มหาจำเริญและความสูงส่งแด่พระองค์อัลลอฮ์
  จำนวนคนเข้าชม  170

มหาจำเริญและความสูงส่งแด่พระองค์อัลลอฮ์

 

.ดาวุด ธิยัน... แปลเรียบเรียง 

 

อธิบายดุอากุหนูตวิตร์ โดยชัยค์อุซัยมีน ร่อฮิมะฮุลลอฮ์ 

 

     มหาจำเริญและความสูงส่งแด่พระองค์อัลลอฮ์

 

«تباركت ربنا وتعاليت»   “มหาจำเริญยิ่งแด่องค์อภิบาลของเราผู้ทรงสูงส่งยิ่ง

 

     นี่คือการสรรเสริญแด่อัลลอฮ์ ด้วยกับสองประการ :

 

     หนึ่งในนั้นคือ  : ความจำเริญ และตัวอักษรตาบ่งบอกถึงการบรรลุถึงขีดสุด.

 

     เพราะอัลลอฮ์นั้นคือผู้ครอบความจำเริญ 

 

«تباركت»   มหาจำเริญยิ่งแด่พระองค์

 

     หมายความว่า : ความดีที่มาจากพระองค์นั้นมากมายมหาศาลครอบคลุมสิ่งถูกสร้างทั้งหลาย , เพราะความจริงแล้ว บะรอกะห์(ความจำเริญ) ดังที่เราพูดไว้แล้วว่า มันคือ ความดีงามท่วมท้นและยั่งยืน.

     "ربنا" หมายถึง "โอ้ พระเจ้าของเรา" เป็นการเรียกขานพระเจ้าโดยตัด ياء النداء (คำที่ใช้ในการเรียก) ออกไป.

     "وتعاليت" หมายถึง "พระองค์ผู้ทรงสูงส่ง"  ซึ่งหมายถึงทั้งความสูงส่งโดยอาตมัน(ตัวตน) และความสูงส่งด้านคุณลักษณะ.

 

     อัลลอฮ์ทรงสูงส่งโดยอาตมัน(ตัวตน)ของพระองค์ และทรงสูงส่งด้วยกับคุณลักษณะต่างๆของพระองค์  เหนือสิ่งถูกสร้างทั้งปวง.

 

     และความสูงส่งของพระองค์ เป็นคุณลักษณะด้านอาตมัน(ตัวตน) เป็นคุณสมบัติถาวรของพระองค์.

 

          ส่วนการที่พระองค์ทรงอยู่เหนือบัลลังก์นั้น เป็นคุณสมบัติเชิงการกระทำที่ขึ้นอยู่กับพระประสงค์ของพระองค์  บัลลังก์นั้นเป็นสิ่งถูกสร้างที่อยู่สูงที่สุด  และอัลลอฮ์ทรงอยู่เหนือบัลลังก์นั้นด้วยความสูงส่งที่สมควรแก่พระเกียรติยศและความยิ่งใหญ่ของพระองค์  เราไม่สามารถอธิบายว่าเป็นอย่างไร ? หรือเปรียบเทียบความสูงส่งนี้ได้!!.

 

          และความสูงส่งเช่นนี้ ชาวสละฟุศศอลิห์ ได้เห็นเป็นมติเอกฉันท์ในเรื่องนี้  โดยอาศัยหลักฐานจากอัลกุรอาน  ซุนนะฮฺ  เหตุผล  และสามัญสำนึกในสิ่งดังกล่าว.

 

          ส่วนความสูงส่งด้านคุณลักษณะ หมายความว่า : แท้จริงอัลลอฮ์มีคุณสมบัติที่สมบูรณ์แบบ สูงส่งและสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเกิดคุณสมบัติที่บกพร่องกับพระองค์ ไม่ทุกแง่มุม.

 

          ในบทดุอากุหนูตมักมีประโยคหนึ่งที่หลายคนสงสัย และถามกันมามาก  นั่นคือ 

"وهب المسيئين منا للمحسنين" 

 

โอ้อัลลอฮ์โปรดประทานบรรดาคนไม่ดีมาช่วยเหลือบรรดาคนดีด้วยเถิด

 

     ซึ่งบรรดาอิหม่ามมักกล่าวในดุอา กุหนูต ประโยคนี้มีความหมายว่าอย่างไร?

     ทัศนะที่ใกล้เคียงที่สุดในเรื่องนี้ มันคือเรื่องการขอลุแก่โทษ(ชะฟาอะห์)  

     หมายความว่า การอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากนั้น ในพวกเขาก็จะมีทั้งคนไม่ดีและคนดี  โอ้อัลลอฮ์โปรดทำให้คนไม่ดีเป็นของขวัญแก่คนดี ที่จะได้ขอลุแก่โทษให้กับเขา(คนไม่ดี) เหมือนดังที่มีการกล่าวว่า : และการขอลุแก่โทษของบรรดาคนดีจากพวกเราให้มีแด่บรรดาคนไม่ดีทั้งหลายด้วยเถิด

สิ้นสุดคำอธิบาย

 

 

          มีผู้ถามชัยค์อุซัยมีน (ขออัลลอฮ์ทรงเมตตา) ว่า "สามารถเพิ่มข้อความในดุอากุหนูตที่ท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม สอนท่านฮะซัน บิน อาลี (ขออัลลอฮ์ทรงพอใจ) ได้หรือไม่?"

 

          ท่านชัยค์อุซัยมีน (ขออัลลอฮ์ทรงเมตตา) ตอบว่า

 

          "ไม่มีปัญหา  สามารถเพิ่มข้อความในดุอากุหนูตวิตรได้  หากละหมาดคนเดียวก็สามารถดุอาตามใจปรารถนา  แต่ ควรเลือกบทดุอาที่กระชับ(ครอบคลุม) เพราะท่านศาสนทูต ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม มักดุอาที่กระชับครอบคลุม   และละเว้นอื่นจากนั้น (ยืดยาวไม่ครอบคลุม) ส่วนอิหม่ามควรคำนึงที่จะไม่ดุอายาวเกินไป  ไม่ควรยืดเยื้อจนสร้างความลำบากแก่ผู้คน(ที่มาละหมาด)"