ฝันเห็นนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซั้ลลัม
  จำนวนคนเข้าชม  557

ฝันเห็นนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซั้ลลัม

 

อาบีดีณ โยธาสมุทร  แปลเรียบเรียง

 

     ข้อมูลที่ได้จากการฝันเห็นนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซั้ลลัม ใช้เป็นหลักฐานในการต่อเติมศาสนาหรือยกเลิกบทบัญญัติใดๆของศาสนาลงไม่ได้ ท่าทีนี้เป็นมติเอกฉันฑ์ของนักวิชาการตามที่กอดีอิย้าตได้เล่าไว้ โดยอั้ลฮาฟิซอันนะวะวียฺได้กล่าวถึงการรายงานมติเอกฉันฑ์นี้ของกอดีอิย้าตไว้ใน

شرح صحيح مسلم(ج1/ ص115)

 

     และอั้ลฮาฟิ้ซ อบูซุ้รอะฮฺอั้ลอิรอกียฺได้กล่าวถึงการรายงานมติเอกฉันฑ์นี้ของกอดีอิย้าตไว้ใน

 طرح التثريب في شرح التقريب (8ج/ ص215).

 

 

โดยมูลเหตุของการกำหนดท่าทีที่ว่านี้วางอยู่บนข้อเท็จจริงสามประการคือ

 

     1. ท่านร่อซู้ลศ็อลลัลลอฮฺอลัยฮิวะซั้ลลัม จากดุนยาไปภายหลังจากที่เรื่องศาสนาทั้งหมดที่มุสลิมต้องเชื่อและยึดตามได้รับการรับรองแล้วว่า ครบถ้วนและสมบูรณ์จริง แปลว่า ที่พึ่งและข้อยุติของเรื่องศาสนา ภายหลังจากที่ท่านจากไปแล้วจึงได้แก่ข้อมูลที่ท่านฝากไว้ก่อนที่จะเสียชีวิตเท่านั้น

 

     2. คนหลับ ไม่ใช่บุคคลที่อยู่ในสภาวะที่บทบัญญัติกำหนดให้มีภาระทางศาสนาใดๆให้เขาต้องรับผิดชอบ (มุกั้ลลัฟ) ดังนั้น คำสั้ง/ห้ามใดๆที่เขาฝันเห็นตอนที่หลับอยู่ จึงไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นต่อบทบัญญัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความฝันที่ให้ข้อมูลที่สวนทางหรือที่เป็นการต่อเติมบทบัญญัติที่มีอยู่แล้วในอั้ลกุ้รอ่านและซุนนะฮฺ

 

     3. คนหลับ ไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในคุณลักษณะของบุคคลที่น่าเชื่อถือในการรับและส่งต่อข้อมูล

 

 

นักวิชาการบางท่านเพิ่มเติมอีกว่า

 

          ประเด็นที่ได้รับการรับรองไว้ในฮะดี้ษเรื่องการฝันเห็นนบี คือ การเห็นท่านตามลักษณะที่ตรงกับข้อเท็จจริงของท่านที่ท่านเป็นเท่านั้น  ส่วนสิ่งที่ได้ยินในฝันไม่ใช่ส่วนที่ได้รับการรับรองไว้ในตัวบท หมายความว่า สิ่งที่ได้ยินอาจเป็นเพียงการมโน หรือเป็นการกลั่นแกล้งของชัยตอนก็เป็นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีการให้ข้อมูลบ่อนทำลายความเชื่อและต่อเติมหรือลดทอนบทบัญญัติศาสนา อันนี้แทบไม่ต้องสัยเลยว่ามาจากชัยตอน

 

نسأل الله السلامة و العافية

 

          การฝันเห็นท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซั้ลลัม สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในแง่ของการเป็นกำลังใจให้ดำรงตนในซุนนะฮฺ ในการทุ่มเทปกป้องซุนนะฮฺ เป็นข่าวดีแก่คนที่อยู่ในซุนนะฮฺ เป็นการปรามและคาดโทษต่อคนที่ฝ่าฝืนซุนนะฮฺและต่อเติมศาสนา และใช้เป็นข้อมูลเสริมที่เอาไว้สนับสนุนข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้วในกุ้รอ่านและซุนนะฮฺเท่านั้น  มิใช่ให้นำมาอ้าง เพื่อทำลายหรือต่อเติมศาสนาแต่อย่างใด โปรดระวัง !

 

 

(ينظر: رسائل في حكم الاحتفال بالمولد النبوي/2/ 450-554)