ถ้อยคำแห่งปวงปราชญ์​ 91
  จำนวนคนเข้าชม  134

ถ้อยคำแห่งปวงปราชญ์​ 91

 

วันละหนึ่งความคิด....แปลเรียบเรียง

 

 

-ท่านฟุฎ็อยล์ อิบนิล อิย้าฎ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

มนุษย์ที่โกหกที่สุด.. คือคนที่กลับไปทำความผิดซ้ำ

มนุษย์ที่โง่เขลาที่สุด.. คือคนที่บอกเล่าคุณความดีของตัวเอง

มนุษย์ที่รู้จักอัลลอฮฺมากที่สุด..คือคนที่เกรงกลัวพระองค์มากที่สุด

     และผู้เป็นบ่าว จะยังเป็นบ่าวที่ไม่สมบูรณ์ จนกว่าเขาจะเลือกเอาศาสนาให้อยู่เหนือความปรารถนา

     และผู้เป็นบ่าว จะไม่พบกับความวิบัติ จนกว่าเขาจะเลือกเอาความปรารถนา ให้อยู่เหนือศาสนา

 

 

 

- อิมาม อิบนิ้ล ก็อยยิม ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

ยิ่งคนๆ หนึ่งห่างไกลจาก (แนวทางของ) ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัมมากเท่าใด

สติปัญญาของเขาก็ยิ่งลดน้อยและเสียหายมากขึ้นเท่านั้น

ดังนั้น คนที่มีสติปัญญาสมบูรณ์ที่สุด คือ ผู้ที่เจริญรอยตามบรรดาร่อซู้ล

และคนที่สติปัญญาเสื่อมโทรมที่สุด คือผู้ที่ผินหลังให้กับสิ่งที่ท่านเหล่านั้นนำมา

     ด้วยเหตุนี้เอง บรรดาผู้อยู่ในแนวทางแห่งอัซซุนนะฮฺและอัลหะดีส จึงนับเป็นประชาชาติที่มีปัญญาที่สุด

     พวกเขาเหล่านั้น (มีสถานะ) ในกลุ่มชน ประหนึ่ง (สถานะของ) บรรดาศ่อฮาบะฮฺในหมู่ผู้คนทั้งหลาย

 

 

 

- อิมาม อิบนิ้ล ก็อยยิม ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

     อาจเป็นประเด็นที่มีความเห็นที่ขัดแย้งกันอยู่ระหว่าง การอ่านอัลกุรอานเป็นจังหวะช้าๆ แต่อ่านได้น้อย กับการอ่านเร็วแต่อ่านได้มาก ว่าสิ่งใดประเสริฐกว่ากัน?

     ที่ถูกต้องในประเด็นนี้มีผู้กล่าวว่า แท้จริงแล้ว ผลบุญของการอ่านอัลกุรอานอย่างช้าๆ  พร้อมกับการใคร่ครวญไปด้วยนั้นดีกว่า และมีระดับที่สูงกว่า

     ส่วนผลบุญของการอ่านให้ได้มากๆ นั้น คือ ได้ปริมาณที่มากกว่า

     ประเภทแรก จึงเหมือนกับคนที่บริจาคอัญมณีอันล้ำค่า หรือปล่อยทาสที่มีราคามากคนหนึ่งให้เป็นไท

     ส่วนประเภทที่สอง เหมือนกับการบริจาคเหรียญเงิน (ดิรฮัม) จำนวนมาก หรือปล่อยทาสจำนวนหนึ่งที่มีราคาต่ำนั่นเเอง

(มิฟตาฮ ดาริสสะอาดะฮฺ 1/187)

 

 

 

-ท่านอาลี บิน อบีฏอลิบ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮฺ-

 

หาใช่คุณธรรมไม่ ในการที่ท่านมีทรัพย์สินและลูกหลานมากมาย

หากแต่คุณธรรมคือ การที่ท่านมีความรู้มากมาย และมีความสุขุมข่มตนมากพอ

ไม่อวดตัวประชันตนกับเพื่อนมนุษย์ ในการทำอิบาดะฮฺต่ออัลลอฮฺ

เมื่อท่านได้ทำความดี ท่านก็สรรเสริญขอบคุณอัลลอฮฺ ตะอาลา

และเมื่อท่านได้ทำความผิด ท่านก็ขออภัยโทษต่อพระองค์

(บันทึกโดยอบูนาอีมและอัลบัยหะกีย์)

