สหกรณ์มุสลิม คืออะไร ?
  จำนวนคนเข้าชม  104

สหกรณ์มุสลิม คืออะไร ?

 

.อิสหาก พงษ์มณี

 

 บทนิยามของคำ "สหกรณ์

 

     สหกรณ์ น.องค์กรทางเศรษฐกิจและสังคมที่สมาชิกร่วมกันจัดตั้งขึ้นด้วยการลงหุ้นร่วมกัน จัดการร่วมกันในการผลิต การจำหน่ายสินค้า หรือบริการตามความต้องการหรือผลประโยชน์อย่างเดียวกันของบรรดาสมาชิก 

     สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิ์ออกเสียงได้หนึ่งเสียงในการบริหารสหกรณ์ โดยไม่ขึ้นกับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์โคนม, 

     (กฎ) คณะบุคคลซึ่งร่วมกันดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์.

หมายเหตุ จากหนังสือราชบัณฑิตยสถาน ที่ รถ ๐๐๐๔/๘๐๐ ลงวันที่

 

 

 สรุปคือ 

 

1) องค์กรร่วมทุนจากหุ้นของสมาชิกหรือจากแหล่งอื่น

2)แสวงประโยชน์จากการผลิต จำหน่าย และบริการ

3) ความช่วยเหลือในระบบสหกรณ์คือการช่วยเหลือลักษณะต่างตอบแทน ไม่ใช่ให้เปล่าๆ

4) สหกรณ์ถูกควบคุมโดยกฏหมาย

 

 

 สหกรณ์มุสลิม คืออะไร

 

     หากพิจารณาในแง่ของกฏหมาย แน่นอนแม้จะเรียกว่าเป็นสหกรณ์มุสลิม อิสลาม อิบนุนั้น อิบนุนี้ และ ฯลฯ ก็คงไม่แตกต่างจากสหกรณ์อื่นๆเพราะอยู่ภายใต้กฏหมายเดียวกัน

     ส่วนในแง่ของธุรกิจธรกรรมอาจมีอะไรแตกต่างกันหรือไม่แตกต่างกัน (วัลลอฮุอะอฺลัม) เท่าที่ทราบเห็นเรียกธุรกรรมแบบเป็นภาษาอาหรับ เช่น

1)  มุรอบะหะฮฺ

2) มุฎอรอยะฮฺ

3) ก๊อรฎุลฮะซัน

4) ชะริกะฮฺ

6) วะดีอะฮฺ

7) จำนำทอง

8)สินเชื่อเพื่อนั่นเพื่อนี้ ระยะสั้นระยะยาว

9)กองทุนสะสมทำฮัจญ์

10)จับรางวัลไปฮัจญและอุมเราะห์

11) เงินฝากวะดีอะห์

12) เงินฝากแบบมุฎอรอบะฮฺ

13) และ ฯลฯ

และยังรับรองด้วยว่าทุกธุรกรรม"ฮะล้าล" ทั้งสิ้น

 

          สิ่งที่ถือว่าขาดหายไปคือขั้นตอนและรายละเอียดของการดำเนินงาน ส่วนนี้คือส่วนสำคัญที่สุดเพราะจะถูกหรือผิด จะฮะล้าลหรือไม่ฮะล้าลมันอยู่ตรงนี้