ขอเตือนไปยังพี่น้องผู้หญิง
  จำนวนคนเข้าชม  459

ขอเตือนไปยังพี่น้องผู้หญิง

 

วันละหนึ่งความคิด....แปลเรียบเรียง

 

 

- เชคสุลัยมาน อัรรุฮัยลีย์ ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ-

 

     ขอเตือนไปยังพี่น้องผู้หญิงว่า เธอจะยังไม่มีทางได้ลิ้มรสความรื่นรมย์ของการทำอิบาดะฮฺ จนกว่าเธอจะปฏิบัติในสิทธิของสามี รู้บุญคุณสามีและไม่เนรคุณต่อสามี

     ดังคำกล่าวของท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม ที่ว่า:

"ผู้หญิงจะยังไม่พบกับความหวานชื่นรื่นรมย์ ของการมีศรัทธาที่แท้จริง จนกว่าเธอจะปฏิบัติในสิทธิของสามีของเธอเสียก่อน"

(ศ่อฮีฮุตตัรฆีบ  1939)

 

     มีผู้หญิงเคยถามคำถามว่า ก่อนแต่งงาน ฉันเคยละหมาด เคยอ่านกุรอาน เคยถือศีลอด และได้พบกับความรื่นรมย์ของการทำอิบาดะฮฺ แต่หลังจากแต่งงาน กลับทำอิบาดะฮฺได้น้อยลง และไม่พบกับความสุขรื่นรมย์เหมือนที่เคย ฉันจึงคิดว่านั่นเป็นเพราะการแต่งงาน

 

     แท้จริงแล้ว...การที่เธอแต่งงาน ย่อมเป็นการทำให้อีมานเพิ่มขึ้น และมีบะรอกัตเพิ่มขึ้น แต่เธอกลับลืมเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งไป ก็คือ การปฏิบัติในสิทธิของสามี รู้คุณสามีและไม่เนรคุณดื้อดึงต่อสามี

ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ...

ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ...

     ผู้หญิงจะยังไม่มีทางได้ลิ้มรสความหวานชื่นรื่นรมย์ ของการทำอิบาดะฮฺ จนกว่าเธอจะปฏิบัติในสิทธิของสามีของเธอ!

     ฉันจึงขอกำชับสั่งเสีย แก่ลูกสาวและพี่สาวน้องสาวทั้งหลายว่า ให้เธอเอาใจใส่ในประเด็นนี้ให้มาก และทำในสิ่งที่เป็นเหตุปัจจัยต่างๆ ของมันอย่างดี

 

     ให้รู้ไว้ว่า... สวรรค์นั้นต้องอาศัยการญิฮาด (ต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺ) ต้องอาศัยความอดทน และความผาสุกที่แท้จริงย่อมไม่มีทางไปถึงมันได้ด้วยความสุขสบาย และใครที่ใช้ชีวิตอย่างสบาย ย่อมพลาดจากความสุขสบายผ่อนคลายที่แท้จริง

 

     ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ...ย่อมไม่มีทางไปถึงระดับขั้นของผู้เป็นนายได้ สำหรับคนที่ยังนอนหลับอยู่บนหมอนหนุน

     ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ...ไม่มีทางเป็นหนึ่งในผู้ยำเกรงได้ สำหรับคนที่ยังติดสอยห้อยตาม ความเพริศแพร้วแห่งดุนยา และหลงลืมโลกอาคิเราะฮฺ

 

     ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลาย ผู้ใดที่ปรารถนาที่จะลิ้มรสความหวานชื่นแห่งศรัทธา เขาจงต่อสู้กับตัวเอง จงอดทน จงเฝ้ารบเร้าวิงวอน และอย่ารีบร้อน เพราะหากเขาได้อดทน  ได้พยายามที่จะอดทนต่อกัน ได้กระทำอยู่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และมีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺแล้ว เขาย่อมไปถึงสิ่งที่เขาหวังปรารถนา และย่อมเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ได้รับความสำเร็จ

 

 

 

- เชค อับดุรร็อซซ้าก อัลบัดร์ หะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ -

