ดื่มสุราเมื่ออยู่ ส ว ร ร ค์
  จำนวนคนเข้าชม  123

ดื่มสุราเมื่ออยู่ ส ว ร ร ค์

 

ดาวุด ธิยัน แปลเรียบเรียง

 

          มีผู้รู้คริสเตียนบางคนตั้งคำถามว่า : ทำไมอิสลามห้ามดื่มเหล้าในดุนยา(โลกนี้) แต่กลับให้ดื่มในสวรรค์ ถ้าเหล้ามันบาปจริง ก็ต้องห้ามดื่มในสวรรค์ด้วยสิ อนุญาติให้ทำบาปในสวรรค์ได้ไงนี่มันปากว่าตาขยิบชัดๆ ?!

 

 

นักวิชาการอิสลามได้ตอบเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้ไว้แล้ว

 

เหตุที่เหล้าถูกห้ามในโลกนี้แต่อนุมัติในโลกหน้า(สวรรค์)

     จงทราบเถิดว่า การอนุญาตและการห้ามนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮฺตะอาลา และไม่มีบทบัญญัติใดๆ เว้นแต่เบื้องหลังของมันย่อมมี (เหตุผล) ผู้ที่รู้ย่อมรู้ ผู้ที่ไม่รู้ย่อมไม่รู้

การทดสอบด้วยการห้ามและการอนุญาต เป็นการเผยให้เห็นถึงความเป็นบ่าวและการเชื่อฟัง 

บ่าวที่ศรัทธาย่อมกล่าวว่า "เราได้ยินและเราเชื่อฟัง" 

ส่วนบ่าวที่ขาดทุนย่อมกล่าวว่า "เราได้ยินและเราฝ่าฝืน" 

บ่าวผู้ศรัทธาไม่มีสิทธิ์เลือกในสิ่งที่อัลลอฮฺและร่อซูลได้ตัดสินไว้

ดังที่อัลลอฮ์ตรัสว่า  :

 

كما قال تعالى: ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالًا مبيناً. )

[الأحزاب:36 ] 

     "ไม่บังควรแก่ผู้ศรัทธาชายและผู้ศรัทธาหญิง เมื่ออัลลอฮฺและร่อซูลของพระองค์ได้กำหนดกิจการใดแล้ว

     สำหรับพวกเขาไม่มีทางเลือกในเรื่องของพวกเขา และผู้ใดไม่เชื่อฟังอัลลอฮฺและร่อซูลของพระองค์แล้ว แน่นอนเขาได้หลงผิดอย่างชัดแจ้ง"

 

‎وليس للعبد أن يعترض على مولاه، ولا أن يتقدم بين يديه بالسؤال: لم حرم هذا ؟ ولم أبيح ذاك؟ 

ผู้เป็นบ่าวไม่ควรคัดค้านเจ้านายของตน และไม่ควรถามต่อหน้าเจ้านายว่า "ทำไมสิ่งนั้นจึงถูกห้าม? ทำไมสิ่งนี้จึงถูกอนุญาติ

 

‎فالله تعالى: ( لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون)[الأنبياء:23]

"พระองค์จะไม่ทรงถูกสอบถามในสิ่งที่พระองค์ทรงปฏิบัติ และพวกเขาต่างหากที่จะถูกสอบถาม"

 

وإذا دخل أهل الجنة الجنة انقطع التكليف، وزال الابتلاء، وحل عليهم الرضوان، وأعطاهم الله ما يشتهون من ألوان النعيم،ومن ذلك أن يبيح لهم بعض ما حرم عليهم في الدنيا، جزاء صبرهم وامتثالهم، مع أنه لا مقارنة بين ما في الدنيا والآخرة، قال الله تعالى عن خمر الجنة: 

 

     “เมื่อชาวสวรรค์เข้าไปในสวรรค์ ภาระหน้าที่ของพวกเขาก็สิ้นสุดลง การทดสอบก็หมดไป และความโปรดปรานก็เข้ามาหาพวกเขา

     อัลลอฮ์จะให้พวกเขาทุกสิ่งที่พวกเขาปรารถนาจากสีสันของความโปรดปราน และหนึ่งในนั้นคือการอนุญาตให้พวกเขาบางสิ่งที่ถูกห้ามแก่พวกเขาในโลกนี้

     เป็นรางวัลสำหรับความอดทนและการปฏิบัติตามของพวกเขา แม้ว่าจะไม่มีทางเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่อยู่ในโลกนี้กับสิ่งที่อยู่ในอีกโลกหน้าได้

 

 อัลลอฮ์ ตรัสเกี่ยวกับเหล้าแห่งสวรรค์ว่า :

 

‎[الطور:23] ( يتنازعون فيها كأساً لا لغو فيها ولا تأثيم)

พวกเขาจะแลกเปลี่ยนถ้วยแก้วกันในสวรรค์ จะไม่มีการพูดจาตลกคะนอง และไม่มีการทำบาป

 

‎وقال تعالى: ( بيضاء لذة للشاربين* لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون ) [الصافات: 46،47] 

 

