จากลาเดือนแห่งความดีงามด้วยกับการตักตวงความดี
  จำนวนคนเข้าชม  685

จากลาเดือนแห่งความดีงามด้วยกับการตักตวงความดี

 

     ท่านทั้งหลายจงจากลาเดือนแห่งความดีงามด้วยกับการตักตวงความดีงามที่อยู่ตรงหน้าเถิด

 

          ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทั้งหลาย ช่วงเวลาที่ถูกนับไว้และค่ำคืนแห่งรัศมีอันเรืองรองได้ผ่านไปอย่างรวดเร็ว ประหนึ่งเป็นช่วงเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงยาม ค่ำคืนแห่งความดีงามก็จะผ่านพ้นไป 

     ผู้ใดที่ถือศีลอดเขาก็ถือศีลอด... ผู้ใดที่ลุกขึ้นละหมาดยามค่ำคืนเขาก็ได้ละหมาดยามค่ำคืน 

    ผู้ใดที่ปรารถนาจะบริจาคเขาก็รีบเร่งสู่การบริจาค... ผู้ปรารถนาจะเลี้ยงอาหารละศีลอดเขาก็ได้เลี้ยงอาหารละศีลอด 

     ผู้ที่บริจาคอาหารได้บริจาคอาหารแก่ คนยากจนขัดสน... ผู้ที่ปรารถนาจะอ่านดำรัสของอัลลอฮฺเขาก็ได้อ่าน 

     และผู้ที่ปรารถนาที่จะทำอุมเราะฮฺเขาก็ได้ทำอุมเราะฮฺ ...

     ช่างเป็นช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ที่จะสร้างร่องรอยของสิ่งดีงามไว้ในจิตใจ และเพิ่มพูนการอีมานและส่งผลให้เกิดความยำเกรงในจิตใจอย่างแท้จริง

 

          โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย เดือนรอมฎอนนั้นจะต้องผ่านพ้นไปอย่างแน่นอน แต่ก็จะกลับมาอีกในปีถัดไป และบรรดามุสลิมก็จะทำการถือศีลอดและทำการละหมาดในยามค่ำคืนในทุก ๆ ปี แต่ในวันหนึ่งที่รอมฎอนกลับมา ใครสักคนในหมู่พวกเราอาจจะไม่อยู่ ในขณะที่รอมฎอนกลับมาใครสักคนในหมู่พวกเราอาจจะอยู่ในหลุมฝังศพ พร้อมกับการงานที่ได้ขวนขวายเอาไว้ โดยไม่สามารถที่จะเพิ่มพูนการงานที่ดีได้ หรือลดทอนการงานที่ไม่ดีลงได้ นี่คือสภาพที่แท้จริงของญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านของเราที่ได้พบเห็นเขาอยู่กับเราในปีหนึ่งแล้วจากพวกเราไปปีแล้วปีเล่า 

 

          พวกเขาได้จากบ้านเรือนของพวกเขา โดยย้ายที่พำนักจากบ้านแห่งการประกอบการงานไปสู่บ้านแห่งการตอบแทน โดยไม่สิ่งใดหลงเหลืออยู่ จากสิ่งที่เขาปรารถนาที่ได้รับการรอดพ้นนอกจาก สิ่งที่เป็นทานที่ถาวรหรือความรู้ที่เขาได้เผยแพร่ไปและมันก็ยังประโยชน์แก่เขา หรือดุอาอฺที่ดีจากลูกหลานหรือบรรดาผู้ที่รักเขา

 

          แน่นอนรอมฎอนปีนี้จะจากเราไปและเราจะจากรอมฎอนด้วยกับการงานที่เราได้ปฏิบัติไว้ และเราจะได้พบการงานที่ขวนขวาย ณ ที่อัลลอฮฺ ซึ่งพระองค์เดียวเท่านั้นที่ทรงรู้ว่าใครในหมู่พวกเราที่จะได้พบกับรอมฎอนในปีถัดไป จำเป็นแก่เราทั้งหลายที่จะต้องตระหนักอยู่เสมอ และตักตวงความดีในช่วงเวลาแห่งการทำอิบาดะฮฺ กักตุนขุมทรัพย์ที่เป็นการงานแห่งอาคิเราะฮฺ 

 

