ความละอายของผู้หญิงที่"หายไป"
  จำนวนคนเข้าชม  224

ความละอายของผู้หญิงที่"หายไป"

 

วันละหนึ่งความคิด....แปลเรียบเรียง

 

-ท่าน ซัลมาน อัลฟาริซีย์ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮฺ-

 

แท้จริง อัลลอฮฺนั้น เมื่อพระองค์ประสงค์ให้บ่าวคนใด พบกับความหายนะ

พระองค์จะทรงถอดถอน ความละอาย ออกไปจากเขาผู้นั้น

 

 

 

- ท่านอุมัร อิบนุ อับดุลอะซี้ซ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

     มีผู้กล่าวกับท่านอุมัร อิบนุ อับดุลอะซี้ซ ว่า

     "เมื่อความละอายของผู้หญิงหายไป การมีศาสนาของเธอ ก็จะหายไปด้วยครึ่งหนึ่ง"

     ท่านกล่าวว่า : "ไม่ใช่ เมื่อความละอายของผู้หญิงหายไป การมีศาสนาของเธอก็จะหายไปทั้งหมดต่างหาก"

 

 

 

-เชค อิบนิ อุซัยมีน ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

เมื่อ ความละอาย ถูกถอดถอนออกไปจากสตรีแล้ว ก็จงอย่าได้ถามถึงจุดจบที่เลวร้ายของเธอเลย

 

 

 

- เชค อัลดุลลอฮฺ อัลบุคอรีย์ ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ -

 

"จรรยามารยาท มาจากพ่อแม่ แต่การจะได้ดีนั้นมาจากอัลลอฮฺ" 

(นุมัยร์ อิบนิ เอาซฺ อัลอัชอะรีย์ رحمه الله)

      ดังนั้น คนเป็นพ่อเป็นแม่ จำเป็นต้องใส่ใจเรื่องมารยาทของตัวเองเป็นอันดับแรก 

     และต้องเอาใจใส่ในการปลูกฝังจรรยามารยาท ให้กับลูกเป็นลำดับถัดมา ควบคู่ไปกับการขอดุอาอฺให้ลูกอยู่เสมอ ให้เขาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีและได้รับแต่สิ่งที่ดีงาม

     เพราะเราไม่อาจได้รับ "สิ่งที่ดี" ใดๆ ได้เลย นอกจากจะได้รับ ด้วยการช่วยเหลือจากอัลลอฮฺ ตะอาลา เท่านั้น

 

 

 

- ท่านอะฮฺนัฟ อิบนิ ก็อยซ์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

ท่านทั้งหลายโปรดทำให้การกล่าวถึง ผู้หญิงและของกิน ห่างไกลจากวงสนทนาของเรา

เพราะคนที่ฉันไม่ชอบใจที่สุด คือคนที่เอาแต่สาธยายถึง อวัยวะพึงสงวนและท้องของตัวเอง

 

 

 

     มีผู้หญิงคนหนึ่งมาหาท่านอิมาม อะฮฺมัด อิบนิ ฮัมบัล

     เธอกล่าวว่า : ท่านอบา อัลดุลลอฮฺ ฉันเป็นผู้หญิงที่ถักเสื้อภายใต้เเสงตะเกียง แต่ต่อมามีทหารลาดตระเวณในยามวิกาลของผู้ปกครอง

     ถือคบเพลิงเดินผ่านมา จะเป็นที่อนุมัติให้ฉันได้ถักเสื้อต่อไปภายใต้แสงไฟ จากคบเพลิงนั้นหรือไม่คะ?

     ท่านอิมาม อะฮฺมัด ร่ำไห้ออกมา พร้อมถามว่า"เธอคือใคร?"

     "น้องสาวของ บิชร์ อัลฮาฟีย์"

     "ความสมถะ ถ่อมตนที่สัจจริง ได้ออกมาจากบ้านเรือนของพวกเธอ ดังนั้น จงอย่าได้ถักทอผ้าภายใต้แสงไฟนั้นเลย"

     อิมาม อะฮฺมัด ร้องไห้ออกมาอันเนื่องจากคำถามที่แสนละเอียดลออนี้ และอันเนื่องจากความหวั่นเกรงของผู้หญิงคนนี้ที่เกรงว่าจะพลาดกระทำ ในข้อคลุมเครือที่เสี่ยงเป็นเรื่องหะรอม และเมื่อท่านได้ทราบว่า ผู้หญิงที่จะมีลักษณะเช่นนี้ได้ ย่อมไม่มีทางเป็นไปได้ นอกจากเธอจะต้องเติบโตมาจากครอบครัวที่มีอีหม่าน

     ยิ่งเป็นการตอกย้ำให้แก่ท่าน เมื่อเธอตอบกลับมาว่า  เธอคือ น้องสาวของ บิชร์ อัลฮาฟีย์ ซึ่งเขา คือ คนดีคนหนึ่ง

     ท่านอิมาม จึงตอบเธอไปในสิ่งที่เหมาะสมกับสถานะของเธอ - แม้ความจริงเรื่องนี้จะอนุญาตให้กระทำได้-ว่าอย่าถักทอผ้า เพราะบ้านของเธอเป็นที่รับทราบกันดีถึงความสมถะที่สัจจริง

ความสมถะมี 3 ระดับ คือ 

1- ออกห่างจากสิ่งหะรอม

2- ออกห่างจากข้อคลุมเครือ

3- ละทิ้งในเรื่องมุบาฮ (อนุญาตให้กระทำได้) บางประการ เพราะเกรงจะเข้าข่ายคลุมเครือ

 

ศรัทธาแบบใดกันที่พวกเขาเหล่านั้นแบกถืออยู่ และ ความไม่รู้สึกรู้สาใดกันที่พวกเรากำลังใช้ชีวิตกันอยู่ !

 

كتاب الموافقات،  للشاطبي

 كتاب صفة الصفوة،  لابن الجوزي. منقول