ชะอ์บาน เตรียมพร้อมสู่รอมาฎอน
  จำนวนคนเข้าชม  173

ชะอ์บาน เตรียมพร้อมสู่รอมาฎอน

 

วันละหนึ่งความคิด...แปลเรียบเรียง

 

 - เชค สุลัยมาน อัรรุฮัยลีย์ ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ -

 

     พี่น้องที่เคารพรักในหนทางของอัลลอฮฺทั้งหลาย อัลลอฮฺได้ประทานความโปรดปรานแก่พวกท่าน พระองค์ได้ทรงทำให้พวกท่านมีชีวิตอยู่ทันเดือนชะอฺบาน ในสภาพที่พวกท่านยังมีสุขภาพพลานามัย ที่แข็งแรงสมบูรณ์

 

     พวกท่านจงสรรเสริญอัลลอฮฺ อัศศะวะญัล และจงขอบคุณพระองค์ต่อความโปรดปรานนี้เถิด และพวกท่านจงทำดีต่อตัวของพวกท่านเอง ด้วยการถือศีลอดในเดือนนี้ให้มากเถิด

     บางทีอัลลอฮฺ อัศศะวะญัล อาจทรงกำหนดสรวงสรรค์ไว้ สำหรับพวกท่าน อันเนื่องมาจากการที่พวกท่าน ถือศีลอดในเดือนนี้ และอาจทรงปลดปล่อยพวกท่าน ให้พ้นจากไฟนรกก็เป็นได้

 

     บ่าวของอัลลอฮฺทั้งหลาย นี่คือขุมทรัพย์อันมีค่ายิ่ง พวกท่านจงอย่าละเลย อย่าเกียจคร้าน

     แต่จงแข่งขันกัน และจงรีบเร่งเถิด สินค้าของอัลลอฮมีค่าราคาแพง สินค้าของพระองค์นั้น คือ สรวงสวรรค์

     ราคาที่พวกท่านจ่าย (เพื่อแลกกับสวรรค์นั้น) ช่างเล็กน้อยง่ายดายสำหรับพวกท่าน  โอ้... บ่าวของอัลลอฮฺทั้งหลาย

 

ผู้ศรัทธาจะไม่มีการเตรียมพร้อมสู่เดือนเราะมะฎอนด้วยกับสิ่งใด ที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่า 

การถือศีลอดในเดือนชะอฺบานให้มาก อ่านอัลกุรอานให้มาก มีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺ 

สำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวจากความผิดอย่างจริงใจ ลดการพูดจาในเรื่องไร้สาระ 

และหมั่นทำให้ตัวเองเคยชินกับการละทิ้ง สิ่งที่จะเข้ามายุ่งวุ่นวาย และทำให้หลงระเริง เช่น สื่อสังคมออนไลน์

และมีความตั้งมั่นอย่างจริงใจในการทำให้ได้รับประโยชน์ จากเดือนแห่งคุณงามความดีนี้

และเตือนตนเองให้ตระหนักถึงการจากไปอย่างรวดเร็ว ของเดือนๆ นี้

 

 

 

ท่านอัมรฺ อิบนิ ก็อยซฺ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ

 

เมื่อเข้าเดือนชะอฺบาน ท่านจะปิดกิจการของท่าน และเต็มที่กับการอ่านอัลกุรอาน

ท่านกล่าวไว้ว่า...ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีจงมีแด่..คนที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเอง ก่อนเข้าสู่เดือนรอมฎอน

 

 

 

-อิมาม อิบนิ รอญับ อัลฮัมบาลีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

การถือศีลอดในเดือนชะอฺบาน นับเป็นการเตรียมตัวฝึกซ้อมให้พร้อมก่อนรอมฎอน

เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเข้าสู่รอมฎอน ด้วยความยากเย็น ลำบากลำบน

 

 

 

 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^