กล่าวอะไรในสุญูดซะฮ์วีย์ ?
  จำนวนคนเข้าชม  1737

กล่าวอะไรในสุญูดซะฮ์วีย์ ?

 

.ดาวุด ธิยัน แปลเรียบเรียง

 

          ไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีการระบุคำกล่าวที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการ (สุญูดซะฮฺวีย์) ดังนั้น ด้วยเหตุนี้ข้อตัดสินของสุญูดทั้งสอง(ซะฮ์วีย์) จึงมีคำกล่าวและวิธีการเช่นเดียวกับการ สุญูดในละหมาด(ทั่วไป)

 

          (ในการสุญูดซะฮ์วีย์) สามารถกล่าวว่า "سبحان ربي الأعلى" (ซุบฮานะ รอบบิยัลอะอ์ลา) และ الدعاء (ดุอาอ์) เช่นเดียวกับการ สุญูดในละหมาด จากคำกล่าวของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ว่า 

 

"ช่วงเวลาที่มนุษย์อยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้ามากที่สุดคือตอนที่เขากำลังสุญูด ดังนั้นจงขอดุอาให้มากเถิด" 

(บันทึกโดยมุสลิม)

          คำกล่าวระหว่าง(ที่นั่ง)สองสุญูดซะฮ์วีย์นั้นก็กล่าวเช่นเดียวกับระหว่างสองสุญูดในละหมาด(ทั่วไป)   เช่น "رب اغفر لي" (รอบบิ้ฆฟิรลี)

          อิหม่ามอิมามนะวะวีย์  กล่าวว่า :  การสุญูดซะฮ์วีย์นั้นประกอบด้วย 2 สุญูด มีการนั่งระหว่างสองสุญูดนั้นด้วย และมีซุนนะห์ให้นั่งอิฟติรอชและตะวัรรุกหลังจากสุญูดทั้งสองจนไปถึงการให้สลาม

          วิธีการของสุญูดซะฮ์วีย์นั้นเช่นเดียวกับการสุญูดในละหมาด ทั้งในเรื่องของท่าทางและคำกล่าว วัลลอฮุอะอ์ลัม (จบคำพูด)

 

          ท่านยังกล่าวอีกว่า : สิ่งที่กล่าวในสุญูดซะฮ์วีย์ก็เหมือนกับสิ่งที่กล่าวในสุญูดของการละหมาด ตามหลักการกิยาส(อนุมาน)

 

          ท่านกล่าวอีกว่าว่า  :  รูปแบบวิธีการของสุญูดซะฮ์วีย์นั้นเหมือนกับสุญูดของการละหมาดทั้งในด้านของสิ่งที่จำเป็นต้องทำ หรือสิ่งที่เป็นซุนนะห์ต่างๆ  เช่น การวางหน้าผากแตะพื้นและต้องมีความสงบนิ่ง ... และให้นำคำกล่าวในการสุญูดละหมาด(ทั่วไป)มากล่าวในสุญูดซะฮ์วีย์

 

          และท่านอัซรออีย์ กล่าวว่า : ให้เงียบไม่ต้องกล่าวอะไรในสุญูดซะฮ์วีย์  แต่ที่ชัดเจนคือให้กล่าวเหมือนถ้อยคำรำลึก(ซุบฮานะร็อบบิยัลอะอ์ลา)ในสุญูดทั้งสองของการละหมาด

 

          คณะกรรมการถาวรฯลฯ ได้กล่าวว่า :  ผู้สุญูดซะฮ์วีย์และสุญูดติลาวะห์(สุญูดเมื่อเจออายะห์ให้สุญูด)   ควรกล่าวสิ่งเดียวกับที่กล่าวในสุญูดของการละหมาด: "ซุบฮานะ รอบบิยัลอะอ์ลา  " (سبحان ربي الأعلى)

           และวาญิบคือการกล่าวครั้งแรก  ขั้นต่ำสุดของความสมบูรณ์คือสามครั้ง และแนะนำให้ขอดุอาบทสั้นๆที่มีบัญญัติให้ขอและที่มีความสำคัญ (จบคำฟัตวา)

 

          นักวิชาการบางท่านกล่าวว่า แนะนำให้กล่าวว่า "ซุบฮานะ มัน ลา ยะนามุ วะลา ยัซฮู" (سبحان من لا ينام ولا يسهو) ในสุญูดซะฮ์วีย์

 

          อิหม่าม อิบนุ ฮะจัร กล่าวว่า : ไม่พบหลักฐานสนับสนุน

 Cr : QA

 

หมายเหตุ : 

 

     1. นั่งแบบอิฟติรอชให้แบเท้าซ้าย แล้วให้ก้นทับเท้าซ้าย โดยให้เท้าขวาชันขึ้น และให้นิ้วเท้ายื่นไปทางกิบละฮ์……นั่งแบบอิฟติรอชนั่งในกรณีระหว่างสองสุญูด

(หะดิษเศาะเฮียะฮ์...บันทึกโดยมุสลิมหะดิษลขที่ 768)

 

     2. นั่งแบบ "ตะวัรรุกโดยให้ก้นแนบกับพื้น เท้าซ้ายยื่นไปที่ขาอ่อนกับหน้าแข้งขวา ส่วนเท้าขวายกชันขึ้น นิ้วเท้ายื่นไปทางกิบละฮ์ หรือนั่งตะวัรรุก โดยทำก้นแนบกับพื้น เท้าซ้ายยื่นไประหว่างขาอ่อน กับหน้าแข้งขวา ส่วนเท้าขวาแบราบกับพื้น 

(หะดิษเศาะเฮียะฮ์..บันทึกโดยมุสลิม หะดิษที่ 909)

     - นั่งแบบตะวัรรุกนี้นั่งในกรณีในขณะนั่งตะฮ์ฮุดครั้งสุดท้าย