ถ้อยคำแห่งปวงปราชญ์​ 82
  จำนวนคนเข้าชม  150

ถ้อยคำแห่งปวงปราชญ์​ 82

 

วันละหนึ่งความคิด....แปลเรียบเรียง

 

 

-ท่านอุมัร อิบนิ้ล ค๊อฏฏอบ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮฺ-

 

การที่ฉันร่วมละหมาดซุบฮิในญะมาอะฮฺ ยังเป็นที่โปรดปรานสำหรับฉันยิ่งเสียกว่า การที่ฉันลุกขึ้นละหมาดตลอดทั้งคืนเสียอีก

 

 

 

- ท่านฮาติม อัลอะศ็อม ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

การพลาดจากการละหมาดซุบฮิ นับเป็นเรื่องใหญ่ ที่สมควรแก่การไว้ทุกข์และกล่าวคำปลอบประโลม 

(อันเนื่องจากการพลัดพรากจากผลบุญอันยิ่งใหญ่-ผู้แปล-)

(ศ่อลาฮุ้ล อุมมะฮฺ 2/402)

 

 

 

- เชค อับดุลออะซี้ซ บิน บ๊าศ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

การขาดละหมาดซุบฮิ และนอนจนไม่ได้ละหมาดในเวลา นับเป็นการทำในสิ่งต้องห้ามที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

และยังถือเป็นหนึ่งในการงานของผู้หน้าไหว้หลังหลอก (มุนาฟิก)

 

 

 

-เชค อับดุลอาซี้ซ บิน บ๊าศ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

ไม่อนุญาตให้มุสลิมอดหลับอดนอน จนส่งผลให้เขาพลาดการละหมาดศุบฮฺ ในญะมาอะฮฺ หรือ ในเวลาของมัน

แม้ว่าเขาจะอดหลับอดนอน เพราะอ่านอัลกุรอาน หรือหาความรู้อยู่ก็ตาม !

 

 

 

-ท่าน อุมัร อิบนิ้ล ค้อฏฏอบ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮฺ-

 

     ใครที่รักษาอมานะฮฺ (รับผิดชอบในหน้าที่)และระงับ (ตัวเอง) จากการ (ทำลาย) เกียรติยศ ชื่อเสียงของพี่น้องมุสลิม เขาผู้นั้น คือ สุภาพบุรุษ 

 

 

 

ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า :

     "ใครก็ตามที่ความทุกข์ระทม ความกลัดกลุ้มกังวลใจ โศกเศร้าเสียใจ ความเจ็บไข้ได้ป่วย และความลำบากยากเข็ญใดๆ มาประสบกับเขา แล้วเขากล่าวว่า : 

الله ربي لا شريك له   "อัลลอฮุ ร็อบบีย์  ลาชะรีกะ ละฮู" 

(อัลลอฮฺ คือ พระเจ้าของข้าพระองค์ ไม่มีภาคีใดๆ เป็นหุ้นส่วนกับพระองค์เรื่องราวต่างๆ เหล่านั้น  จะกระจ่างคลี่คลายไปในที่สุด"

(ศ่อฮีฮุ้ล ญามิอฺ)

 

 

 

-เชค มุฮัมมัด อิบนิ อุซัยมีน ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

เมื่อความโศกเศร้าที่มียืดเยื้อยาวนาน ท่านก็จงอดทนและละหมาดเถิด

(ตัฟซีรอัลกุรอานิ้ลกะรีม 1/165)

 

 

 

- อิมาม อิบนิ้ล ก็อยยิม ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

ความโศกเศร้า ทำให้หัวใจอ่อนแอ ความมุ่งมั่นอ่อนกำลังถดถอย ความปรารถนาแปรเปลี่ยน

และไม่มีสิ่งใดที่เป็นที่โปรดปรานสำหรับชัยฏอน ยิ่งไปกว่าความโศกเศร้าของผู้ศรัทธา

(ฏ่อรีกุ้ล ฮิจเราะตัยนฺ 2/607)

 

 

 

 

*********************************************************