แด่...ผู้มีความรู้
  จำนวนคนเข้าชม  101

แด่...ผู้มีความรู้

 

เพจบันทึกฮัก”...แปลเรียบเรียง

 

 

ชัยคฺ อับดุรเราะฮฺมาน อัซซะอฺดีย์ -ร่อฮิมะฮุลลอฮฺ

 

ความรู้ คอยคุ้มกันท่านในขณะที่ท่านเฝ้าระวังทรัพย์สินเงินทอง

ความรู้ คือเพื่อนข้างกายในยามที่ท่านมีชีวิต จะติดตามท่านไปยังหลุมฝังศพ และในวันแห่งการฟื้นคืนชีพ

 

          ในขณะที่ทรัพย์สินเงินทองมีแต่จะทำให้หัวใจเป็นทุกข์ เป็นกังวลและอาจเป็นความผิดที่ท่านจะต้องแบกรับ

          แต่ความรู้ คือสิ่งที่จะทำให้ท่านได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺพระเจ้าแห่งสากลโลก และยังนำพาท่านไปสู่สวรรค์ชั้นที่สูงที่สุด คอยเป็นรัศมีให้แก่ท่านในขณะที่ท่านเดินอยู่ในหนทางที่มืดมิด เป็นดั่งโล่ห์คอยปกป้องท่านให้พ้นจากโรคร้ายและความหายนะ

ความรู้ จะแบ่งแยกระหว่างการปฏิเสธและการศรัทธา

ความรู้ จะจำแนกระหว่างผู้ที่อัลลอฮฺ ตะอาลาทรงรักและมิตรสหายของชัยฏอน

ความรู้ จะทำให้ท่านออกห่างจากคุณลักษณะอันต่ำต้อยและคนโง่เขลา

ความรู้ จะทำให้ท่านรู้ถึงสัจธรรมความถูกต้อง คำสั่งใช้และข้อห้ามต่างๆ

ความรู้ ทำให้ท่านได้รู้ว่าการถือศีลอด การละหมาด และการเคารพอิบาดะฮฺควรปฏิบัติอย่างไร ?

จะซื้อจะขายอย่างไร จะคบค้าสมาคมกับผู้อื่น จะแต่งงาน จะกิน จะดื่ม จะยืน จะนั่ง อย่างไร ?

 

 

 

ชัยคฺ ศอและฮฺ ซินดีย์ -ฮะฟิซ่อฮุลลอฮฺ-

 

" ค ว า ม รู้ "

ไม่ใช่ความสามารถในการจดจำได้มากมาย

ไม่ใช่ความแม่นยำในประเด็นต่างๆ

ไม่ใช่ความเชียวชาญในการอ่านตำราเล่มใหญ่

ไม่ใช่เพราะเคยผ่านการอบรมการเข้าคอร์สพิเศษ

เพราะที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นเพียง -สื่อ- ที่จะนำไปสู่เป้าหมาย

ส่วนเป้าหมายที่แท้จริง คือการขัดเกลาตนเองให้บริสุทธิ์ต่างหาก"

 

 

 

ชัยคฺ อับดุสสลาม อิบนิ บัรญัส -ร่อฮิมะฮุลลอฮฺ-

 

"ความผิดที่น่ารังเกียจที่สุดสำหรับผู้แสวงหาวิชาความรู้  (ทั้งๆที่ความผิดทั้งหมดสำหรับพวกเขานั้นน่ารังเกียจ) นั่นก็คือ

ความเย่อหยิ่งจองหอง คิดว่าตนเองเหนือกว่าผู้อื่น และการหลอกลวง"

عوائق الطلب(٣٢)

 

 

 

อิบนิ ตัยมียะฮฺ -ร่อฮิมะฮุลลอฮ-

 

     "จะยังไม่เรียกว่าเป็น -ผู้มีสติปัญญา- นอกจากผู้ที่รู้ว่าอะไรดี แล้วเขาก็แสวงหาสิ่งนั้น และรู้ว่าอะไรไม่ดี แล้วเขาก็ละทิ้งสิ่งนั้น

 

     ด้วยเหตุนี้เองชาวนรกจึงกล่าวกันว่า:

     "และพวกเขากล่าวอีกว่า หากพวกเราฟังและใช้สติปัญญาใคร่ครวญ พวกเราก็จะมิได้มาอยู่เป็นชาวนรกอย่างนี้หรอก"