          ณ ที่อัลลอฮฺนั้นจะมีช่วงเวลาต่าง ๆ มากมายที่พระองค์ทรงประทานความเมตตา ผู้ที่ปรารถนาที่ได้รับการอภัย ด้วยการแสวงหาความดีและลบล้างความผิดต่าง ๆ และยกฐานะให้สูงส่ง เรามีช่วงเวลาแห่งการถือศีลอดหกวันในเดือนเชาว้าล ซึ่งผู้ใดที่ถือศีลอดจะได้รับการลดล้างความผิดถึงสองปี และในขณะเดียวกันเราก็มีช่วงเวลาแห่งการศีลอดในวันอาชูรอซึ่งจะได้รับการลบล้างความผิดในปีที่ผ่านมาและการถือศีลอดสามวันของทุก ๆ เดือน เทียบเท่ากับถือศีลอดตลอดทั้งปี และขจัดความกลัดกลุ้มในจิตใจ

 

         ♦ การถือศีลอดที่ประเสริฐที่สุดสำหรับผู้ที่มีความสามารถ คือการถือศีลอดของท่านนบีดาวูด โดยท่านจะถือศีลอดวันเว้นวัน

         ♦ ในขณะเดียวกันการอาบน้ำละหมาด และละหมาดห้าเวลาที่เปรียบดั่งสายธารที่ไหลรินที่ชะล้างความผิดบาป และยกระดับของบ่าว และการละหมาดญุมอะฮฺจะลบล้างความผิดต่าง ๆ 

         ♦ ในขณะเดียวกันการละหมาด ซุนนะฮฺร่อวาติบจะเป็นการสร้างบ้านให้แก่บ่าวหลังหนึ่งในสวรรค์ และการอ่านอัลกุรอานในทุกช่วงเวลา ซึ่งในทุก ๆ หนึ่งอักษรจะได้รับหนึ่งความดี และทุกหนึ่งความดีจะเพิ่มพูนเป็นสิบเท่า 

         ♦ ในขณะเดียวกันการละหมาด กิยามุ้ลลัยล์ เราสามารถที่จะละหมาดได้ตลอดทั้งปี และอัลลอฮฺและจะทรงลงมาในทุก ๆ ในช่วงหนึ่งในสามสุดท้ายของยามค่ำคืน

 

     และพระองค์จะทรงตรัสว่า 

 

มีผู้ใดที่จะขอต่อข้า ข้าจะให้แก่เขา มีผู้ใดที่จะวอนขอต่อข้าไหมข้าจะตอบรับคำวิงวอนของเขา

มีผู้ใดที่จะขอลุแก่โทษกับข้าไหม ข้าจะอภัยให้แก่เขา

 

          เราสามารถที่แสวงหาความใกล้ชิดกับอัลลอฮฺ และปฏิบัติการงานที่ดีได้ในทุกช่วงเวลา ดังนั้น อย่าทำความดีเพียงเฉพาะแค่เดือนรอมฎอนเท่านั้น เพราะทุกช่วงเวลาแห่งชีวิต คือ ช่วงเวลาแห่งการทำดี และการประกอบอิบาดะฮฺ ตราบใดที่วิญญาณยังอยู่ในร่างเช่นนั้นประตูแห่งการทำความดีก็ยังคงเปิดอยู่

     ดังที่อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ตรัสว่า

 

และจงเคารพภักดีพระเจ้าของเจ้า จนกว่าความแน่นอน (ความตาย) จะมาหาเจ้า

(อัล-ฮัจรฺ 15 : 99)

 

     และที่พระองค์ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ตรัสอีกว่า

 

     และพระองค์ทรงตรัสถึงบรรดาผู้ที่กล่าวว่า อัลลอฮฺคือพระเจ้าของเรา และเขาก็ยืนหยัดอยู่บนการศรัทธา

     และเมื่อมลาอิกะฮฺแห่งความตายมายังพวกเขา มลาอะฮฺจะกล่าวว่า พวกท่านจงอย่ากลัวและอย่าเศร้าเสียใจและจงได้รับการแจ้งข่าวดีด้วยสวรรค์เถิด

(อัล-ญาซียะฮฺ 45 : 15)

 

          โอ้อัลลอฮฺ ขอพระองค์ทรงโปรดให้เราและท่านทั้งหลายผ่านรอมฎอนด้วยกับความผิดที่ได้รับการอภัย การงานที่ได้รับการตอบรับ การค้าที่ไม่ขาดทุน และขอพระองค์ทรงบันทึกเราไว้ในความดีทั้งมวล แท้จริงพระองค์คือผู้ทรงอภัยอย่างมากมาย ผู้ทรงขอบคุณ

 

 

ที่มา : อัล-อิศลาหฺ สมาคม