' หั ว ใ จ ' ของ อบูบักรอัศศิดดีก ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ
  จำนวนคนเข้าชม  230

' หั จ ' ♥ ของ อบูบักรอัศศิดดีก ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ

 

เพจบันทึกฮัก...แปลเรียบเรียง

 

ชัยค์ มุฮัมมัด อิบนิ บาซมูล -ฮะฟิซ่อฮุลลอฮฺ-

 

"ท่าน อบูบักร ไม่ได้ยากจนเท่าท่านอบีซัรรฺ และท่านอบี ฮุรอยเราะฮฺ 

♦-แต่ท่านอบูบักร กลับประเสริฐยิ่งกว่าท่านทั้งสอง!!

 

ท่าน อบูบักร ไม่ได้ถูกทรมานด้วยวิธีการต่างๆนานา ดั่งเช่น ท่านค็อบบ๊าบ, ท่านบิลาล, ท่านหญิงสุมัยยะฮฺ หรือแม้แต่ ท่านยาซิรก็ตาม

♦-แต่ท่านอบูบักร กลับประเสริฐยิ่งกว่าพวกเขา!!

 

      ร่างกายของท่านอบูบักร ไม่เคยประสบบาดแผลในศึกสงคราม ดั่งท่านฏ็อลฮะห์, ท่านอบี อุบัยดะฮฺ หรือ ท่านคอลิด บิน วะลีด 

♦-แต่ท่านอบูบักร กลับประเสริฐยิ่งกว่าพวกเขา!!

 

      ท่านอบูบักรไม่ได้ตายชะฮีดในหนทางของอัลลอฮฺ ดั่งท่านอุมัร อิบนิล ค็อฏฏ๊อบ, ท่านฮัมซะฮฺ อิบนิ อับดิล มุฏฏ่อลิบ, ท่าน มุศอับ อิบนิ อุมัยรฺ, หรือ ท่าน ซะอฺด อิบนิ มุอาซ

♦-แต่ท่านอบูบักร กลับประเสริฐยิ่งกว่าพวกเขา!!

 

     อะไรคือความลับอันน่าประทับใจ ที่ทำให้ท่านอบูบักรได้รับสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพียงนี้ ซึ่งทำให้ท่านรุดหน้าผู้อื่นในทุกๆความดีงาม??!!

     ท่าน บักรฺ อิบนิ อับดิลลาฮฺ อัลมุซะนี่ย์ กล่าวว่า:

     "ท่านอบูบักรฺนั้นไม่ได้เหนือกว่าพวกเขา (หมายถึงบรรดาศ่อฮาบะฮฺ) ไม่ว่าจะด้วยการละหมาดหรือด้วยการถือศีลอด แต่ทว่าท่านเหนือกว่าพวกเขาด้วย -อีหม่านที่อยู่ในใจ- ของท่านต่างหาก!!”

แท้จริงแล้วมันคือ ก า ร ง า น ข อ ง หั ว ใ จ!!!

     "หากนำอีหม่าน(ความศรัทธา)ของท่านอบูบักร มาเทียบกับอีหม่านของผู้คนทั้งประชาชาตินี้ แน่นอนว่า อีหม่านของท่านย่อมหนักกว่า"

     ดั่งที่เราเคยเล่าเรียนกันมาว่า "อีหม่าน" คือ ก า ร ง า น ข อ ง หั ว ใ จ  คือ วาจาที่เปล่งมาจากลิ้น และคือการกระทำที่มาจากอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกาย แต่เรากลับละเลยถึงแก่นแท้ หรือ หัวใจของมัน นั่นก็คือการงานที่เกิดขึ้นภายในหัวใจนั่นเอง

 

อิบาดะฮฺทุกย่างมีรูปแบบเฉพาะ

 

รูปแบบของการละหมาด : คือการรุกัวะ การสุญูด และองค์ประกอบสำคัญอื่นๆ

♥-แต่หัวใจของการละหมาดคือ "ความนอบน้อม"

 

      รูปแบบของการถือศีลอด : คือการยับยั้งจากการกระทำต่างๆที่จะทำให้เสียศีลอดเริ่มตั้งแต่เวลาฟะญัรจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตกดิน

♥-แต่หัวใจของการถือศีลอดคือ "ความยำเกรง"

 

รูปแบบของการประกอบพิธีฮัจญ์ : คือการสะแอ การฏ่อวาฟ การวุกูฟณทุ่งอะรอฟะฮฺ มุซดะลิฟะฮฺ และการขว้างเสาหิน

♥-แต่หัวใจของการประกอบพิธีฮัจญ์คือ "การให้ความยิ่งใหญ่ต่อบทบัญญัติของอัลลอฮฺ"

 

      รูปแบบของการขอดุอา : คือ การยกมือทั้งสอง การผินหน้าไปทางกิบลัต การใช้ถ้อยคำต่างๆในการวิงวอน และขอในสิ่งที่เราปราถนา 

♥-แต่หัวใจของการขอดุอาคือ: “การแสดงออกถึงความอ่อนแอ อ่อนน้อม และความปรารถนาอย่างแรงกล้า

 

      รูปแบบของการซิกรุลลอฮฺ : คือ การกล่าว ซุบฮานัลลอฮฺ, ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ, อัลลอฮุอักบัร และ อัลฮัมดุลิลละห์

      ♥-แต่หัวใจของการซิกรุลลอฮฺคือ การให้ความยิ่งใหญ่กับผู้ทรงสร้าง รักพระองค์ เกรงกลัวพระองค์ และหวังการตอบแทนจากพระองค์

 

      ทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานี้คือ  ก า ร ง า น ข อ ง หั ว ใ จ ที่นำหน้าและมาก่อน การงานที่ใช้อวัยวะร่างกาย 

พรุ่งนี้คือวันที่ "สิ่งเร้นลับทั้งหลายจะถูกเปิดเผย"

พรุ่งนี้คือวันที่ "สิ่งที่อยู่ในหัวอกจะถูกเผยออก"

พรุ่งนี้จะไม่มีใครรอดพ้นไปได้ "นอกจากผู้ที่พบอัลลอฮฺด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์"

และพรุ่งนี้จะไม่มีใครได้เข้าสวรรค์นอกจาก 

"ผู้ที่เกรงกลัวพระผู้ทรงกรุณาปรานีโดยทางลับ และมาหาพระองค์ด้วยจิตใจที่สำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัว"

 

ถ้าหากชัยชนะของดุนยาจะต้องช่วงชิงมาด้วย 'ฝีเท้า'

ชัยชนะของอาคิเราะฮฺก็ต้องช่วงชิงมาด้วย 'หัวใจ'

 

โอ้อัลลอฮฺ ขอพระองค์ทรงเติมเต็มหัวใจของเรา ด้วยความรักที่มีต่อพระองค์ และการเชื่อฟังพระองค์อย่างคงเส้นคงวาด้วยเถิด

 

 

 

 

%*(&%*(&%*(&%*(&%*(&%*(&%*(&%*(&%*(&%*(&%*(&%*(&%*(&%*(&