ถ้อยคำแห่งปวงปราชญ์​ 89
  จำนวนคนเข้าชม  156

ถ้อยคำแห่งปวงปราชญ์​ 89

 

วันละหนึ่งความคิด....แปลเรียบเรียง

 

- ท่านซะฮฺล์ อิบนิ อับดิลลาฮฺ รอฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

     มีผู้ถามท่านซะฮฺล์ว่า : "คนๆ หนึ่งจะรู้ได้อย่างไรว่าตนอยู่ในแนวทางของอะฮฺลุซซุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺ?"

     จะรู้ได้ก็ต่อเมื่อ เขารู้จักคุณลักษณะต่อไปนี้จากตัวของเขาเอง

- ไม่ละทิ้งญะมาอะฮฺ

- ไม่ด่าทอบรรดาศ่อฮาบะฮฺ

-ไม่ออกไปต่อสู้กับอุมมะฮฺนี้ด้วยคมดาบ

-ไม่ปฏิเสธกำหนดสภาวการณ์ ( กอฎออฺ กอดัร)

-ไม่เคลือบแคลงสงสัยในอีหม่าน

- ไม่โต้เถียงในเรื่องของศาสนา

- ไม่งดละหมาด (ญะนาซะฮฺ) ให้แก่มุสลิมที่เสียชีวิต อันเนื่องจากความผิดหนึ่งความผิดใดเป็นการเฉพาะ

- ไม่ละเว้นการลูบบนรองเท้า

- ไม่ละเว้นการร่วมญะมาอะฮฺภายใต้ผู้ปกครองทุกคน ทั้งที่ยุติธรรมและอยุติธรรม

 

 

 

- ชัยคุลอิสลาม อิบนิ ตัยมียะฮฺ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

ความกล้าหาญ ไม่ได้หมายถึงการมีร่างกายที่แข็งแรงกำยำ 

เพราะอาจเป็นไปได้ว่า ชายที่ร่างกายกำยำบึกบึนแต่กลับมีหัวใจที่อ่อนปวกเปียก

ความกล้าหาญที่แท้จริง จึงหมายถึง หัวใจที่เข้มแข็ง มีพลัง และมีความมั่นคงต่างหาก

 

 

 

- เขค อิบนิ อุซัยมีน ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

ไม่มีใครสามารถระงับความเมตตาของอัลลอฮเอาไว้ได้ ไม่ว่าเขาจะพยายามอย่างไรก็ตาม

ถึงแม้ว่าเขาจะพยายามอิจฉา หรือ สร้างความด่างพร้อย แต่การขัดขวางริสกีย่อมไม่สามารถทำได้

เพราะเมื่ออัลลอฮฺทรงเปิด (ประตู) แห่งความเมตตาแก่บ่าวแล้ว

ย่อมไม่มีใครสามารถกีดกั้นขัดขวางความเมตตานี้ จากบ่าวของพระองค์ได้เลย

 

 

 

-เชค สุลัยมาน อัรรุฮัยลีย์ ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ-

 

     สลัฟบางท่าน เมื่อเห็นว่าตัวเองไม่ถูกทดสอบอะไร เขาจะตรวจสอบตัวเอง หากไม่มีบททดสอบใดๆ เกิดขึ้นกับเขา

     เขาจะตรวจสอบตัวเองแล้วว่า มีอะไรที่ขัดขวางไม่ให้บททดสอบเกิดขึ้น?

     ทั้งนี้ เพราะพวกเขารู้ดีว่า บททดสอบจะมาคู่กับความรักเสมอ

     เพราะเมื่ออัลเลาะฮฺทรงรักบ่าวคนใด พระองค์จะทรงทดสอบเขา ไม่เพื่อให้เขาได้รู้สึกตัวจากความหลงลืมเผลอไผล

     ก็เพื่อได้อภัยโทษในความผิดให้แก่เขา หรือไม่ก็เพื่อยกระดับขั้นให้แก่เขา

 

 

 

-เชค ซอลิฮฺ อัลเฟาซาน ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ-

 

ไม่เป็นที่อนุญาตให้ปิดบัง บุคคลที่แน่ใจว่าจะสร้างความเสื่อมเสีย เป็นอันตรายแก่พี่น้องมุสลิม

ยิ่งไปกว่านั้น ยังจำเป็นสำหรับคนที่รู้สภาพ ของบุคคลดังกล่าวเป็นอย่างดี

ที่จะต้องบอกกล่าวเรื่องราวของเขา เพื่อให้พี่น้องมุสลิมปลอดภัยจากความชั่วร้ายของเขา

 

 

 

มีรายงานจากท่านหญิงอุมมุ สุลัยมฺ มารดาของท่านอนัส อิบนิ มาลิก  رضي الله عنهما ว่า

     นางได้กล่าวว่า: "โอ้ท่านร่อซูลุ้ลลอฮฺ โปรดให้คำกำชับสั่งเสียแก่ฉันที"

     ท่านกล่าวว่า :

"เธอจงอพยพจากการฝ่าฝืนกระทำความผิด เพราะมันคือการอพยพที่ประเสริฐสุด

เธอจงรักษาฟัรฎูต่างๆ เอาไว้ดี เพราะมันคือการญิฮาดที่ประเสริฐสุด

เเละเธอจงรำลึกถึงอัลลอฮฺให้มากเข้าไว้ เพราะเธอไม่อาจนำสิ่งใดมายังอัลลอฮฺ

ที่จะเป็นที่โปรดปรานยิ่ง ณ ที่พระองค์ ยิ่งไปกว่าการรำลึกถึงพระองค์อย่างมากมาย"

(บันทึกโดย อิมามอัฏฏ่อบะรอนียฺ)

 

 

 

-ท่านก่อตาดะฮฺ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

ใครก็ตามในหมู่พวกท่าน สามารถที่จะไม่ทำลายผลงานที่ดี ที่เขาได้เคยทำเอาไว้ ด้วยกับผลงานที่ไม่ดีแล้วละก็

เขาก็จงทำให้ได้เถิด เพราะแท้จริง ความดีจะขจัดความชั่วออกไป และความชั่วก็จะขจัดความดีออกไป เช่นเดียวกัน

 

 

 

- ท่านซุฟยาน อัษเซารีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

     จงให้เพื่อนที่อยู่เคียงข้างท่าน คือคนที่ทำให้ท่านมักน้อยในดุนยา และกระตุ้นให้ท่านปรารถนาในเรื่องของอาคิเราะฮฺ

     จงปลีกตัวออกห่าง จากการนั่งร่วมคบค้าสมาคม กับกลุ่มคนที่เอาแต่ดุนยา

     คือ คนที่เข้าไปมีส่วนร่วมในบทสนทนา ที่เกี่ยวข้องแต่เรื่องของดุนยา

     เพราะพวกเขาเหล่านั้นจะทำให้ท่าน ได้รับความเสียหาย ทั้งในศาสนาและหัวใจของท่าน

 

 

 

๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