ทั้งปีมีคืนลัยละตุ้ลก็อดร์ อยู่ค่ำคืนหนึ่ง
  จำนวนคนเข้าชม  252

ทั้งปีมีคืนลัยละตุ้ลก็อดร์ อยู่ค่ำคืนหนึ่ง

 

 

วันละหนึ่งความคิด....แปลเรียบเรียง

 

 

ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า:

 

"ผู้ใดที่ลุกขึ้นยืนละะหมาดในคืนลัยละตุ้ลก็อดร์ ด้วยความศรัทธาและหวังในความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ

สำหรับเขาจะได้รับการอภัยโทษ ในความผิดที่แล้วมา"

(บันทึกโดยอิมาม มุสลิม)

 

 

 

รายงานจากท่านหญิงอาอิชะฮฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮา ว่า : 

 

ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม จะขยันขันแข็ง อุตสาหะทุ่มเทในการทำอิบาดะฮฺ (เป็นพิเศษ) 

ในช่วงสิบคืนสุดท้าย โดยที่ท่านมิได้ทุ่มเทเช่นนี้ในคืนอื่นๆ 

(บันทึกโดย อิมามมุสลิม)

 

 

 

- อิมาม อิบนิล ก็อยยิม ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

หากว่าทั้งปีมีคืนลัยละตุ้ลก็อดร์ อยู่ค่ำคืนหนึ่ง 

แน่นอนว่า ฉันจะลุกขึ้น (ละหมาดในยามค่ำคืน) ตลอดทั้งปี เพื่อให้ได้พบกับค่ำคืนนั้น 

จะเป็นอะไรไป กับเพียงแค่สิบคืน !!!

 

(บะดาอิอุ้ล ฟะวาอิด 1/55)

 

 

 

- ท่านอัฎเฎาะฮ้าก ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

     ท่านคิดว่าผู้หญิงที่มีน้ำคาวปลา ผู้หญิงมีรอบเดือน คนเดินทางและคนนอนหลับ พวกเขาจะมีส่วนได้ใดๆ ในคืนลัยละตุ้ลก็อดร์หรือไม่ ?

( ท่านอัฎเฎาะฮ้าก ตอบว่า)

     แน่นอน ไม่ว่าใครที่อัลลอฮฺทรงตอบรับการงานของเขา พระองค์จะทรงให้เขามีสิทธิ์ได้รับ คุณงามความดีในคืนลัยละตุ้ลก็อดร์ด้วยเช่นกัน

لطائف المعارف 442

 

 

 

-อิมาม อิบนิรอญับ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

พี่น้องที่รัก คนที่สมควรได้รับคุณงามความดีนั้น ขึ้นอยู่กับผลงานที่ถูกตอบรับ หาใช่ขึ้นอยู่กับความมานะพากเพียรไม่

และขึ้นอยู่กับคุณงามความดีของหัวใจ หาใช่การกระทำของร่างกายเพียงอย่างเดียวไม่

เป็นไปได้ว่าสิ่งที่ได้รับของผู้ลุกขึ้นยืนละหมาด อาจเป็นเพียงแค่การอดหลับอดนอนเท่านั้น

เพราะ ...

กี่มากน้อยมาแล้วที่ผู้ลุกขึ้นละหมาด ไม่ได้รับคุณงามความดีใดๆ

และกี่มากน้อยมาแล้วที่ผู้นอนหลับใหล กลับเป็นผู้ได้รับความเอ็นดูเมตตา หลับไปโดยที่หัวใจยังคงรำลึก

ขณะที่อีกคนลุกขึ้นยืนโดยที่หัวใจ ยังคงแข็งกร้าวหยาบช้า

 

 

 

- เชค สุลัยมาน อัรรุฮัยลีย์ ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ -

 

         ไม่ถือเป็นแบบอย่างจากอัซซุนนะฮฺ และไม่นับเป็นความดีใดๆ สำหรับท่าน โอ้ผู้เป็นบ่าวของอัลลอฮฺ ในการที่ท่านจะทำให้สภาพของตัวเองในช่วงสิบคืนสุดท้ายนี้ เหมือนกับสภาพของท่านในวันอื่นๆ

