สตรี จ ง ร ะ วั ง..!
  จำนวนคนเข้าชม  410

สตรี จ ง ร ะ วั ง..!

 

เพจบันทึกฮัก...แปลเรียบเรียง

 

 

     จงระวัง ! โดยเฉพาะหากท่านเป็นสตรี ระวังจะตกเป็นเหยื่อของนักไสยศาสตร์และจอมหลอกลวง

 

     ♦ ผู้รักษาตามบทบัญญัติศาสนาที่ถูกต้อง เขาจะไม่สนใจไม่ซักไซร้ถึงชื่อของท่าน ชื่อแม่ของท่าน รูปของท่าน วันเกิดของท่าน หรือแม้กระทั่งร่องรอยใดๆจากตัวท่านเลย

 

     ♦ ผู้รักษาตามบทบัญญัติศาสนาที่ถูกต้อง เขาจะไม่รู้ว่าบุคคลใดทำไสยศาสตร์ใส่ท่าน ถึงแม้ญินจะบอกกับเขา มันก็คือจอมโกหก

 

     ♦ ผู้รักษาตามบทบัญญัติศาสนาที่ถูกต้อง เขาจะไม่พูดว่าตัวเขาเอง คือผู้ที่สามารถสื่อสารกับวิญญาณได้

 

     ♦ ผู้รักษาตามบทบัญญัติศาสนาที่ถูกต้อง เขาจะไม่ให้ฮิญาบกับท่าน ไม่ให้ยันต์ และเครื่องรางแก่ท่าน  ถึงแม้ว่าในสิ่งที่มีมานั้นจะเป็นอายาตอัลกุรอ่านก็ตาม

 

     ♦ ผู้รักษาตามบทบัญญัติศาสนาที่ถูกต้อง เขาจะไม่ทำให้คนหย่ากัน และจะไม่ทำให้คนรักกัน

 

     ♦ ผู้รักษาตามบทบัญญัติศาสนาที่ถูกต้อง จะไม่มอบสิ่งใดแก่ท่านเพื่อนำไปรับประทาน จะไม่ใช้ให้ท่านต้องนำสิ่งใดไปฝัง หรือให้ใช้ยาเหน็บสำหรับผู้หญิง

 

     ♦ ผู้รักษาตามบทบัญญัติศาสนาที่ถูกต้อง เขาจะไม่รู้ข้อมูลลับใดๆเกี่ยวกับตัวท่าน ตราบใดที่ท่านไม่ได้บอกเขา

 

     ♦ ผู้รักษาตามบทบัญญัติศาสนาที่ถูกต้อง เขาจะไม่อ่านอัลกุรอ่านแบบผิดๆ แต่ทว่าเขาจะอ่านอย่างถูกต้องแม่นยำ และอ่านอย่างดี

 

     ♦ ผู้รักษาตามบทบัญญัติศาสนาที่ถูกต้อง เขาจะไม่ขอรูปภาพ ขอส่วนหนึ่งส่วนใดจากร่างกายของท่าน

 

     ♦ ผู้รักษาตามบทบัญญัติศาสนาที่ถูกต้อง เขาจะไม่อยู่กับสตรีเพียงลำพัง และจะไม่รักษาสตรีคนใดเว้นแต่จะต้องมีคนในครอบครัวของนาง หรือมะฮฺรอมของนางร่วมอยู่ด้วย

 

     ♦ ผู้รักษาตามบทบัญญัติศาสนาที่ถูกต้อง เขาจะไม่สามารถล่วงรู้ถึงความสอดคล้องกันระหว่างชื่อของสามีและภรรยา

 

     ♦ ผู้รักษาตามบทบัญญัติศาสนาที่ถูกต้อง เขาจะไม่ขอความช่วยเหลือจากญินมุสลิม หรือผู้อื่น และเขาจะไม่มีผู้ใดคอยรับใช้ คอยรับคำสั่ง

 

     ♦ ผู้รักษาตามบทบัญญัติศาสนาที่ถูกต้อง เขาจะไม่มอบลูกตัสเบียะฮฺ แหวน หรือสร้อยคอ แก่ท่านเพื่อที่จะสวมใส่มันไว้

 

     ♦ ผู้รักษาตามบทบัญญัติศาสนาที่ถูกต้อง เขาจะไม่ขอให้ท่านนำสัตว์ไปเชือด เพื่อจะเป็นการเซ่นไหว้แก่ญินและชัยฏอน