“(เหล้านั้น) ขาวบริสุทธิ์ ยังความโอชะแก่บรรดาผู้ดื่ม * ในนั้นจะไม่ทำให้ปวดมึนศีรษะ และพวกเขาก็จะไม่มึนเมาจากมัน

 

‎وقال تعالى: (يطوف عليهم ولدان مخلدون* بأكواب وأباريق وكأس من معين*. لا يصدعون عنها ولا ينزفون ) [الواقعة: 

     มีเด็ก ๆ ที่มีอายุเช่นนั้น วนเวียนรับใช้พวกเขาตลอดไป

     * ถ้วยภาชนะใหญ่ และแก้วที่มีหู และจอกใส่สุราที่ไหลรินมา

     * พวกเขาจะไม่มึนศรีษะ และไม่หมดสติ เมื่อดื่มสุรานั้น

 

‎17-19] قال القرطبي رحمه الله في تفسير آية الطور: ( لا لغو فيها ولا تأثيم): أي لا يتكلمون فيها بكلام لاغ، أي: هذيان، ولا إثم، أي: فحش كما يتكلم به الشربة من أهل الدنيا، قال ابن عباس: اللغو: الباطل، والتأثيم: الكذب.وقال مجاهد: لا يستبون ولا يؤثمون.وقال قتادة: كان ذلك في الدنيا مع الشيطان، فنزه الله خمر الآخرة عن قاذورات خمر الدنيا و أذاها، كما تقدم، فنفى عنها صداع الرأس ووجع البطن وإزالة العقل بالكلية، وأخبر أنها لا تحملهم على الكلام السيئ، الفارغ من الفائدة، المتضمن هذياناً وفحشاً، وأخبر بحسن مظهرها وطيب طعمها ومخبرها فقال: (بيضاء لذة للشاربين* لا فيها غول ولا هم عنها 

‎ينزفون ). انتهى.

 

     อิหม่ามอัลกุรฏุบีย์ ร่อฮิมะฮุลลอฮ์ ให้ความหมายจากอายะห์ของซูเราะห์ฏู๊รไว้ว่า : "จะไม่มีการพูดจาตลกคะนอง และไม่มีการทำบาป"

     ในอายะฮ์ที่ 17-19 ของซูเราะฮ์อัฏฏู๊ร หมายถึง พวกเขาจะไม่พูดในสิ่งที่ไร้สาระหรือหยาบคาย เช่นเดียวกับที่บรรดาผู้คนในดุนยาพูดกัน

     ท่านอิบนุอับบาสกล่าวว่า  اللغو หมายถึงความเท็จ  และ التأثيم หมายถึงการโกหก

     มุจาฮิดกล่าวว่า พวกเขาจะไม่ด่าทอหรือมีคำพูดที่ชั่วร้าย

 

     ท่านก่อตาดะกล่าวว่า : สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในดุนยาร่วมกับชัยฏอน อัลลอฮฺทรงยกเลิกสุราแห่งอาคิเราะฮ์ให้พ้นจากสิ่งสกปรกและอันตราย(จากลักษณะ)สุราแห่งดุนยา ดังที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ พระองค์ทรงปฏิเสธว่าสุราแห่งอาคิเราะฮ์จะทำให้ปวดหัว ปวดท้อง และทำให้สติปัญญาหายไปทั้งหมด พระองค์ทรงแจ้งว่าสุราแห่งอาคิเราะฮ์จะไม่ทำให้พวกเขาพูดคำหยาบคายที่ไร้ประโยชน์ เต็มไปด้วยความหยาบคายและลามก และพระองค์ทรงแจ้งถึงลักษณะความสวยงาม รสชาติ และกลิ่นหอมของมันว่า 

     "สีขาว เป็นที่พอใจสำหรับผู้ดื่ม * ในนั้นจะไม่ทำให้ปวดมึนศีรษะ และพวกเขาก็จะไม่มึนเมาจากมัน" (สิ้นสุดคำพูด)

     และท่านก่อตาดะห์ได้กล่าวในการอรรถาธิบายอายะห์ในซูเราะห์ ศอฟาตไว้ว่า  :

     ท่านชัยด์ บินอัสลัม กล่าวว่า "สุราขาว" คือสีของมันสว่างสดใสสวยงามไม่เหมือนกับสุราของโลกนี้ที่มองเห็นได้ภาพลักษณ์ที่น่าเกลียด ไม่ว่าจะเป็นสีแดง สีดำ สีเหลือง ความขุ่นมัว หรือสิ่งอื่นๆ จากสิ่งซึ่งธรรมชาติที่สมบูรณ์เกลียดชังมัน (จบคำพูด)

     และดำรัสของอัลลอฮ์ที่ว่า : "และพวกเขาก็จะไม่มึนเมาจากมัน" " หมายถึง: สติของพวกเขาจะไม่หายไป!!

     อิบนุอับบาสกล่าวว่า : ในสุรา(โลกนี้)มีสี่ลักษณะ : เมา ปวดหัว อาเจียน และปัสสาวะ

     อัลลอฮ์ จึงทรงตรัส ถึงสุราแห่งสวรรค์ และทรงให้มันปราศจากลักษณะเหล่านี้!!!

 

วัลลอฮุอะอ์ลัม!!

 

 

https://www.islamweb.net/.../%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9...