ถ้อยคำแห่งปวงปราชญ์​ 83
  จำนวนคนเข้าชม  294

ถ้อยคำแห่งปวงปราชญ์​ 83

 

วันละหนึ่งความคิด....แปลเรียบเรียง

 

-  เชค สุลัยมาน อัรุฮัยลีย์ ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ -

 

     แท้จริง การทำมาค้าขายที่ให้กำไรสูงสุดคือ คนที่ค้าขายกับอัลลอฮฺ ด้วยการงานที่ดี ที่บริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮฺ ตะอาลา และเจริญรอยตามแบบอย่างจากท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม

     แน่นอนว่า เรากำลังอยู่ในการแข่งขัน และคนที่จะรุดหน้านำก่อน คือ คนที่รู้จักอัลลอฮฺ ให้เอกภาพแด่พระองค์ บริสุทธิ์ใจต่อพระองค์ และรำลึกถึงพระองค์อย่างมากมาย

     ดุนยาแห่งนี้ คือสังเวียนแห่งการกระทำทั้งหมดที่กล่าวมา ซึ่งเราไม่อาจรู้ได้เลยว่า จะเหลือเวลาสำหรับการกระทำหล่านั้น อีกมากน้อยเพียงใด

     ดังนั้น จงฉกฉวยกอบโกย "วันนี้" ของเราให้อยู่กับการงานเหล่านั้น และจงให้ "วันข้างหน้า" ของเรา ตั้งมั่นฝักใฝ่แต่สิ่งที่เป็นความดี

 

 

 

- อิมาม อิบนิ้ล ก็อยยิม ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

รู้ไว้เถิดว่า เวลาที่ผู้คนชื่นชอบประทับใจในตัวท่าน

ความจริงแล้วพวกเขาประทับใจ ในความงดงามของการปกปิดข้อตำหนิข้อผิดพลาด ที่อัลลอฮฺได้ทรงปกปิดมันไว้ให้ท่านต่างหาก

 

 

 

-ท่าน อบุลอาลียะฮฺ อัรริยาฮียฺร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

     ท่านทั้งหลายพึงศึกษาอิสลามเถิด และเมื่อท่านทั้งหลายได้ศึกษาเรียนรู้แล้ว ก็อย่าได้หันเหออกจากอิสลามเลย

     ...และจำเป็นที่ท่านทั้งหลายจะต้องยึดหนทางอันเที่ยงตรง เพราะหนทางอันเที่ยงตรงนี้คือ อัลอิสลาม

     ......ท่านทั้งหลาย อย่าได้หันเหออกจากหนทางอันเที่ยงตรง ไปทางขวาทีทางซ้ายที พวกท่านพึงยึดเอาแนวทางของนบีของพวกท่าน 

     .........และพึงหลีกห่างจากอารมณ์ อันนำมาซึ่งการเป็นศัตรู และการเกลียดชังซึ่งกันและกันเลย

 

 

 

- ท่านฟุฎ็อยล์ อิบนิ้ล อิย้าฎ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

     ท่านทั้งหลาย อย่าได้เป็นเหมือนกระชอน ที่ร่อนเอาแต่แป้งดีมีคุณภาพออกไป แต่คงเหลือไว้เพียงเศษแป้งที่หยาบกร้าน

     (เหมือนกับการที่พวกท่าน)พรั่งพรูคำพูดที่ให้ข้อคิด (ฮิกมะฮฺ) ออกมาจากปากของพวกท่าน

     แต่กลับคงเหลือความริษยาชิงชังไว้ในหัวใจของพวกท่าน...!!

 

 

 

- อิมาม อิบนิ้ล ก็อยยิม ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

หากว่าความเมตตาของพระองค์ ไม่ได้อยู่นำหน้าความโกรธกริ้วของพระองค์

...และการอภัยโทษของพระองค์ ไม่ได้อยู่นำหน้าการลงโทษของพระองค์แล้ว

แน่นอนเหลือเกินว่า ผืนแผ่นดินย่อมทลายลงเป็นผุยผง

.....อันเนื่องจาก (การกระทำของ) ผู้ที่มาพบกับแผ่นดิน ด้วยกับสิ่งที่แผ่นดินไม่สมควรจะพบเจอ

และหากปราศจากการอดกลั้นและการอภัยโทษจากพระองค์แล้ว ชั้นฟ้าและแผ่นดินย่อมสั่นไหวอย่างรุนแรง

.......อันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนกระทำความผิดของผู้เป็นบ่าวอย่างแน่นอน

(อัดดาอฺ วัดดะวาอฺ 88)

 

 

 

- เชค อาลี อีซา ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

ไฟที่กำลังคุกคามชีวิต ทรัพย์สินและความปลอดภัยของสังคมมนุษย์ ขณะนี้ล้วนมาจากฝีมือมนุษย์เองทั้งสิ้น 

สำหรับมนุษย์ที่ขาดความละอาย ขาดสิ่งยึดเหนี่ยว และขาดกฏหมายที่เข้มแข็ง

ไม่มีอะไรที่จะเหมาะสมสำหรับเขานอกเสียจาก การลงโทษที่รุนแรงเฉียบขาดเท่านั้น

 

 

 

- อิมาม อิบนุ้ล เญาซีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

พึงออกห่างจากการผัดวันประกันพรุ่งเถิด เพราะแท้จริงแล้ว การผัดวันประกันพรุ่งนั้น คือ ไพร่พลของอิบลีส ที่ใหญ่โตที่สุด

 

 

 

- ท่านชะกี๊ก อิบนิ อิบรอฮีม ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

ประตูแห่งการได้รับความสำเร็จจะถูกปิดลงจากมวลมนุษย์ เนื่องเพราะสาเหตุ 6 ประการ คือ

1. เพราะมนุษย์มัวใช้เวลาอยู่กับนิอฺมัตที่ได้รับ จนหลงลืมการกตัญญูรู้คุณ

2. เพราะความปรารถนาอยากมีวิชา แต่กลับละทิ้งการนำมาปฏิบัติ

3.  เพราะมนุษย์รีบรุดในการทำความผิด แต่กลับประวิงเวลาล่าช้าในการสำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัว

4. เพราะหลอกตัวเอง หลงตนว่าได้คบหากับมิตรที่ดี แต่กลับไม่ประพฤติปฏิบัติตนเฉกเช่นพวกเขา  

5. เพราะดุนยากำลังหันหลังหนีพวกเขา แต่พวกเขากลับไล่ประชิดติดตามไป

6. และเพราะอาคิเราะฮฺกำลังมุ่งหน้ามาหาพวกเขา แต่พวกเขากลับผินหลังไม่ใส่ใจ

(อัลฟะวาอิด 177)

 

 

 

- อิมาม อิบนิ หะญัร ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

          อย่าได้ให้ความคิดไม่ดีของเราที่มีต่อตัวเราเอง และความผิดต่างๆ อันมากมายของเรา มาขัดขวางไม่ให้เราขอดุอาอฺต่อพระเจ้าของเรา เพราะแท้จริงแล้วพระองค์ทรงตอบรับดุอาอฺของอิบลีส เมื่อครั้งที่มันกล่าวว่า :

" ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ โปรดทรงประวิงเวลาแก่ข้าพระองค์ จนถึงวันที่พวกเขา ถูกให้ฟื้นคืนชีพด้วยเถิด

พระองค์ตรัสว่า แท้จริง เจ้านั้นอยู่ในหมู่ผู้ถูกประวิงเวลา" 

(อัลอะอฺรอฟ /15)

 

 

 

 

***************************************************