จงเป็นหมู่ชนแห่งอัลกุรอ่าน
  จำนวนคนเข้าชม  132

จงเป็นหมู่ชนแห่งอัลกุรอ่าน

 

เพจบันทึกฮัก...แปลเรียบเรียง

 

อิบนิ อุษัยมีน -ร่อฮิมะฮุลลอฮฺ-

 

"ไม่ว่าท่านจะขอความช่วยเหลือจากแพทย์สักกี่คนให้เยียวยารักษาโรคที่มีอยู่ในหัวใจ

ท่านจะไม่พบสิ่งใด(ที่จะมีประสิทธิภาพ)เหมือนกับอัลกุรอ่าน"

 

 

 

ชัยคฺ บิน บาซ -ร่อฮิมะฮุลลอฮฺ-

 

     "ผู้ใดรักษาเวลาด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮฺ อ่านอัลกุรอาน คบค้าสมาคมกับคนดีๆ และออกห่างจากคนที่ปล่อยปละละเลยไม่สนใจใยดี และเพื่อนที่ไม่ดี เขาจะมีหัวใจที่ดีและจะอ่อนโยน"

 

 

 

ชัยคฺ อับดุรร็อซซ๊าก อัลบัดรฺ -ฮะฟิซอฮุลลอฮฺ-

 

"การเอาใจใส่ต่ออัลกุรอ่านหมายถึง  การอ่านอย่างไตร่ตรอง พิจารณาใคร่ครวญ และปฏิบัติตาม

เมื่อเราต้องเผชิญกับความกังวลอยู่ซ้ำๆ แล้วความวิตกกังวล ความทุกข์ใจจะไม่เกิดขึ้นกับเรา

เพราะอาการต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นผลมาจากการที่เราห่างไกลจากอัลกุรอ่าน

     หากเรายึดมั่นอยู่กับอัลกุรอ่าน ใกล้ชิดอัลกุรอ่าน อ่านอัลกุรอ่านอย่างจริงจัง -อ่านอย่างไตร่ตรอง และปฏิบัติตาม-เมื่อนั้นเราจะเป็นคนที่มีความสุขที่สุด"

 

 

 

ชัยคฺ ศอและฮฺ บิน เฟาซาน อัลเฟาซาน -ฮะฟิซ่อฮุลลอฮฺ-

 

     "ความหมายของ 'อะฮฺลุลกุรอาน'  หรือหมู่ชนแห่งอัลกุรอ่าน ไม่ใช่ผู้ที่ท่องจำอัลกุรอานและไม่ใช่ผู้ที่อ่านอัลกุรอ่านด้วยถ้วงทำนองที่ไพเราะเสนาะหู

 

     หากแต่ 'หมู่ชนแห่งอัลกุรอ่าน' ที่แท้จริง คือผู้ที่ปฏิบัติตามสิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอ่าน ถึงแม้เขาจะไม่สามารถท่องจำได้ก็ตาม แต่เขาคือผู้ที่ปฏิบัติตามอัลกุรอ่านทั้งคำสั่งใช้ ข้อห้าม และรักษาขอบเขตต่างๆ ชนเหล่านั้นนับว่าเป็น 'หมู่ชนแห่งอัลกุรอ่าน' พวกเขาคือ บรรดาผู้ที่อัลลอฮฺทรงให้ความรักและการดูแล 

 

     ส่วนผู้ที่ท่องจำอัลกุรอ่านและอ่านอัลกุรอ่านได้ไพเราะออกเสียงพยัญชนะต่างๆได้ชัดเจน  แต่กลับละเมิดข้อห้ามของอัลลอฮฺ บุคคลเหล่านั้นไม่ใช่ 'หมู่ชนแห่งอัลกุรอ่าน' และไม่ใช่บุคคลที่อัลลอฮฺทรงรักเขาเป็นการเฉพาะ แต่เขาคือผู้ที่ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮฺและร่อซู้ลของพระองค์และยังขัดแย้งกับอัลกุรอ่าน

 

     'หมู่ชนแห่งอัลกุรอ่าน' คือผู้ที่ใช้หลักฐานที่มาจากอัลกุรอ่าน ไม่ให้สิ่งอื่นนำหน้าอัลกุรอ่าน ใช้หลักฐานจากอัลกุรอ่านทั้งหลักการปฏิบัติ ข้อชี้ขาด และเรื่องราวต่างๆของศาสนา บุคคลเหล่านี้คือผู้ที่อัลลอฮฺทรงรัก และพวกเขาคือ 'หมู่ชนแห่งอัลกุรอ่าน"

 

     ท่านร่อซู้ลกล่าวว่า:

"ผู้ใดที่จุดมุ่งหมายในการมีชีวิตในโลกนี้เพื่ออาคิเราะฮฺ อัลลอฮฺจะประทานความพอเพียงให้แก่หัวใจของเขา 

จะทรงช่วยเหลือการงานต่างๆของเขาให้ได้รับความง่ายดาย และพระองค์จะทำให้ดุนยาสยบแก่เขา 

ส่วนผู้ใดที่การมีชีวิตของเขาเพื่อดุนยา อัลลอฮฺจะทำให้เขาเป็นคนไม่รู้จักพอ การงานต่างๆของเขามีแต่ความยากลำบาก

เขาจะไม่ได้รับสิ่งใดในดุนยา นอกจากสิ่งที่พระองค์กำหนดไว้ให้แก่เขาเท่านั้น (ไม่ได้รับสิ่งใดเพิ่มพูน ไม่ได้รับบารอกัต)"

 

صحيح الترميذي/٢٤٦٥

 

 

 

อิบนิล ก็อยยิม อัลเญาซียะฮฺ -ร่อฮิมะฮุลลอฮฺ-

 

สาเหตุต่างๆที่จะทำให้ได้รับความรักจากอัลลอฮฺ

"อ่านอัลกุรอานด้วยการใคร่ครวญพินิจพิจารณา

ใกล้ชิดพระองค์ด้วยการละหมาดซุนนะฮฺ

หมั่นรำลึกถึงพระองค์อย่างสม่ำเสมอ

รักอัลลอฮฺเหนือสิ่งอื่นใด

ให้หัวใจรำลึกถึงพระนามและคุณลักษณะของพระองค์

ใคร่ครวญถึงความโปรดปรานและความดีงามของพระองค์

ให้หัวใจยอมจำนนเมื่ออยู่ต่อหน้าพระองค์ (ในขณะละหมาด)

ขออภัยโทษและกลับเนื้อกลับตัวต่อพระองค์เมื่ออยู่ลำพัง

คลุกคลีกับผู้ที่เป็นที่รักและผู้ที่มีความสัจจริง

ออกห่างจากทุกสาเหตุที่จะทำให้หัวใจห่างไกลจากพระองค์

 

 

 

ชัยคฺ ศอและฮฺ อัลเฟาซาน -ฮะฟิซุฮุลลอฮฺ-

 

"แม้ว่าท่านจะแจกจ่ายทรัพย์สินมากมายแค่ไหน ก็ไม่ทำให้หัวใจรักใคร่ปรองดองกัน

อั ล กุ ร อ่ า น และ ซุ น น ะ ฮฺ ต่างหาก คือสิ่งที่จะทำให้หัวใจรักใคร่กัน"

 

 

 

 

••••••✦✿✦•••••• ┈┈•••••••✦✿✦•••••• ┈┈•••••••✦✿✦••••••