ตักเตือน 'มุสลิม' เพื่ออัลลอฮ์
  จำนวนคนเข้าชม  514

ตักเตือน 'มุสลิม' เพื่ออัลลอฮ์

 

เพจบันทึกฮัก”...แปลเรียบเรียง

 

ชัยคฺ มุฮัมมัด อิบนิ อับดิลวะฮฺฮาบ อิบนิ สุลัยมาน อัตตะมีมีย์ -ร่อฮิมะฮุมุลลอฮฺ-

 

10 ประการที่จะทำให้สิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิม

 

     1. การทำชิริกต่ออัลลอฮฺ ไม่ว่าจะเป็นการเชือดเพื่อสิ่งอื่น เช่นเชือดให้กับญิน หรือ(เชือดให้กับคนตาย)ในกุโบร

     2. ผู้ที่ให้มีสื่อระหว่างตัวเขาและอัลลอฮฺ ไม่ว่าจะเป็นการขอดุอาจากสิ่งอื่น ขอชะฟาอะห์จากสิ่งอื่น มอบหมายต่อสิ่งอื่น เขาจะถูกตัดสินว่าเป็นกาเฟร

          3. ผู้ที่ไม่ถือว่าผู้ที่ทำชิริกเป็นกาเฟร หรือเคลือบแคลงสงสัยในการปฏิเสธศรัทธาของเขา หรือทำให้สิ่งที่เขายึดถือกลายเป็นสิ่งที่ถูกต้อง จะถูกตัดสินว่าเป็นกาเฟร

          4. ผู้ที่เชื่อมั่นว่าแนวทางอื่นเป็นแนวทางที่สมบูรณ์กว่าแนวทางของท่านนบีหรือเชื่อมั่นว่าฮุกุ่มอื่นดีกว่าฮุกุ่มของท่านนบี

5. ผู้ที่โกรธเคืองสิ่งที่ท่านร่อซู้ลนำมา

6. ผู้ที่เยาะเย้ยสิ่งหนึ่งสิ่งใดในศาสนาของท่านร่อซู้ลไม่ว่าจะเป็นการตอบแทนหรือการลงโทษ

     7. การทำไสยศาตร์ ไม่ว่าจะทำให้เลิกกัน หรือทำให้รักกัน ทั้งผู้กระทำและผู้ที่พอใจกับการกระทำ ถือว่าเป็นกาเฟร

     8. การให้ความช่วยเหลือผู้ตั้งภาคี และให้ความร่วมมือกับผู้ตั้งภาคีเพื่อทำร้ายมุสลิม

          9. ผู้ที่มีความเชื่อว่าคนกลุ่มหนึ่งไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามแนวทางของท่านนบี

          10. ผู้ที่ผินหลังให้ศาสนาของอัลลอฮฺ ไม่ศึกษาค้นคว้าและไม่ปฏิบัติตาม ไม่มีข้อแตกต่างระหว่างผู้ที่ทำเล่นๆ ผู้ที่ตั้งใจกระทำ หรือผู้ที่หวาดกลัว เว้นแต่ผู้ที่ถูกบังคับ

 

          ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่อันตรายที่สุด และยังเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุด ฉะนั้นสมควรอย่างยิ่งสำหรับมุสลิมที่จะต้องคอยระมัดระวัง และควรเกรงกลัวว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับตัวเรา

          ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺให้พ้นจากความโกรธเคืองและการลงโทษอันเจ็บแสบของพระองค์ด้วยเถิด

 

متون طالب العلم  (المستوى الأول) 

 

 

 

     คนถามชัยคฺ อะฮฺหมัด อันนัจญฺมีย์ -ร่อฮิมะฮุลลอฮฺ- ว่า : ท่านจะตักเตือนมุสลิมทุกวันนี้อย่างไรบ้างครับ ?

ท่านตอบว่า : ฉันจะตักเตือนพวกเขาว่า:

* ให้เขาใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของอัตเตาฮีดและอะกีดะฮฺที่ถูกต้อง

* ให้เขาให้ความสำคัญต่อสิ่งที่เป็นฟัรฎูและวาญิบต่างๆ

* ให้เขาออกห่างจากสิ่งฝ่าฝืนและข้อห้ามทั้งหมด

* ให้คบค้าสมาคมกับคนดีๆทั้งหลาย

* ให้ออกห่างจากคนชั่ว

* ให้ปฏิบัติตามซุนนะฮฺ

* ให้ออกห่างจากบิดอะฮฺ

* ให้ระวังฟิตนะฮฺ เพราะมันเกิดขึ้นมากมายในสมัยนี้

* ขอสั่งเสียเขาให้อยู่แต่ในบ้านให้ร้องไห้กับความผิด

* ดั่งที่ท่านนบีกล่าวกับศ่อฮาบะฮฺของท่านคนหนึ่งว่า:

"จงประจำอยู่ในบ้านของท่าน และจงร้องไห้กับความผิดเถิด

 

 

 

อิบนุล ก็อยยิม -ร่อฮิมะฮุลลอฮฺ-

 

