ชีวิต...หัวใจ...ผู้ หญิ ง...ดุนยา
  จำนวนคนเข้าชม  252

ชีวิต...หัวใจ...ผู้ หญิ ง...ดุนยา

 

 

อุ ม มุ อั ฟ ว์ ....คัดมาแปล เรียบเรียง

 

 

     เพราะสิ่งที่ผู้หญิงจะถูกสอบสวน คือเรื่องหลักที่เป็นหน้าที่จำเป็นสำหรับเธอ หน้าที่ของผู้หญิงที่อยู่เหนือต้นคอของเธอ..นอกเหนือจากหน้าที่ของการเป็นบ่าวแล้ว

     คือ  'เรื่องในบ้านของเธอ' และ 'เรื่องของลูกของเธอ' เพียงสองอย่างนี้

เราจัดการได้สมบูรณ์ เต็มที่ เต็มกำลังแล้วหรือยัง?

เราจัดวาง เรียงลำดับ เรื่องที่ต้องทำก่อน ทำหลัง  เรื่องที่ควรรีบหรือควรรอได้ดีหรือยัง?

เราใช้เวลากับอมานะฮฺอันยิ่งใหญ่และมีเกียรติ อย่างผู้เห็นคุณค่า และหวงแหนในผลบุญตรงหน้า

หรือใช้เวลากับมันอย่างอิดหนาระอาใจ หรือเจตนาผลักภาระ ให้พ้นไปจากตัวโดยไม่มีเหตุจำเป็น?

เพราะ "ผู้หญิงมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ

ในบ้านของสามี และเธอจะต้องถูกสอบสวน ... ในสิ่งที่เธอดูแลรับผิดชอบ" (อัลหะดีส)

และเพราะหน้าที่นี้เอง..ที่เธอทั้งหลายถูกบังเกิดมา ใช่เพื่อนยศฐา หรือ เงินตราแต่อย่างใด!

     ประชาชาตินี้ไม่ได้ขาดแคลนแพทย์หญิง วิศวกรหญิง ครูบาอาจารย์หญิง หรือแม้กระทั่งผู้รู้ที่เป็นผู้หญิง แต่สิ่งที่ประชาชาตินี้กำลังขาดแคลน คือ แม่ที่ดี ที่เป็นผู้อบรมเลี้ยงดูลูกอย่างดี กำลังขาดแคลนผู้หญิง ที่จะสร้างคนให้เป็นคน !

     ทุกเหตุร้ายใดๆ ที่ปรากฏ กำหนดเกิดเริ่มต้นจากมองเห็น ชาวนรกหมู่มากที่จะเป็น คือ คนเห็นความผิดบาปเป็นเรื่องเบา

 

การได้รับการอบรมสั่งสอน คือ การที่เรารู้ว่า..เมื่อไหร่ที่เราควรพูด 

การมีมารยาท..คือ การที่เราตั้งใจฟังคนที่กำลังสนทนา

การรู้กาลเทศะ..คือ การที่เราไม่ตัดบทสนทนาของคนที่กำลังพูดอยู่

และการมีไหวพริบปฏิภาณ... คือ การที่เราไม่หลงเชื่อคำพูดของทุกคนที่พูดออกมา

 

     เราอยู่ในยุคที่ ผู้คนต่างเปิดเผยการทำผิดของตัวเอง ยุคที่มีแต่คนพูดว่า "ชีวิตมีหนเดียว ใช้ซะให้คุ้ม" คิดให้ดี..หากชีวิตมีเพียงครั้งเดียว ญะฮันนัม ก็ชั่วกัปชั่วกัลป์ !!

     ขออัลลอฮฺ ตะอาลา โปรดทรงนำทางเราท่านทั้งหลาย และผู้ที่หลงลืมและหลงทางทุกคน สู่การภักดีเชื่อฟังพระองค์ด้วยเถิด..อามีน

 

 

 

ผู้ชายที่ทำดีกับแม่...

...เขาจะเป็นผู้ชายคนเดียวกัน ที่ห่วงใยพี่สาวน้องสาวของเขา 

...และจะเป็นผู้ชายคนเดียวกัน ที่อ่อนโยนกับภรรยาของเขา

...เพราะมนุษย์เรา ย่อมไม่สามารถแบ่งแยกภาคส่วนกันได้เลย!

 

 

 

เป็นเรื่องธรรมดา ที่เราจะเห็นเรือลอยอยู่ในน้ำ...แต่จะเป็นเรื่องอันตรายแน่ หากเห็นน้ำอยู่ในเรือ

จงให้ตัวของเราอยู่ใน 'ใจกลาง' ดุนยา...แต่อย่าปล่อยให้ 'ดุนยา' อยู่ 'กลางใจ' เรา !

 

 

 

ปรากฏการณ์ ผู้หญิง.. อ่านอัลกุรอานออกสื่อ ปาฐกถา บรรยายธรรม ชี้นำตักเตือน ออกสื่อ คือ "บะลาอฺ" ของคนยุคนี้อย่างแท้จริง !

 

 

 

ลิ้น (คำพูด) ที่ไม่ดี มาจากหัวใจที่ไม่ดี เพราะหัวใจของเราคือบ่อน้ำ ส่วนลิ้นคือถังตักน้ำ

ถังน้ำจะตักเอาแต่น้ำที่มีอยู่ในบ่อเท่านั้น ไม่ว่ามันจะใสหรือสกปรกก็ตาม !

 

 

 

     เวลาที่คิดอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหน ให้เริ่มแก้ไขที่ ล ะ ห ม า ด ของเราเอง

นิ่ง..ให้มากพอที่จะใคร่ครวญ

สงบ..ให้มากพอที่จะรบเร้าร้องขอการช่วยเหลือจากพระองค์

     เราจะไม่มีทางได้พบว่า จะมีใครที่อ่อนโยนกับเราเท่ากับพระองค์อีกแล้ว ลองบรรจุความหวังทั้งหลายที่มี ไว้ที่สุญูดสักครั้งหนึ่งของเรา

     ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ..หากผู้ที่สุญูดต่อพระองค์ รู้ถึงความเมตตากรุณาที่ปกคลุมศีรษะของเขาอยู่ อันเนื่องมาจากการสุญูดแล้วละก็ เขาจะไม่ยอมเงยศีรษะขึ้นมาจากการสรรเสริญพระองค์อย่างแน่นอน

 

 

 

 

๑๒๓ ๑๒๓ ๑๒๓ ๑๒๓ ๑๒๓ ๑๒๓ ๑๒๓ ๑๒๓ ๑๒๓ ๑๒๓ ๑๒๓ ๑๒๓ ๑๒๓ ๑๒๓ ๑๒๓ ๑๒๓ ๑๒๓