ปิดท้ายอำลาให้สวยงาม
  จำนวนคนเข้าชม  181

ปิดท้ายอำลาให้สวยงาม

 

 

วันละหนึ่งความคิด....แปลเรียบเรียง

 

- เชต อับดุสสลาม อัชชุวัยอิร ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ -

 

     ท่านอุมัร อิบนุ อับดุลอะซี้ซ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮฺ ท่านจะเขียนสาส์นไปตามหัวเมืองต่างๆ ในช่วงท้ายของเดือนรอมฎอนว่า

"พวกท่านทั้งหลายจงปิดท้ายรอมฎอน ด้วยการขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺเถิด"

     ด้วยเหตุนี้ จึงสมควรต้องกล่าวขออภัยโทษให้มาก ในช่วงเวลานี้ เพราะเหตุใดอย่างนั้นหรือ ?

     เพื่อที่เราจะได้ไม่รู้สึกลำพองใจในผลงานที่ทำ เพราะคนส่วนมาก มีผลบุญที่บกพร่องลดเลือนไป หรือบางทีอาจเป็นผลงานที่เป็นโมฆะไปอันเนื่องมาจาก ความลำพองใจในผลงานของตัวเอง

     แต่เมื่อเขากว่า อัสตัฆฟิรุ้ลลอฮฺ ไม่ใช่เพียงกล่าวแต่ปาก แต่กล่าวด้วยหัวใจ เขาจะรำลึกได้ว่า  อย่างไรเสียผลงานของเขาย่อมมีข้อบกพร่อง  และถึงแม้ว่าเขาจะทำการงานอย่างดีแค่ไหน ก็ต้องมีข้อบกพร่องทั้งก่อน หลัง หรือระหว่างที่ทำ การงานที่ดีทั้งหมดล้วนปิดท้ายด้วยการขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺ

     ท่านนบี ศ็อลลัลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม หลังจากที่ท่านละหมาดฟัรฎู เมื่อเสร็จสิ้นการละหมาดท่านกล่าวว่า  อัสตัฆฟิรุ้ลลอฮฺ  อัสตัฆฟิรุ้ลลอฮฺ

     ด้วยเหตุนี้เอง ชาวสลัฟ เช่นท่านอุมัรและท่านอื่นๆ จึงเข้าใจจากการนี้ว่า ให้ปิดท้ายเดือนรอมฎอน ด้วยการขออภัยโทษต่อพระองค์

 

 

 

-ท่านอาลี อิบนิ อบีฏอลิบ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮฺ- 

 

ท่านทั้งหลายจงให้ความสำคัญ กับการตอบรับผลงานที่ได้กระทำ ยิ่งเสียกว่าที่จะให้ความสำคัญ กับการลงมือกระทำ

 

 

 

- ท่านฟะฎอละฮฺ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

     การที่ฉันได้รู้ว่าอัลลอฮฺทรงตอบรับจากฉัน แม้เพียงผงธุลีเดียว ยังเป็นที่โปรดปรานสำหรับฉัน  ยิ่งกว่าดุนยาและสิ่งที่มีอยู่ในดุนยานี้ทั้งหมด เพราะแท้จริงอัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสว่า:

"แท้จริง อัลลอฮฺจะทรงตอบรับ จากบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงเท่านั้น"

(อัลมาอิดะฮฺ 27)

 

 

 

-ท่านมาลิก อิบนิ ดีนาร ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

การหวั่นเกรงกลัวว่าการงาน จะไม่ถูกตอบรับนั้นเป็นสิ่งสำคัญ ยิ่งกว่าการกระทำเสียอีก

 

 

 

-ท่านอับดุลอาซี้ซ อิบนิ อบีเราว้าด ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

ฉันเคยอยู่ทันผู้ที่พวกเขา จะขะมักเขม้นขยันขันแข็ง ในการทำคุณงามความดี 

และเมื่อพวกเขาได้ทำไปแล้ว พวกเขากลับรู้สึกวิตกกังวลว่า มันจะถูกตอบรับจากพวกเขาหรือไม่ 

 

 

 

สลัฟบางท่านได้กล่าวไว้ว่า

 

พวกเขาจะขอดุอาอฺต่ออัลลอฮฺ 6 เดือน ให้มีชีวิตอยู่ถึงรอมฎอน

และพวกเขาจะขอดุอาอฺอีก 6 เดือน ให้พระองค์ทรงตอบรับการงานจากพวกเขา

(ชัรฮฺ วะศ่ออิฟ รอมฎอน 218-219)

 

 

 

- เชค มุฮัมมัด อุมัร บ้าศมู้ล ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ-

 

       เคล็ดลับของการที่ผู้ละหมาดมากมาย สามารถจัดแถวละหมาดได้ในเวลาอันรวดเร็วก็คือ การที่แต่ละคน ' เริ่มต้นที่ตัวเอง '