 

     ครั้งหนึ่ง ท่านนบีอิบรอฮีม อลัยฮิสสลาม ได้เดินทางไปเยี่ยมลูกชายของท่านอิสมาอีล เมื่อถึงบ้านกลับพบว่าอิสมาอีลไม่อยู่เพราะออกไปล่าสัตว์ ท่านพบกับภรรยาของลูกชาย จึงไต่ถามสารทุกข์สุกดิบจากนาง ภรรยาคนนี้ไม่ใช่คนที่รู้จักขอบคุณ ยิ่งไปกว่านั้น เธอยังพร่ำบ่น โอดครวญ กับสภาพความเป็นอยู่ขณะนั้นว่าลำบากอย่างไร อัตคัตขัดสนอย่างไร 

     เมื่อนบีอิบรอฮีมถามนาง นางตอบว่า: "เราลำบากและยากจนอย่างแสนสาหัส"

     ท่านจึงกล่าวตอบนางว่า:"ฝากสลามอิสมาอีลด้วย แล้วบอกให้เขาเปลี่ยนธรณีประตูนี้ของเขาเสีย"

 

     จุดประสงค์ของท่านนบีคือ ให้ลูกชายของท่านหย่าภรรยาคนนี้เสีย เพราะนางไม่รู้บุญคุณของสามี สร้างความอึดอัดใจแก่สามี และโอดครวญกับคนอื่น ซึ่งอันที่จริงแล้ว ผู้หญิงที่พบกับสถานการณ์เช่นนี้ เธอควรจะต้องอดทนอดกลั้น หวังในผลบุญและความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ พอใจในสิ่งที่มีแม้จะเล็กน้อย 

 

     ขอบคุณในสิ่งที่ได้รับ ดังที่อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสว่า :

"หากว่าพวกเจ้าขอบคุณ แน่นอน ข้าจะเพิ่มพูนให้แก่พวกเจ้า และหากพวกเจ้าเนรคุณ แท้จริง การลงโทษของข้านั้นหนักหนาสาหัส"

 

     ท่านนบีอิสมาอีล อลัยฮิสสลามได้บอกกับนางว่า ชายที่มาเยี่ยมนั้น คือ พ่อของท่าน

     และคำพูดของพ่อที่บอกว่า "จงเปลี่ยนธรณีประตูนี้ เธอก็คือธรณีประตู ดังนั้น จงกลับไปอยู่กับครอบครัวของเธอเถิด"

     ความหมายก็คือ ให้หย่านางและแต่งงานใหม่ เพื่อว่าจะได้ภรรยาคนใหม่ที่ดีกว่าภรรยาคนเดิม

 

     ท่านนบีอิสมาอีล จึงแต่งงานใหม่ เมื่อท่านนบีอิบรอฮีมเดินทางมาเยี่ยมอีกครั้ง ท่านไม่พบกับลูกชายเช่นเดิม ท่านจึงถามภรรยาถึงความเป็นอยู่ของพวกเขา 

     นางกล่าวตอบว่า: "พวกเราสบายดี อยู่อย่างสุขสบายดี" แล้วนางก็กล่าวสรรเสริญสดุดีอัลลอฮฺ ทั้งๆ ที่สภาพความเป็นอยู่ของภรรยาคนนี้กับภรรยาคนแรก ไม่ได้แตกต่างกันแต่ประการใด

 

     คนที่เป็นภรรยามีทั้งผู้หญิงที่รู้บุญคุณ ขอบคุณแม้ในสิ่งเล็กน้อย และคิดว่ามากพอแล้วสำหรับเธอ เธอจึงขอบคุณและสรรเสริญอัลลอฮฺ ตะอาลา ขณะที่ผู้หญิงบางคน แม้จะมีมากมาย แต่เธอก็ยังคงเรียกร้องอวดครวญ ซึ่งส่วนใหญ่ของผู้หญิงประเภทนี้ มักจะมองแต่ผู้หญิงคนอื่นที่เหนือว่า เธอจึงไม่รู้สึกพอเพียง

