โค้งสุดท้าย...กำลังผ่านไป
  จำนวนคนเข้าชม  253

โค้งสุดท้าย...กำลังผ่านไป

 

วันละหนึ่งความคิด....แปลเรียบเรียง

 

-เชค ซอและห์ อัลอุศ็อยมีย์ ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮ-

 

          ลำดับขั้นในการลุกขึ้นละหมาดในคืนอัลก็อดร์ที่ชอบให้กระทำ มีอยู่ 4 รูปแบบด้วยกัน ได้แก่

1 ) ลุกขึ้นละหมาดตลอดทั้งคืน

2 ) ลุกขึ้นละหมาดในช่วงต้นคืนและท้ายคืน

3 )ลุกขึ้นละหมาดในช่วงท้ายคืนเท่านั้น 

4 ) ลุกขึ้นละหมาดในช่วงต้นคืนเท่านั้น

 

   หมายถึง หลังจากละหมาดอิชาอฺ ลำดับขั้นที่ถือว่า ประเสริฐที่สุดในการละหมาด (และแสวงหาผลบุญในคืนลัยละตุ้ลก็อดร์ ด้วยการอ่านอัลกุรอาน ขอดุอาอฺ ซิกรุ้ลลอฮฺ หรืออิอฺติก๊าฟคือการละหมาดในรูปแบบที่ 1 จากนั้นคือที่2 ที่ 3 และที่ 4 ตามลำดับ

مقطع صوتي :في رحاب ليلة القدر

 

 

 

- อิมาม อิบนิ รอญับ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

          โอ้ ผู้ที่เวลาชีวิตได้สูญหายไป กับสิ่งที่ไม่มีประโยชน์อันใด จงเร่งติดตามแก้ไขในคืนลัยละตุ้ลก็อดร์นี้เถิด เพราะค่ำคืนนี้เทียบเท่ากับอายุขัยที่มีทั้งหมด

[ لطائفُ المعارف(١٩١) ]

 

 

 

- อิมาม อิบนิ้ล ก็อยยิม  ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

แท้จริงแล้ว หากพระองค์ทรงยกโทษให้แก่ท่าน สิ่งทั้งหลายที่ท่านปรารถนา ย่อมมาหาท่านโดยที่ท่านไม่ต้องวอนขอแต่อย่างใด

 

 

 

- เชค ซอและห์ อัลอุศ็อยมีย์ หะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ -

 

          บรรดานักวิชาการต่างกล่าวเอาไว้ว่า คืนคี่ในช่วงสิบคืนสุดท้ายของรอมฎอน น่าจะเป็นคืนที่มีความหวังมากที่สุด และแน่นอนที่สุดว่า น่าจะเป็นคืนลัยละตุ้ลก็อดร์

          เมื่อค่ำคืนนั้นตรงกับคืนวันศุกร์ โดยพิจารณาจาก ความเมตตาอันกว้างใหญ่ไพศาลของอัลลอฮฺ และพระมหากรุณาธิคุณอันครบถ้วนสมบูรณ์ของพระองค์ เนื่องเพราะค่ำคืนนั้น ประมวลไว้ด้วยความประเสริฐเฉพาะตัว

ดังนั้น คืนคี่จากสิบคืนสุดท้าย จึงมีความหวังว่าน่าจะเป็นคืนลัยละตุ้ลก็อดร์มากที่สุด

ขณะที่วันศุกร์ -ทั้งกลางวันและกลางคืนของวันศุกร์- นั้น มีความประเสริฐอย่างมากมายมหาศาล

 

         ดังนั้น สิ่งที่พึงทราบจากความเมตตา อันกว้างใหญ่ไพศาลของอัลลอฮฺ ก็คือ การที่พระองค์ได้ทรงผนวกรวมสองความประเสริฐนี้เอาไว้ด้วยกัน เพื่อเป็นการทำให้ความโปรดปรานของพระองค์ครบถ้วนเต็มเปี่ยม เป็นการเพิ่มพูนคุณงามความดี และเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีแด่มนุษยชาติ

         ดังนั้น ผู้ที่มีความหวังปรารถนาอย่างยิ่งยวดในความเมตตากรุณาของอัลลอฮฺ หัวใจของพวกเขาจะถวิลหาความโปรดปราน และความเมตตาที่ถูกประทานลงมา

         พวกเขาจึงเห็นว่า หากค่ำวันศุกร์ประจวบเหมาะตรงกันกับ คืนคี่ในช่วงสิบคืนสุดท้าย ค่ำคืนนั้นก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ที่สุดว่า จะเป็นคืนลัยละตุ้ลก็อดร์

          ดังกล่าว จึงเป็นการผลักดันให้พวกเขาขยันขันแข็งในการทำอิบาดะฮฺมากยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับการที่พวกเขายังคงขมักเขม้นทำการงาน และเฝ้าแสวงหาคืนลัยละตุ้ลก็อดร์ในคืนอื่นๆ จากสิบคืนนี้เช่นเดียวกัน

 

 

 

- เชค ซอลิฮฺ อัลอุศ็อยมีย์ ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ -

 

     ผู้ประกาศ จะป่าวร้องว่า รอมฎอนกำลังจะผ่านพ้นไป จงรีบเร่งฉกฉวยช่วงเวลาที่เหลืออยู่ ด้วยการทำการค้ากับอัลลอฮฺเถิด :

     คุณงามความดีที่ถูกตอบรับ ความผิดบาปที่ถูกปลดเปลื้อง การได้รับความเมตตาและการอภัยโทษจากอัลลอฮฺ

     จงบากบั่นพากเพียรก่อนที่มันจากร้างลาไกล และจงทำให้ตัวของพวกท่านเอง พบกับความดีงามอันมากมาย (บะรอกาต) ก่อนที่เดือนนี้จะขยับเคลื่อนย้ายออกไปเถิด

 

 

 

-เชค อิบนิ อุซัยมีน ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

          ดุอาอฺของท่าน ที่ขอให้แก่บุพการีในละหมาดตะรอเวี้ยะฮฺ หรือในละหมาดตะฮัจญุดนั้น ประเสริฐกว่าการที่ท่านจะเชือดอูฐ 10 ตัว( เป็นกุศลทาน) แก่ท่านทั้งสอง อย่างมากมายเสียอีก

 

 

 

 

๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