ไม่มีสิ่งใดทั้งสิ้นเหมือนอย่างพระองค์
  จำนวนคนเข้าชม  638

ไม่มีสิ่งใดทั้งสิ้นเหมือนอย่างพระองค์

 

อาบีดีณ โยธาสมุทร ... แปลเรียบเรียง

 

 

-ท่านอิหม่าม อุสมาน บุตร ซะอี้ด อั้ดดาริมียฺ (.. 280)-

 

     ไม่มีสิ่งใดทั้งสิ้นเหมือนอย่างพระองค์ระหว่างซะลัฟ กับพวกญะฮฺมียะฮฺและพวกที่เดินตามทางของญะฮฺมียะฮฺ

      ทางพวกเราเองก็พูดเหมือนกับที่ท่านอิบนุอั้บบ้าสได้พูดไว้ ว่า: สำหรับอัลลอฮฺแล้ว พระองค์ไม่ทรงมีอะไรเหมือน ไม่ทรงมีอะไรคล้ายคลึง ไม่มีสิ่งใดทั้งสิ้นเหมือนอย่างพระองค์ และไม่มีลักษณะใดๆทั้งสิ้นเหมือนกับพระลักษณะของพระองค์   

 

      คำที่เราบอกว่า: ไม่มีสิ่งใดทั้งสิ้นเหมือนอย่างพระองค์นั้น ก็เพื่อยืนยันว่า พระองค์ทรงเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกๆสิ่ง ทรงเป็นพระผู้ทรงสร้างทุกๆสิ่ง และทรงเป็นสิ่งที่ดีเลิศที่สุด (ทรงเป็นรัศมีแห่งบรรดาฟากฟ้าและผืนดิน)

(อันนู้ร:๓๕)   

 

      ส่วนคำของพวกญะฮฺมียะฮฺที่ว่าไว้ว่า: ไม่มีสิ่งใดทั้งสิ้นเหมือนอย่างพระองค์ นั้น พวกเขาหมายความคำพูดนี้ว่า หมายถึง พระองค์ไม่ทรงมีอยู่จริง และเพราะว่าพวกเขาเองไม่ได้ยืนยันในการมีอยู่จริงของพระองค์ตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว ดังนั้นจะให้มีอะไรมาเหมือนได้อย่างไรกัน? 

      และกับในเรื่องของพระลักษณะของพระองค์ก็เช่นกัน สำหรับพวกเขาแล้ว ไม่มีสิ่งใดๆทั้งสิ้นอยู่เลย

 

       ซึ่งข้อมูลที่ชี้ไว้ว่าพวกเขาอ้างกันแบบนี้ ก็ได้แก่ บรรดาเรื่องเหลวไหลและเรื่องที่ไม่มีทางเป็นไปได้ต่างๆนาๆที่พวกเขาคอยจะยิบยกมันกันขึ้นมาเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการบ่อนทำลายข้อมูลในเรื่องนี้นั่นเอง 

      อีกทั้งพวกเขาก็ยังได้เข้ามาหยิบเอาพระดำรัสของพระองค์ที่ว่าไม่มีสิ่งใดทั้งสิ้นเหมือนอย่างพระองค์มาใช้เป็นเครื่องสร้างความสับสนแก่ผู้คนที่ไม่รู้เรื่องอีกด้วย

     ทั้งนี้ ก็เพื่อที่พวกเขา(พวกญะฮฺมียะฮฺ)จะได้อาศัยการสร้างความสับสนนี้ในการส่งต่อความหลงผิดให้มันสามารถสะพัดออกไปท่ามกลางคนเหล่านี้ได้นั่นเอง

      เป็นถ้อยคำที่เป็นถูกต้องและเป็นจริง แต่กลับมีการมุ่งหมายเรื่องที่เป็นเท็จในการนำถ้อยคำนี้มาใช้เสียแทน!!

     และแม้ว่าบรรดาบุคคลที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวจะพากันไปอยู่ในวิถีที่ผิดๆกันก็ตามที แต่ถึงกระนั้น บรรดาบุคคลที่มีความเข้าใจในจำนวนของผู้คนเหล่านี้ พวกเขาก็ย่อมจะยังคงตั้งมั่นกันอยู่บนความศรัทธาที่เข้มข้นกันต่อไปอย่างแน่นอน

จบหนังสือ 

 

          และการสรรเสริญเป็นของอัลลอฮฺพระผู้ทรงเป็นราชา พระผู้ทรงมอบให้อย่างมากมาย พระผู้ทรงเกียรติยศและทรงอารี พระผู้ทรงรับการสำนึกผิดกลับตัวอย่างยิ่งยวด และการสรรเสริญเป็นของอัลลอฮฺ พระผู้เป็นพระเจ้าของปวงบ่าวทุกหมู่เหล่า และขอการสดุดีของพระองค์และความสันติแห่งพระองค์อย่างมากมายจงมีต่อ มุฮัมหมัด ตลอดจนวงศ์วานและพวกพ้องของท่านด้วยเถิด

 

 

(نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد، ص672-673.)