 

 

 

- ชัยคุลอิสลาม อิบนิ ตัยะมียะฮฺ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

     อิสติฆฟ้าร ( การขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺ) เป็นการทำให้บ่าวหลุดออกจากการกระทำที่มิชอบ สู่การกระทำที่ชอบที่ควร

     จากการงานที่บกพร่องสู่การงานที่สมบูรณ์ และยกฐานะของบ่าว จากสถานะที่ต่ำต้อย สู่สถานะที่สูงส่งและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

(มัจมูอุ้ล ฟะตาวา 16/196)

 

 

 

- อิมาม อิบนิล ก็อยยิม ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

     การขออภัยโทษนั้น เป็นความกรุณาโปรดปรานจากผู้ทรงให้อภัยยิ่ง 

     ใครที่ (ขออภัยโทษ) อยู่สม่ำเสมอ เขาจะพบกับร่องรอยของการขออภัยโทษ ในตัวของเขา ทรัพย์สิน ลูกหลาน และในทุกเรื่องราวของเขา

 

 

 

- ท่าน มุฮัมมัด อิบนิ อิสหาก ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

     ผู้คนในนครมะดีนะฮฺ เคยใช้ชีวิตอยู่โดยที่พวกเขาไม่รู้ว่า จากสิ่งใดกันที่พวกเขามีชีวิตอยู่ได้ และใครกันที่หยิบยื่นมอบให้

     กระทั่งท่านอะลีย์ อิบนิ้ล ฮุซัยนฺ เสียชีวิตลง พวกเขาก็ขาดแคลนสิ่งที่เคยได้รับทันที

     เมื่อนั้น พวกเขาจึงทราบว่า ท่านอะลีย์คือคนที่นำสิ่งเหล่านั้นมาให้กับพวกเขาในยามวิกาล 

     และเมื่อท่านเสียชีวิต พวกเขาได้เห็นร่องรอยที่หลังและบ่าของท่าน จากการแบกขนกระสอบไปตามบ้านเรือนของแม่หม้าย และคนขัดสนกลางดึกสงัด

     มีผู้กล่าวว่า ท่านอุปการะเลี้ยงดู 100 ครอบครัว ในเมืองมะดีนะฮฺ โดยที่พวกเขาไม่รู้ จนกระทั่ง ท่านจบชีวิตลง (ขออัลลอฮฺทรงพอพระทัยในตัวท่านด้วยเถิด)

(อัลบิดายะฮฺ วันนิฮายะฮฺ 9/105)

 

 

 

ท่านร่อซู้ล صلى الله عليه وسلم กล่าวว่า:

     "ท่านทั้งหลายจงรับประกันตัวของพวกท่าน กับฉัน 6 ประการ ฉันจะรับประกันสรวงสวรรค์ให้กับพวกท่าน

จงมีสัจจะ เมื่อเอ่ยวาจา

จงรักษาสัญญา เมื่อให้คำมั่นสัญญา

จงรักษาหน้าที่ เมื่อได้รับความไว้วางใจ

จงรักษา อวัยวะพึงสงวนของพวกท่าน

 จงลดสายตาของพวกท่าน

 และจงระงับมือของพวกท่าน (ไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น)

(บันทึกโดย อิมามอะฮฺมัด)

 

 

 

-เชค อับดุรร็อซซ้าก อัลบัดร์ ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ-

 

      คนเราสามารถที่จะถือศีลอดตลอดทั้งปีได้ถึง 2 ครั้งด้วยกัน

หนึ่งครั้งตามหะดีษที่ว่า

"การถือศีลอด 3 วัน ในแต่ละเดือน ประหนึ่งการถือศีลอดตลอดทั้งปี"

และอีกครั้งตามหะดีสที่ว่า :

"ผู้ใดที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอน และตามด้วยการถือศีลอด 6 วันในเดือนเชาว้าล (เขาจะได้รับผลบุญ) ประหนึ่งการถือศีลอดต่อทั้งปี"

 

     ดังนั้น เขาจึงได้รับผลบุญของการถือศีลอดตลอดปี ถึงสองครั้งสองคราด้วยกัน

 

 

 

 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$