 

     และอัลลอฮฺได้กล่าวถึงมุนาฟิกีนว่า:

     "เจ้าเข้าใจว่าพวกเขารวมกันเป็นปึกแผ่น แต่(ความจริงแล้ว)จิตใจของพวกเขาแตกแยกกัน ทั้งนี้ก็เพราะพวกเขาเป็นหมู่ชนที่ไม่ใช้สติปัญญาใคร่ครวญ"

 

     และผู้ใดกระทำในสิ่งที่เขารู้ว่ามันเป็นผลร้ายต่อตัวเขาเองการกระทำในลักษณะเช่นนี้ถือว่า เขาไม่มีสติปัญญา

     เช่นเดียวกับที่ความเกรงกลัวอัลลอฮฺ เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับพระองค์ และความรู้นั่นเองทำให้เกิดความยำเกรง และความยำเกรง ทำให้เชื่อฟังพระองค์

     ดังนั้นผู้ที่เกรงกลัวอัลลอฮฺจะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์ และออกห่างจากข้อห้ามต่างๆของพระองค์"

 

 

 

ชัยคฺ อับดุรร็อซซ๊าก อัลบัดรฺ -ฮะฟิซุฮุลลอฮฺ-

 

          "คนส่วนใหญ่ พร้อมที่จะนั่งติดต่อกันหลายๆชั่วโมง เพื่อที่จะเรียนรู้เรื่องราวของดุนยา บางทีอาจต้องใช้เวลาเรียน2-3ปี โดยไม่ติดปัญหาหรือขัดข้องใดๆทั้งสิ้น และถึงแม้จะต้องเสียเงินเสียทองไปมากมายสำหรับการเรียนนั้น !

          แต่ในขณะเดียวกันในเรื่องราวของอัตเตาฮีด ที่เป็นเป้าหมายหลักที่เราทุกคนถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสิ่งนั้น  และถูกทำให้มีชีวิตขึ้นมาก็เพื่อที่จะปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ซึ่งบางที 15 นาทีก็ถือว่ามากแล้ว กับการที่เขาจะนั่งเรียนรู้

...และนี่คือความเลวร้าย!!"

 

 

 

ท่าน อบู ดัรดาอฺ -ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ-

 

"สิ่งที่ฉันกลัวมากที่สุด คือเมื่อฉันต้องยืนขึ้นเพื่อรับการไต่สวน

และเมื่อฉันถูกถามว่า : ที่เจ้าได้รู้มาแล้ว เจ้าได้ทำอะไรบ้างกับสิ่งที่ได้เรียนรู้มา?"

 

 

 

ท่าน อิบนุ อับดิล บัร -ร่อฮิมะฮุลลอฮฺ-

 

"ส่วนหนึ่งจากบะรอกัต (ความจำเริญ) ของวิชาความรู้ คือการอ้างอิงคำพูดไปยังเจ้าของคำพูดนั้น"

 

 

 

อิบนิล ก็อยยิม -ร่อฮิมะฮุลลอฮฺ-

 

     "สำหรับมนุษย์แล้วไม่มีสิ่งใดจะน่ารังเกียจยิ่งไปกว่า การละเลยเพิกเฉยต่อความประเสริฐของศาสนา

     (ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่เรียกร้องไปสู่ความบริสุทธิ์ เป็นศาสนาที่เรียบง่าย  สั่งใช้ในสิ่งที่ไม่เกินความสามารถของมนุษย์ สั่งใช้ให้มีจรรยามารยาทที่ดีงาม เป็นต้น) 

     จากความรู้ที่มีประโยชน์ และการปฏิบัติการงานที่ดี"

 

 

 

ชายคนหนึ่งด่าว่าอิหม่าม วะเกียะอฺ -ร่อฮิมะฮุลลอฮฺ- แต่ท่านไม่ได้โต้ตอบใดๆ

จึงมีคนถามท่านว่า : ท่านจะไม่ตอบโต้อะไรหน่อยหรือครับ ? 

ท่านตอบว่า : ถ้าเป็นเช่นนั้น พวกเราจะศึกษาหาความรู้มาเพื่ออะไร ? 

 

[ روضة العقلاء (١٦٦) ]

 

 

━─┉┈┈┉─━ ━─┉┈┈┉─━ ━─┉┈┈┉─━