ผลลัพธ์ที่ได้คือ การเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่ มโหฬารของกลุ่มก้อนมวลชน 

หากว่าเรานำหลักเกณฑ์ "เริ่มต้นที่ตัวเอง"  มาปฏิบัติจริงแล้วละก็

เรื่องราวที่เป็นอยู่ในปัจจุบันของพวกเรา ย่อมเปลี่ยนแปลงไป ด้วยอนุมัติของอัลลอฮฺ

 

 

 

-เชค ซอลิฮฺ อัลอุศ็อยมีย์ ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ-

 

ท่านทั้งหลายจงจากลารอมฎอนด้วย 5 ประการต่อไปนี้

 

      1) ทำให้การถือศีลอดครบถ้วนสมบูรณ์ (ถือศีลอดชดเชยวันที่ขาดไป)

 

     2) กล่าวตั๊กบี้ร เทิดเกียรติพระองค์ให้ความยิ่งใหญ่แก่พระองค์ ในการที่พระองค์ได้ทรงนำทางเรา ( ด้วยการกล่าวตั๊กบี้รสำนวนวันอีด ) ทั้งในมัสยิด ตลาดห้างร้าน อาคารบ้านเรือน โดยผู้ชายให้ยกเสียงดัง ส่วนผู้หญิงให้กล่าวเสียงค่อย

 

     3) ขอบคุณในความโปรดปรานของพระองค์ (ที่ให้เราได้มีโอกาสถือศีลอดและทำอิบาดะฮฺในเดือนนี้) การขอบคุณต่อนิอมะฮฺที่มีอยู่นั้น  ถือเป็นการชักนำสู่นิอฺมะฮฺที่ขาดหายไป(ขอบคุณในสิ่งที่มีทำให้ได้รับในสิ่งที่ยังไม่มี)

     ท่านอะลีย์ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮฺ กล่าวว่า : "แท้จริง นิอฺมะฮฺนั้น จะได้มาก็ด้วยกับการขอบคุณ"

     และการขอบคุณนั้น เกี่ยวข้องกับการเพิ่มพูน ซึ่งสองสิ่งนี้จะยึดโยงกันและกันเสมอ การได้รับการเพิ่มพูน จะไม่ชงักขาดตอนไปจนกว่า  การขอบคุณ (ต่อนิอมะฮฺ) จะขาดตอนไปจากผู้เป็นบ่าว

     ท่านอุมัร อิบนุ อับดุลอซี้ซ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ กล่าวว่า :"ท่านทั้งหลายจงล่ามตรวนความโปรดปรานเอาไว้ ด้วยการขอบคุณ (ต่อพระองค์) เถิด"

 

     4) หมั่นขอดุอาอฺ (ให้พระองค์ทรงตอบรับการงาน)และหมั่นขออภัยโทษต่อพระองค์

     ท่านฟะฎอล่ะฮฺ อิบนิ อุบัยดฺ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ กล่าววว่า :"แค่ฉันได้รู้ว่า อัลลอฮฺทรงตอบรับการงานของฉัน แม้เพียงเท่าผงธุลีเดียว  นั่นย่อมเป็นสิ่งที่ฉันปรารถนามากกว่าดุนยา และทุกสิ่งทั้งหมดบนหน้าดุนยานี้แล้ว"

(บันทึกโดย อิบนิ อบิดดุนยา)

 

     5) เตรียมพร้อมสำหรับอิบาดะฮฺที่เหลืออยู่  ( ซะกาตฟิฏร์ , ละหมาดอีด ,บวช 6 )เพื่อให้การถือศีลอดครบถ้วนบริบูรณ์

 

     ขอแสดงความยินดี กับผู้ที่มีชีวิตอยู่ (ทำอิบาดะฮฺ) ได้ครบถ้วนเต็มเดือน และได้รับชัยชนะด้วยกับผลบุญที่ครบถ้วนเต็มเปี่ยม!!

 

(สรุปบางส่วนจากคุตบะฮฺอำลารอมฎอน)

 

 

 

ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่า :

 

اللهمّ أحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الأُمُورِ كُلِّهَا، وَأجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الآخِرَةِ

 

( อัลลอฮุมมะ อะฮฺซิน อากิบะตะนา ฟิ้ลอุมูริ กุ้ลลิฮา วะอะญิรนา มิน คิศยิดดุนยา วะอะซาบิ้ล อาคิเราะฮฺ)

 

"โอ้อัลลอฮฺ ขอพระองค์โปรดทรงให้บั้นปลายสุดท้าย แห่งการงานทั้งปวงของเหล่าข้าพระองค์เป็นสิ่งที่ดีงาม 

โปรดทรงให้เหล่าข้าพระองค์ รอดพ้นจากความอัปยศในดุนยา และการลงโทษในอาคิเราะฮฺด้วยเถิด"

(บันทึกโดย อิมามอะฮฺมัด)

 

 

 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@