เป็นเจ้าแห่งโลกทั้งผอง

     ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ ใครที่คิดหวังต่ออัลลอฮฺในสิ่งใด  พระองค์ย่อมประทานให้ในสิ่งที่เขานึกคิดต่อพระองค์ เพราะความดีงาม ความโปรดปรานทั้งมวลนั้น อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ทั้งสิ้น

 

 

 

- เชค อับดุลอาซี้ซ บิน บ๊าศ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

บางที..อัลลอฮฺอาจประทานให้ในสิ่งที่ดียิ่งกว่าที่เขาขอ

     และบางที...อัลลอฮฺอาจทรงปรับเปลี่ยนความชั่วร้ายที่จะมาประสบกับเขา ให้เป็นสิ่งที่ดียิ่งกว่าที่เขาวิงวอนขอเอาไว้ ดังนั้น จงคิดต่ออัลลอฮฺในแง่ดีเถิด

[ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (304/5) ]

 

 

 

- เชค อิบนิ อุซัยมีน ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

ใครที่พึ่งพิงอัลลอฮฺอย่างจริงใจ และนึกคิดต่อพระองค์ในแง่ดี อัลลอฮฺจะทรงตอบรับการวิงวอนของเขา

(ตัฟซีร อัลฟาติหะฮฺ วัล บะก่อเราะฮฺ 3/231)

 

 

 

๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