          จำเป็นที่ท่านจะต้องขยันขันแข็ง ต้องเพิ่มพูนความดี เพิ่งพูนการฏออะฮฺ  หากช่วงที่ผ่านมาท่านสามารถจบอัลกุรอานได้ 1 จบ ท่านสมควรต้องอ่านอัลกุรอาน 2 จบ  3 จบ 4 จบ หรือ 5 จบ

          ชาวสลัฟเคยจบอัลกุรอานถึง 20 จบด้วยกันในช่วงสิบคืนสุดท้าย อันเนื่องมาจากความขมักเขม้น ขยันขันแข็ง อย่างยิ่งยวดในการทำอิบาดะฮฺ

 

 

 

-ท่านยะฮฺยา อิบนิ มุอ๊าศ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

หยาดน้ำตาจะไม่เหือดแห้งหายไป เว้นแต่จะเป็นเพราะมีหัวใจที่หยาบกร้านแข็งกระด้าง

หัวใจจะไม่หยาบกร้านแข็งกระด้าง เว้นแต่จะเป็นเพราะความผิดบาปที่มีอยู่มากมาย

และความผิดจะไม่มีอยู่อย่างมากมาย เว้นแต่จะเป็นเพราะ มีข้อบกพร่องข้อผิดพลาดอยู่อย่างมากมาย

 (شعب الإيمان ٩/٣٨٣)

 

 

 

-ท่านมาลิก อิบนิ ดีน้าร ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

"อัลลอฮุมม่ะ อันตะ อัศละฮฺตัศซอลิฮีน ฟะอัศลิฮฺนา ฮัตตา นะกูน่ะ ซอลิฮีน"

ข้าแต่อัลลอฮฺ พระองค์ท่านเท่านั้น ที่ทรงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบรรดาคนดีๆ

ขอพระองค์โปรดทรงปรับปรุงแก้ไขเหล่าข้าพระองค์ เพื่อที่เหล่าข้าพระองค์จะได้เป็นคนดีด้วยเถิด

 

 

 

- อิมาม อิบนิ รอญับ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

เมื่อสาเหตุแห่งการได้รับการอภัยโทษ ในเดือนรอมฎอนนี้มีอยู่มากมาย 

ดังนั้น คนที่พลาดโอกาสจากการได้รับการอภัยในเดือนนี้ จึงถือเป็นคนตกอับ สุดอาภัพ (จากผลบุญ) อย่างแท้จริง

 

 

 

-  อิมาม อิบนิ้ล ก็อยยิม ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

ไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะเจาะจงละหมาดในยามค่ำคืน (กิยาม) ในคืนใดคืนหนึ่งที่คิดว่าจะเป็นคืนลัยละตุ้ลก็อดรฺ  

หากแต่สมควรที่เขาจะต้องพากเพียรพยายาม ขยันขันแข็ง (ทำอิบาดะฮฺ) ตลอดสิบคืนสุดท้าย

 เช่นนี้แหละคือแนวทางของท่านนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม

 

 

 

-อิมาม อิบนุ้ล เญาซีย์  ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

     สมควรให้การขยันขันแข็งในการทำอิบาดะฮฺ ในช่วงท้ายของเดือนนี้ เข้มข้นมากกว่าช่วงต้นเดือน อันเนื่องจากสองประการด้วยกัน คือ

     ♥ ประการแรก เนื่องเพราะความประเสริฐของสิบคืนนี้ และเพราะมีการแสวงหาค่ำคืนลัยละตุ้ลก็อดร์

     ♥ ประการที่สอง คือ เนื่องเพราะเป็นการอำลาเดือนนี้ เพราะไม่อาจรู้ได้เลยว่า จะได้พบเจอรอมฎอนเหมือนเช่นนี้อีกหรือไม่

 

 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&