เอาตัวเองให้รอดเถิด!
  จำนวนคนเข้าชม  296

เอาตัวเองให้รอดเถิด!

 

อุ ม มุ อั ฟ ว์ ....คัดมาแปล เรียบเรียง

 

 

" ดังนั้น ผู้ใดมองเห็น นั่นย่อมได้แก่ตัวของเขาเอง"

(อัลอันอาม / 104)

 

"ผู้ใดที่กระทำความดี นั่นย่อมได้แก่ตัวของเขาเอง"

(ฟุศศิลัต /46)

 

"และผู้ใดที่ขอบคุณ แท้จริง เขาได้ขอบคุณแก่ตัวของเขาเอง"

(อันนัมล์ / 40)

 

"และผู้ใดที่ขัดเกลา (ตนเอง)  แท้จริง เขาได้ขัดเกลาเพื่อตัวของเขาเอง"

(ฟาฏิร / 18)

 

"และผู้ใดที่ต่อสู้ดิ้นร้น แท้จริง เขาได้ต่อสู้ดิ้นรนเพื่อตัวของเขาเอง"

(อัลอังกะบูต / 6)

 

"ดังนั้น ผู้ใดที่ดำเนินตามแนวทางที่ถูกต้อง แท้จริง เขาได้ดำเนินตามทางนำเพื่อตัวของเขาเอง"

(ยูนุส / 108)

 

"และผู้ใดที่ตระหนึ่  แท้จริง เขาได้ตระหนึ่แก่ตัวของเขาเอง"

(มุฮัมมัด /38)

 

"ดังนั้น ผู้ใดที่ทำลาย (สัตยาบัน) แท้จริง เขาได้ทำลายเพื่อตัวของเขาเอง"

(อัลฟัตฮฺ /10)

 

"ผู้ใดที่แสวงหาบาปกรรม  แท้จริงแล้ว เขาแสวงหามันไว้ให้เป็นภัยแก่ตัวของเขาเอง"

(อันนิซาอฺ /111)

 

قَدۡ  جَآءَكُم  بَصَآئِرُ  مِن  رَّبِّكُمۡۖ  فَمَنۡ  أَبۡصَرَ  فَلِنَفۡسِهِۦۖ  وَمَنۡ  عَمِيَ  فَعَلَيۡهَاۚ  

وَمَآ  أَنَا۠  عَلَيۡكُم  بِحَفِيظٖ   

 

"แท้จริง บรรดาหลักฐานจากพระเจ้าของพวกเจ้านั้นได้มายังพวกเจ้าแล้ว

 ดังนั้น ผู้ใดมองเห็น ก็ย่อมได้แก่ตัวของเขา และผู้ใดมองไม่เห็น ก็ย่อมเป็นภัยแก่ตัวของเขา 

และฉันมิใช่เป็นผู้พิทักษ์รักษาพวกเจ้าแต่อย่างใด"

 (อัลอันอาม /104)

 

          จากอายาตข้างต้น เผยให้เราทราบถึงความรับผิดชอบส่วนบุคคล ภารกิจของปัจเจกบุคคลที่จะต้องปฏิบัติและยอมรับในผลของการกระทำ อันเป็นภาพที่ชัดเจนที่สุด และเป็นสำนวนที่หนักแน่นเด็ดขาดที่สุดในการเน้นย้ำถึงความหมายของมัน

 

          การรอดพ้นปลอดภัยในวันกิยามะฮฺของเรา จึงถือเป็นแบบแผนและกระบวนการส่วนบุคคลที่เราจะไม่ถูกเอาผิด หากใครบกพร่องกับสิ่งที่ต้องทำกับเรา แต่เราจะถูกตำหนิและถูกเอาผิด ในความบกพร่องของเราที่มีต่อสิทธิของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน จงขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺ และอย่าท้อแท้ หมดกำลังใจไปเลย !

 

 

 

♥ . ♥ . ♥ . ♥ . ♥ . ♥ . ♥ . ♥ . ♥ . ♥ . ♥ . ♥ . ♥ . ♥ . ♥ . ♥ . ♥