ถ้อยคำแห่งปวงปราชญ์​ 87
  จำนวนคนเข้าชม  142

ถ้อยคำแห่งปวงปราชญ์​ 87

 

วันละหนึ่งความคิด....แปลเรียบเรียง

 

- อิมาม อิบนิ ก็อยยิม อัลเญาซียะฮฺ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ 

 

การงานตลอดทั้งปี จะถูกยกขึ้น (สู่ฟากฟ้า) และถูกนำเสนอต่ออัลลอฮฺ ในเดือนชะอฺบาน 

การงานของสัปดาห์จะถูกนำเสนอต่ออัลลอฮฺ ในวันจันทร์และวันพฤหัสบดี 

การงานของช่วงวันจะถูกนำเสนอต่ออัลลอฮฺ ในช่วงสุดท้ายของเวลากลางวัน 

การงานของช่วงค่ำคืนจะถูกนำเสนอต่ออัลลอฮฺ ในช่วงสุดท้ายของเวลากลางคืน 

และเมื่ออายุขัยได้สิ้นสุดลง การงานทั้งหมดจะถูกยกขึ้น แล้วบันทึกก็จะถูกม้วนพับเก็บไป 

 

 

 

- เชค มุกบิ้ล อัลวาดือีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

     ความสุขของชีวิตคู่ จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ ต่างฝ่ายต่างอดทนซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือสนับสนุนกันในการทำความดี และช่วยเหลือกันในการอบรมเลี้ยงดูลูกๆ และอัลลอฮฺเท่านั้น  คือ ผู้ทรงได้รับการร้องขอความช่วยเหลือ 

 

 

 

- อิมาม อิบนิล ก็อยยิม ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

     ฉันได้ยินชัยคุลอิสลาม อิบนิตัยมียะฮฺบอกว่า : ดังที่ทราบว่ามนุษย์ที่ประเสริฐที่สุดนั้นคือ บรรดานบี 

     เช่นเดียวกันคนที่เลวที่สุดนั้น ก็คือ คนที่ประพฤติตนคล้ายคลึงกับบรรดานบี

     จนทำให้นึกไปว่าเขาเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่ประพฤติตนคล้ายคลึงกับบรรดานบี แต่ความจริงแล้วหาเป็นเช่นนั้นไม่  

     คนที่ดีที่สุดภายหลังจากบรรดานบี ก็คือ ผู้ที่มีวิชาความรู้ ผู้ตายชะฮีด ผู้มีความสัจจริงและผู้มีความบริสุทธิ์ใจ 

     ส่วนคนที่เลวทรามที่สุด คือคนที่เลียนแบบ ทำตัวคล้ายคลึงกลมกลืนกับพวกท่านเหล่านั้น แต่ความจริงแล้วหาได้เป็นเช่นนั้นไม่

 

 

 

-อิมาม อิบนิ้ล ก็อยยิม ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

เมื่ออัลลอฮฺทรงรักบ่าวคนใด พระองค์จะทรงตระเตรียมบ่าวคนนั้นไว้สำหรับพระองค์

ทรงเลือกเฟ้นเขาสำหรับความรักของพระองค์ ทรงเจาะจงเขาเพื่อทำอิบาดะฮฺต่อพระองค์ ดังนั้น

♥ ความมุ่งมั่นตั้งใจของเขาจึงสาละวนอยู่กับพระองค์

♥ ลิ้นของเขาอยู่แต่กับการรำลึกถึงพระองค์ 

♥ และร่างกายของเขา อยู่แต่กับการรับใช้พระองค์

 

 

 

- เชคมุฮัมมัด  อิบนิ อุซัยมีน ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

     ใครที่อัลลอฮฺทรงทำให้สายตาของเขามืดบอด ถึงแม้ว่าเขาจะยืนอยู่ต่อหน้าแสงสว่างแห่งสัจธรรม เขาก็ไม่อาจมองเห็นได้เลย - ขออัลลอฮฺโปรดทรงคุ้มครองด้วยเถิด-

     ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องวิงวอน ขอการยืนหยัดมั่นคงบนหนทางที่ถูกต้อง ต่ออัลลอฮฺ ตะอาลา อยู่เสมอ

 

 

 

ชัยคุลอิสลาม อิบนิ ตัยมียะฮฺ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

เด็กเล็กจะได้รับการตอบแทนในความดี ที่พวกเขาได้ทำไว้เสมอ 

ถึงแม้ว่าปากกาจะถูกยกขึ้น (ละไว้ไม่บันทึก) จากความผิดต่างๆ ก็ตาม

 

 

 

- ท่านอับดุลลอฮฺ อิบนิ มัสอู๊ด ร่อฎิยัลลอฮุอันฮฺ -

 

เมื่อพระองค์ประสงค์ให้บ่าวคนใดได้รับความดีงาม พระองค์จะทรงทำให้เขามั่นคงบนหนทางที่เที่ยงตรง

ทรงทำให้คำถามของเขา เกี่ยวข้องกับตัวของเขา

และทำให้ความรู้ของเขา อยู่แต่กับสิ่งที่ยังประโยชน์แก่ตัวของเขาเอง

 

 

 

- อิมาม อิบนิ้ล ก็อยยิม ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

     ไม่มีสิ่งใดที่คนๆ หนึ่งจะได้รับรองจากการมีศรัทธา ที่จะประเสริฐไปกว่า ความเข้าใจ (จากสิ่งที่) มาจากอัลลอฮฺและร่อซู้ล ของพระองค์ صلى الله عليه وسلم  

     เพราะดังกล่าว คือความโปรดปรานของอัลลอฮฺ ที่พระองค์จะประทานแก่ผู้ที่พระองค์ประสงค์เท่านั้น

 

 

 

 

*************************************************