ประตูแห่งความสำเร็จจะถูกปิดเนื่องด้วยหกประการต่อไปนี้

 

1. หมกมุ่นอยู่กับความสุขสบายจนลืมขอบคุณอัลลอฮฺ

2. ปรารถนาที่จะได้รับความรู้ แต่กลับละทิ้งการปฏิบัติตามความรู้ที่มี

3. เร่งรีบเมื่อกระทำความผิด แต่กลับล่าช้าที่จะสำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัว

4. หลงไหลการคบค้าสมาคมกับคนดีๆ แต่กลับเพิกเฉยต่อการปฏิบัติตามแบบอย่างของพวกเขา

5. ขณะที่ดุนยาได้หันหลังจากไป แต่เขากลับวิ่งไล่ตามหา

6. ขณะที่อาคิเราะฮมุ่งหน้าเข้าหา แต่เขากลับผินหลังให้อาคิเราะฮ

 

 

 

อิบนิล ก็อยยิม -ร่อฮิมะฮุลลอฮฺ-

 

ผลร้ายที่เกิดจากการฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮฺ 

ไม่ค่อยประสบความสำเร็จในชีวิต..คิดร้าย

ปิดบังความจริง...มีสภาพจิตใจย่ำแย่...หลงๆลืมๆ

ใช้เวลาโดยเปล่าประโยชน์...ผู้คนหลีกหนี...โดดเดี่ยวเดียวดาย

ดุอาไม่ถูกตอบรับ...หัวใจแข็งกระด้าง...บะรอกะฮ์ (ความจำเริญ) หายไปจากริสกีและอายุขัย

ไม่ได้รับการศึกษา...มีชีวิตที่ต่ำต้อย...ถูกศัตรูคอยเหยียดหยาม

มีหัวใจที่คับแค้น...ถูกทดสอบด้วยการมีเพื่อนไม่ดี เพื่อนที่คอยทำร้ายจิตใจและทำให้เสียเวลา

วิตกกังวล...มีชีวิตความเป็นอยู่ที่อัตคัดขาดแคลน...เป็นโรคซึมเศร้า

สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนมาจากการฝ่าฝืนอัลลอฮทั้งสิ้น  จึงนำไปสู่การละเลยต่อการรำลึกถึงพระองค์ 

เช่นเดียวกับที่พืชผลเติบโตได้เพราะน้ำ และไฟไหม้มาจากเชื้อเพลิง

และสิ่งที่ -ตรงกันข้าม- กับสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด ล้วนมาจากการ "เ ชื่ อ ฟั ง พ ร ะ อ ง ค์"

   

 

 

สาเหตุต่างๆที่จะคอยป้องกันเราจากการเข้าสู่นรกมีทั้งหมดสิบประการ

 

1. การสำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัว (เตาบัต)

2. การขออภัยโทษ (อิสติฆฟาร)

3. กระทำความดีเพื่อลบล้างความผิด

4. บททดสอบที่มาประสบ

5. การขอชะฟาอะห์ของท่านนบี

6. การขอชะฟาอะห์ของบุคคลอื่นๆ

7. ดุอาของบรรดาผู้ศรัทธา

8. สิ่งที่ผู้ตายจะได้รับจากการที่คนเป็น (ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่) ยกผลบุญให้แก่ผู้ตายเช่น การทำศ่อดอเกาะฮ์

9. ฟิตนะห์ในหลุมฝังศพ 

     (เมื่ออยู่ในหลุมฝังศพผู้ตายจะถูกสอบสวน หากว่าเขาไม่สามารถตอบคำถามของมลาอิกะห์ทั้งสองท่านได้ เขาจะถูกลงโทษนานาชนิด และการลงโทษนั้นคือสิ่งที่จะลบล้างความผิดของเขา และจะทำให้เขารอดพ้นจากการลงโทษจากไฟนรกในวันกิยามะห์)

10. ความน่าสะพรึงกลัวของวันกิยามะห์ 

     (เมื่อถึงวันกิยามะห์มนุษย์จะต้องเผชิญความน่าสะพรึงกลัว พวกเขาจะวิตก เสียใจ และจะต้องเผชิญกับความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่อยู่ใกล้ศรีษะ เหงื่อของมนุษย์ ความแออัด การรอคอยการตัดสินในวันที่ยาวนาน การถูกไต่สวนอย่างเข้มงวด ความมืดมนก่อนถึงสะพาน ตลอดจนการถูกขวากหนาม ตะขอเหล็กเกี่ยวขณะที่ข้ามสะพานศิรอต ทั้งหมดที่กล่าวมาล้วนแต่เป็นสิ่งที่จะมาลบล้างความผิดของมนุษย์ จนทำให้เขารอดพ้นจากไฟนรก)

 

 جامع المسائل | لابن تيمية ٢٧/٧

 

 

┈┈ ••••••✦✿✦•••••• ┈┈••┈┈ ••••••✦✿✦•••••• ┈┈••┈┈ ••••••✦✿✦•••••• ┈┈