ตักเตือน ผู้ ห ญิ ง
  จำนวนคนเข้าชม  582

ตักเตือน ผู้ ห ญิ ง

 

วันละหนึ่งความคิด....แปลเรียบเรียง

 

- อบุ้ล อัสวัด ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

อบุลอัสวัด ได้จัดการแต่งงานให้กับ ลูกสาวคนหนึ่งของท่าน

เธอบอกกับพ่อของเธอว่า :"พ่อคะ ได้โปรดกำชับอะไรกับหนูที?"

พ่อตอบว่า : "ลูกจงให้เกียรติสองตาของเขา จมูกของเขา และสองหูของเขาอย่างดีเถิด"*

(มุอฺญัม อัลอุดะบาอฺ 4/1467)

    *ให้เกียรติสองตาของเขา หมายถึง แต่งเนื้อแต่งตัวให้ดีเพื่อสามี

     ให้เกียรติจมูกของเขา หมายถึง ให้เขาได้แต่กลิ่นหอมหวลรัญจวนใจจากเธอเสมอ

     ให้เกียรติหูของเขา หมายถึง อย่าให้เขาได้ยินได้ฟังจากเธอ นอกจากสิ่งที่ดี  น้ำเสียงที่น่าฟัง ไม่ขึ้นเสียง ไม่ถกเถียง มีมารยาทกับเขาในยามที่สนทนา

 

 

 

- เชค อับดุรร้อซซ้าก อัลบัดร์ หะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ -

 

     ผู้หญิงที่อวดโฉม เสริมแต่งประดับดาเครื่องแต่งกาย เย่อหยิ่งลำพองตน และกระหยิ่มใจ ภาคภูมิใจในตัวของเธอเอง

     อิบลี้สจะทำให้เธอ ออกมาสร้างความเสื่อมเสียแก่สังคม เพราะเธอคือหนึ่งในกองกำลังของมัน (ทหารหญิงของชัยฏอน)

 

 

 

- ท่านสอี๊ด อิบนิ มุซัยยิบ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

     ไม่มีครั้งใดที่ชัยฏอนจะยอมถอดใจจากมนุษย์ นอกเสียจากว่า มันจะ (หาทาง) เข้าหามนุษย์ (เพื่อยุยงหลอกล่อ) จากทางผู้หญิง !

 

 

 

- เชคมุฮัมมัด อิบนิ อุซัยมีน ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

     หากอัลลอฮฺได้ประทานลูกที่ไม่ดีให้กับใคร ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่เขาจะต้องเอาใจใส่ในการปรับปรุงแก้ไขลูกตัวเอง 

     ต้องพยายามรบเร้าอ้อนวอนต่ออัลลอฮฺ ตะอาลา  ด้วยการขอดุอาอฺให้พระองค์ทรงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเขาให้ดีขึ้น

     ต้องไม่หมดหวังจากความเมตตากรุณาของอัลลอฮฺ  

     เพราะมีมากมายเหลือเกิน ที่ลูกเปลี่ยนแปลงเป็นคนดีได้ หลังจากที่เขาเคยเป็นเด็กไม่เอาไหนมาก่อน

 

 

 

- ท่านหญิง อัสมาอฺ บินติ อบีบักรฺ ร่อฎิยัลลอฮูอันฮุมา-

 

     การแต่งงาน คือ การที่ผู้หญิงยอมอุทิศตนเป็นทาส (เป็นการเปรียบเทียบถึงความสำคัญ และความจำเป็นอย่างยิ่งยวดของการเชื่อฟังสามี)

     ดังนั้น สตรีจงพิจารณาดูให้ดีเถิดว่า ใครกัน..ที่เธอควรอุทิศตนเป็นทาสของเขา (หมายถึง ให้ไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนรอบคอบที่สุด ในการเลือกเฟ้นคู่ชีวิต)

 

 

 

-เชค ซอลิห์ เฟาซาน ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ -

 

     เมื่อท่านได้แนะนำคนอื่นสู่ความดี และได้เตือนให้ระวังจากความชั่ว เท่ากับว่า ท่านได้ทำศ่อดาเกาะฮฺที่ยิ่งใหญ่ แก่เขาแล้ว

     เพราะแท้จริง อัลลอฮฺอาจทรงทำให้เขา ได้รับประโยชน์จากคำตักเตือนนั้น มากกว่าที่ทรัพย์สินได้ให้ประโยชน์แก่เขาเสียอีก

 

 

 

- ท่านกะอฺบ์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

ท่านทั้งหลายจงละอายต่ออัลลอฮฺในที่ลับ (ยามอยู่ลำพัง)

ดังเช่นที่พวกท่านละอายต่อเพื่อนมนุษย์ในที่แจ้ง (ที่สาธารณะ)

 

 

 

-ท่านบิล้าล อิบนุ สะอฺด์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

ท่านจงอย่าได้เป็นคนรักของอัลลอฮฺ (วลี) ในที่แจ้ง แต่กลับเป็นศัตรูของพระองค์ในที่ลับเลย

 

 

 

- ท่านอบู อัดดั๊รดาอฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮฺ -

 

     แท้จริง ผู้เป็นบ่าวจะอยู่ลำพังกับการกระทำ ที่เป็นฝ่าฝืนอัลลอฮฺ ตะอาลา

     อัลลอฮฺจะทรงโยนความเกลียดชังของพระองค์ ไว้ในหัวใจของบรรดามุอฺมินทั้งหลายโดยที่เขาจะไม่รู้สึก

 

 

 

 ๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