จงปกป้องรักษาลูกหลานของท่าน !
  จำนวนคนเข้าชม  303

จงปกป้องรักษาลูกหลานของท่าน !

 

วันละหนึ่งความคิด....แปลเรียบเรียง

 

 

- เชค มุฮัมมัด สอี๊ด ร็อซลาน ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ -

 

     ในช่วงปีที่เหลืออยู่ และในปีถัดจากนี้ไป ใครที่ไม่ปกป้องรักษาลูกหลาน เยาวชน คนหนุ่มคนสาวของตัวเองให้ดี เด็กเหล่านี้จะกลับคืนมาหาเขา ในสภาพของพวกผิดเพศ ไม่ก็กราบไหว้ชัยฏอน หรือไม่ก็กลายเป็นพวกปฏิเสธพระเจ้า

     สิ่งเหล่านี้ย่อมจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน เพราะพวกเขาพยายามเน้นย้ำอย่างจริงจัง ในการเผยแพร่แนวความคิดเหล่านี้ในช่วงเวลานี้ ซึ่งจะยังไม่จบไม่สิ้น  และจะไม่สามารถรอดพ้นจากภัยอันตรายของแนวความคิดเหล่านี้ได้เลย นอกจากจะรอดด้วยการมีเตาฮีดต่ออัลลอฮฺ ตะอาลา เท่านั้น

     เพราะฉะนั้น ต้องสอนให้เด็กรู้จักเตาฮีด... สอนเยาวชนให้รู้เรื่องเตาฮีด.. สอนวัยรุ่นคนหนุ่มสาวเรื่องเตาฮีด...และสอนประชาชาตินี้ให้รู้เรื่องเตาฮีด ต้องให้พวกเขารู้จักความหมายของ "อิสลาม" ในภาพรวม

     มิเช่นนั้น ลูกหลานจะกลับเข้ามาหาเราในภายหลัง ในสภาพของคนที่ผิดแผกทางเพศ ไม่ก็ปฏิเสธพระเจ้า หรือไม่ก็กราบไหว้ชับฏอน ซึ่งเราจะไม่มีทางทำอะไรกับเขาได้เลย !!

     จงปกป้องลูกหลานของเรา เสียตั้งแต่เดี๋ยวนี้ เพราะพวกเขาพยามกระตุ้น ปลุกระดมแนวคิดเช่นนี้อย่างเต็มที่ เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายอย่างรีบร้อนเหลือเกิน...หากเราใส่ใจ ห่วงใยบุตรหลาน เยาวชนของเรา...หากเราใส่ใจตัวของเราเอง...ไม่มีอะไรจะปกป้องเราได้ นอกจากการมีเตาฮีดเท่านั้น

     ดังนั้น จงสอนพวกเขาให้รู้จักศาสนาของอัลลอฮฺ ให้พวกเขารู้จักธรรมชาติความเป็นมนุษย์ ที่อัลลอฮฺได้ทรงสร้างมาอย่างเที่ยงตรงและสมบูรณ์แบบ ซึ่งไม่อาจยอมรับการบิดเบือน เปลี่ยนแปลง และเพศสภาพที่ผิดแผกใดๆ ได้เลย

 

 

 

-ท่านซอลิฮฺ อัดดิมัชกีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

ลูกรัก..หากคืนวันผ่านมายังเจ้า โดยที่ศาสนา ร่างกาย ทรัพย์สิน และลูกหลานของเจ้ายังคงปลอดภัยดีแล้วละก็

เจ้าจงขอบคุณอัลลอฮฺ ตะอาลาให้มากเถิด เพราะกี่คนต่อกี่คนมาแล้วที่ในวันนั้นๆ

การมีศาสนาของเขาถูกริบคืนหาย อำนาจถูกถอดถอน ความลับถูกเปิดโปง และถูกภัยพิบัติเข้าเล่นงาน ขณะที่เจ้ายังสุขสบายดี

 

 

 

- เชค อิบนิ อุซัยมีน ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

     จำเป็นที่จะต้องมีการเตือนสติ ถึงแม้ท่านจะคิดว่า ไม่มีประโยชน์อะไรก็ตาม เพราะมันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเอง และผู้คนก็จะได้รับทราบกันด้วยว่า สิ่งที่ท่านบอกกล่าวย้ำเตือนนี้ เป็นเรื่องวาญิบ หรือเป็นเรื่องฮะรอม แต่หากท่านนิ่งเงียบ ทั้งๆ ที่ยังมีผู้คนทำสิ่งที่ฮะรอม

ผู้คนก็จะกล่าวกันว่า :

     หากเรื่องนี้เป็นเรื่องฮะรอม แน่นอนต้องมีผู้รู้มาย้ำเตือนแล้ว หรือหากเป็นเรื่องวาญิบ ก็ต้องมีผู้รู้มาบอกเตือนเช่นกัน จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องเตือนสติ และจำเป็นที่จะต้องเผยแพร่หลักการศาสนาออกไป ไม่ว่าจะเห็นว่ามีประโยชน์หรือไม่ก็ตาม

 

 

 

- ท่านอาลี บิน อบีฏอลิบ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮฺ -

 

มีอยู่ 3 ประการที่ทำให้การงานไม่ถูกตอบรับ ชิริก (ตั้งภาคี)  กุฟร์ (ปฏิเสธศรัทธา) และการทำตามความคิดเห็น 

ผู้คนต่างถามกันว่า โอ้ อมีรุ้ลมุอฺมินีน อะไรคือการทำตาม ความคิดเห็นอย่างนั้นหรือ?

คือ การละทิ้งคัมภีร์ของอัลลอฮฺ และซุนนะฮฺของร่อซู้ลของพระองค์ และปฏิบัติตามทัศนะความคิดเห็นเท่านั้น

 

 

 

 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&