ถ้อยคำแห่งปวงปราชญ์​ 81
  จำนวนคนเข้าชม  378

ถ้อยคำแห่งปวงปราชญ์​ 81

 

วันละหนึ่งความคิด....แปลเรียบเรียง

 

- อิมาม อัชชาฟิอีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

     ผู้ใดปรารถนาให้อัลลอฮฺทรงเปิดใจของเขา และประทานฮิกมะฮฺ (ความรู้อันลึกซึ้งและความนึกคิดอันรอบคอบแยบยล)ให้แก่เขาแล้วละก็

     เขาก็จงอยู่ลำพัง (กับอัลลอฮฺด้วยการอิบาดะฮฺอย่างนอบน้อมต่อพระองค์)

     บริโภคแต่น้อย ละทิ้งการสุงสิงปะปนกับคนด้อยปัญญา และผู้รู้บางคนที่ไร้ความเป็นธรรมและมารยาท

 

 

 

- เชคมุฮัมมัด อิบนิ อุซัยมีน ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ - 

 

     พึงทราบเถิดว่า เครื่องมือที่หะรอม ที่มีโอกาสนำพาริสกีมาให้นั้น  ถือเป็นสิ่งที่ทำให้ริสกีถูกถอดถอน ความจำเริญออกไป (อาทิ เสียงเพลง ภาพสิ่งมีชีวิต หรือการฉ้อฉลหลอกลวง ฯลฯ -ผู้แปล-) 

     และทำให้เจ้าตัวได้รับบาป  ทำให้สิ่งที่บริโภคจากผลกำไรของมัน กลายเป็นสิ่งต้องห้าม  

     พึงทราบเถิดว่า ริสกีที่เล็กน้อยแต่ฮาล้าลและดีงามนั้น ย่อมประเสริฐกว่า ริสกีที่มากมาย แต่กลับสกปรกน่าชิงชัง 

 

 

 

- อิมาม อิบนิ้ล ก็อยยิม ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

หนึ่งในสัญญาณที่บ่งบอกว่า หัวใจ ♥ ยังมีสุขภาพดีอยู่ก็คือ 

หัวใจยังคงเต้นเตือนเจ้าของของมัน (มีคำถามยั้งคิดในใจว่าถูกหรือผิด ดีหรือไม่ดี) 

กระทั่ง เขากลับใจสู่อัลลอฮฺ และยอมสยบนอบน้อมต่อพระองค์

 

 

 

-เชค ซอลิหฺ อัลอุศ็อยมีย์ ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ-

 

ใครที่ถูกทดสอบด้วยการคิดลบต่อผู้คน เขาก็จงทบทวนความสัมพันธ์ของตน ที่มีต่อพระผู้เป็นเจ้าให้ดี

เพราะใครที่บาปหนา ความคิดของเขาก็จะย่ำแย่ตามไปด้วย

 

 

 

-เชค ซอลิฮฺ อัลอุศ็อยมีย์ หะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ-

 

ความสุขกายสบายใจของผู้ศรัทธา อยู่ที่การดำรงตนในศาสนาอย่างดี

มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดี ได้รับความสงบสุขปลอดภัย มีปัจจัยที่พอเพียง

เช่นนี้เอง คือ ...ริสกีที่ยิ่งใหญ่ที่สุด...

 

 

 

-ท่านยะฮยา อิบนิ มุอ๊าซ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

มีความภาคภูมิใจหนึ่ง สำหรับคนที่สำนึกผิดกลับตัว ที่ไม่มีความภาคภูมิใจใดจะเทียบได้

นั่นคือ..อัลลอฮฺจะทรงปิติยินดี กับการกลับเนื้อกลับตัวของเขา

 

 

 

- ท่านอิบนิ ซีรีน ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

นับเป็นการอธรรมกับพี่น้องของท่านแล้ว ในการที่ท่านพูดถึงเขา ในเรื่องที่แย่ที่สุดที่ท่านรู้มา แต่กลับปกปิดเรื่องที่ดีของเขาเอาไว้

 

 

 

-อิมาม อิบนิ้ล ก็อยยิม ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

การฝ่าฝืนกระทำความผิด  จะริดรอนบั่นทอน....

♦ ความจำเริญของอายุขัย

♦ ความจำเริญของริสกี

♦ ความจำเริญของวิชาความรู้

♦ ความจำเริญของการงาน

♦ และความจำเริญของการเชื่อฟังภักดีต่ออัลลอฮฺ (ฏออะฮฺ)

(الجواب الكافي ١٠١)

 

 

 

-อิมาม อิบนิ้ล ก็อยยิม ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

ผู้ใดที่กระทำความผิด ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮฺ อัลลอฮฺจะทรงทำให้ทหารสองนาย มีอำนาจครอบงำเขา

ซึ่งทั้งสองจะไม่สามารถแยกห่างจากหัวใจของเขาไปได้ จนกว่าเขาจะสำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัว

ทหารสองนายนั้นก็คือ ความกลัดกลุ้มกังวลใจ และความเศร้าโศกเสียใจ

 

 

 

-อัลอัลลามะฮฺ มุฮัมมัด อะมาน อัลญามีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

ราจำเป็นต้องพูดในสิ่งที่ถูกต้อง... ใครจะเคืองก็เคือง... ใครจะชอบก็ชอบ...

เพราะผู้ที่เราปรารถนาความพอพระทัย คือ อัลลอฮฺ เพียงองค์เดียวเท่านั้น

 

 

 

 

===================================================