 

     ♦ ผู้รักษาตามบทบัญญัติศาสนาที่ถูกต้อง เขาจะไม่จงใจแตะเนื้อต้องตัวผู้หญิง เขาจะไม่เขียนสิ่งใดบนร่างกายของนาง ถึงแม้ว่าจะมีสิ่งขวางกั้นก็ตาม

 

     ♦ ผู้รักษาตามบทบัญญัติศาสนาที่ถูกต้อง จำเป็นจะต้องเป็นผู้แสวงหาวิชาความรู้ เป็นผู้ที่ยึดมั่นในแนวทางและอะกีดะฮฺที่ถูกต้อง ไม่ข้องเกี่ยวกับชิริกหรือบิดอะห์

 

     ♦ ผู้รักษาตามบทบัญญัติศาสนาที่ถูกต้อง จำเป็นจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับ 'จิตวิทยา' ซึ่งบางครั้งผู้ป่วยจะมีอาการเดียวกันเมื่อโดนญินสิงร่าง หรือเวลาโดนไสยศาสาตร์ ทั้งนี้เพื่อจะให้เกิดความง่ายดายในการวินิจฉัย และรักษาโรค

 

     ท่านทั้งหลายพึงระวังที่จะตกเป็นเหยื่อของ 'พวกอวิชา' นักไสยศาสตร์ที่มาในคราบของผู้รักษาด้วยอัลกุรอ่าน หากแต่จงเฟ้นหาผู้ที่มีความเคร่งครัดในศาสนา ที่เยียวยารักษาด้วยอัลกุรอ่านและซุนนะฮฺที่ถูกต้อง ห่างไกลจากจอมโกหก หลอกลวง การแสดงมายากล นักไสยศาสตร์ หมอผี และคนที่แสวงหาผลกำไรบนความเจ็บปวดของมนุษย์

 

     ขออัลลอฮฺทรงปกป้องคุ้มครองท่านจากความชั่วร้ายต่างๆ และขอพระองค์ทรงเยียวยารักษาท่านจากทุกๆโรคภัย...อามีน

 

فتاوى الشيوخ ابن عثيمين وابن باز و عثيمين -رحمهم الله-

 

 

 

ชัยคฺ อับดุรร็อซซ๊าก อัลบัดรฺ -ฮะฟิซุฮุลลอฮฺ-

 

     “สตรีผู้มีเกียรติทั้งหลาย ความสุขของเธอนั้นเกี่ยวข้องกับหลักการศาสนา เกี่ยวข้องกับการยึดมั่นปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆอย่างมีเหตุมีผลเกี่ยวข้องกับมารยาทอันดีงาม และคำชี้แนะต่างๆที่ถูกต้อง ซึ่งนั่นคือ เกียรติของสตรีและความสำเร็จของเธอ แม้นว่าเธอจะเสาะแสวงหาความงามที่แท้จริง และตกแต่งประดับประดาอย่างสมบูรณ์แบบแค่ไหนก็ตาม

 

     ฉะนั้นพึงระลึกถึงคำดำรัสของอัลลอฮฺตะอะลาที่ว่า:

 

และอาภรณ์แห่งความยำเกรงนั้นคือสิ่งที่ดียิ่ง 

(​อัลอะอฺรอฟ/ 26-)

 

และพระองค์ยังตรัสไว้อีกว่า:

 

แต่อัลลอฮฺ ทรงให้การศรัทธาเป็นที่รักแก่พวกเจ้า และได้ทรงประดับมันไว้ในหัวใจของพวกเจ้า 

(​อัลหุญุรอต/ 7)

 

และในดุอาอฺของท่านร่อซู้ลที่ได้กล่าวไว้อีกว่า:

 

โอ้อัลลอฮฺขอพระองค์ทรงประดับประดาข้าพระองค์ ด้วยเครื่องประดับแห่งการศรัทธาด้วยเถิด 

 

     ดังนั้นความศรัทธา ความยำเกรง และการปฏิบัติตามบทบัญญัติของอัลลอฮฺ  รวมถึงกฏเกณฑ์และคำชี้แนะต่างๆของพระองค์ นั่นต่างหากที่หมายถึงการประดับประดาให้งดงามอย่างแท้จริง 

คือความสวยงามที่แท้จริง ... คือความสุขที่แท้จริง ... และคือชัยชนะของคนๆหนึ่งทั้งในดุนยาและอาคิเราะฮฺ