     ซึ่งความจริงแล้ว ดังที่ปรากฏในซุนนะฮฺ ศาสนาใช้ให้ดูคนที่ด้อยกว่า ไม่ใช่คนที่เหนือกว่า เพื่อที่เธอจะได้ไม่ดูถูกดูแคลนนิอฺมัตที่อัลลอฮฺได้ประทานให้

 

     ผลที่เกิดขึ้นจากการที่ภรรยาของท่านนบีอิสมาอีลกล่าวว่า "เราสุขสบายดี" เป็นการแสดงออกว่าเธอเป็นผู้หญิง ที่ขอบคุณและสรรเสริญอัลลอฮฺ และขอบคุณต่อสามีของเธอ

 

     กตัญญูต่ออัลลอฮฺ เพราะพระองค์คือผู้ทรงประทานความโปรดปราน และขอบคุณต่อสามี เพราะอัลลอฮฺทรงทำให้สามีเป็นสาเหตุ (ในการได้รับริสกี) ดังที่ปราปฏในฮะดีส ว่า:

"ใครที่ไม่รู้คุณมนุษย์ เขาย่อมไม่รู้คุณอัลลอฮฺ"

     สองประการนี้นับเป็นกฏเกณฑ์สำคัญ สำหรับการดำรงชีวิตของผู้หญิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้ชีวิตคู่ คือการที่เธอเป็นผู้ที่ขอบคุณ รู้บุญคุณอัลลอฮฺ  ความโปรดปรานต่างๆ ล้วนมาจากพระองค์เท่านั้น และคือการที่เธอจำเป็นต้องรู้บุญคุณของสามี แม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ก็ตาม 

 

     สิ่งนี้เอง คือ สาเหตุของความสงบสุขรื่นรมย์ของบ้าน คือปฐมเหตุของความดีงามและสิริมงคลที่เพิ่มพูนของบ้าน ตรงกันข้ามกับการสร้างความอึดอัดใจ แสดงอาการไม่พอใจ หรือเรียกร้องโอดครวญมากจนเกินไป ซึ่งบางครั้งอาจส่งผลที่ไม่เป็นที่พอใจต่อไปในภายหลังได้

 

     จากเหตุการณ์นี้ลองพิจารณาคำพูดของท่านนบีอิบรอฮีมที่ว่า " จงเปลี่ยนธรณีประตูนี้" หมายถึง "ให้หาภรรยาคนใหม่ แทนที่ภรรยาคนนี้เสีย"

     สิ่งที่เกิดขึ้น คือ ท่านนบีอิบรอฮีมได้บอกกับผู้หญิงคนนี้ว่า "เมื่อสามีของเธอกลับมา ให้บอกเขาว่าฉันฝากสลามถึง และบอกเขาว่าให้คงธรณีประตูนี้ของเขาเอาไว้ให้ดี"

     อันเนื่องจากการที่เธอรู้คุณของสามี และสรรเสริญต่อความโปรดปรานที่เธอได้รับ เมื่อท่านนบีอิสมาอีลกลับมา นางได้บอกกับเขาถึงสิ่งที่ชายผู้นั้นฝากไว้

 

     ท่านนบีจึงบอกกับนางว่า: "ชายผู้นั้นคือพ่อของฉัน และเธอก็คือธรณีประตู ความหมายของคำพูดที่ว่าให้คงธรณีประตูเอาไว้ ก็คือ พ่อกำชับให้ฉันดูแลเก็บรักษาเธอไว้ให้ดี"

 

 

 

 

 

♥ ' ♥ ' ♥ ' ♥ ' ♥ ' ♥ ' ♥ ' ♥ ' ♥ ' ♥ ' ♥ ' ♥ ' ♥ ' ♥ ' ♥ ' ♥ ' ♥ ' ♥ ' ♥ ' ♥ ' ♥ ' ♥ ' ♥ ' ♥ ' ♥ ' ♥ ' ♥ ' ♥ ' ♥ ' ♥ ' ♥ ' ♥ '