บุ พ ก า รี
  จำนวนคนเข้าชม  187

...บุ พ ก า รี...

 

วันละหนึ่งความคิด....แปลเรียบเรียง

 

     รายงานจากท่านหญิงอาอิชะฮฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮาว่า : ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า :

     "ฉันได้เข้าไปในสวรรค์ แล้วฉันก็ได้ยินเสียงอ่าน (อัลกุรอาน) ในนั้น ฉันจึงถามว่า นี่ใครกัน?

     บรรดามลาอิกะฮฺกล่าวตอบว่า : "ฮารีษะฮฺ อิบนิ้น นัวะมาน"

     "ดังเช่นนี้เองการทำดี เป็นเช่นนี้เองการทำดี" ท่านฮารีษะฮฺเป็นผู้ที่ทำดีอย่างที่สุด ต่อมารดาของท่าน

(อัซซิละตุซซอฮีฮะฮฺ 913)

 

 

 

- ท่านอับดุลลอฮฺ อิบนิ อับบาส ร่อฎิยัลลอฮันฮุมา

 

แท้จริง การงานที่ทำให้ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺมากที่สุด หรือเป็นที่รักยิ่ง ณ ที่อัลลอฮฺ ก็คือ การทำดีกับมารดา

(ศ่อเฮี๊ยะฮฺ / อัลญาเมี๊ยะลิอิบนิ้ลวะฮฺบ์ 137)

 

 

 

-อิมาม อิบนุ้ล เญาซีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

พึงรู้เถิดว่า คนที่ทำดีต่อบุพการี ถึงแม้ว่าเขาจะทุ่มเททำดี ต่อท่านทั้งสองมากมายเพียงใด ก็ยังขอบคุณท่านทั้งสองได้ไม่เพียงพอ!

(البروالصلة ٢٩)

 

 

 

- ท่านอุมัร อิบนิ ซัร ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

     เมื่อบุตรชายของท่านอุมัร อิบนิ ซัร เสียชีวิต มีคนถามท่านว่า : "ลูกทำดีกับท่านอย่างไรบ้าง?"

     "ยามเดินพร้อมกับฉันตอนกลางวัน เขาจะเดินข้างหลังฉัน แต่กลางคืนเขาจะอยู่ข้างหน้าฉัน

     และเขาไม่เคยขึ้นไปอยู่ชั้นบน โดยที่มีฉันอยู่ชั้นล่างเลย" (อยู่เหนือศีรษะพ่อแม่)

(البر و الصلة لإبن الجوزي ١/٨٩)

 

 

 

- เชค อับดุลอาซี้ซ บิน บ๊าศ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

     สำหรับแม่แล้ว ท่านมีสถานะที่ยิ่งใหญ่มาก จำเป็นที่ท่านจะต้องเอาใจใส่ให้ความสำคัญในการทำให้แม่พอใจ และปฏิบัติกับแม่ด้วยสิ่งที่ดียิ่งกว่า

     ถึงแม้ว่าแม่อาจทำไม่ดีกับท่าน หรือละเมิดล่วงเกินท่านก็ตาม ท่านยังคงจำเป็นต้องให้อภัย ไม่ถือโทษเอาผิด และแสวงหาความพึงพอใจของแม่อยู่เสมอ

(นูรุน อะลัด ดัรบิ 21/255)

 

 

 

- เชค อิบนิ อุซัยมีน ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

     เมื่อเราพิจารณาดูสภาพของคนเราทุกวันนี้ เราจะพบว่าผู้คนส่วนใหญ่ไม่ได้ทำดีกับบิดามารดาของตน มิหนำซ้ำยังเนรคุณต่อท่านทั้งสอง

     ท่านจะเห็นว่าเขาทำดีกับเพื่อนพ้อง อยู่กับเพื่อนได้ไม่หน่ายเหนื่อย แต่กับแค่ชั่วโมงเดียวที่อยู่กับพ่อกับแม่กลับอิดหนาระอาใจ  ราวกับอยู่กับฟืนไฟก็ไม่ปาน บุคคลที่มีลักษณะเช่นนี้ ไม่ถือเป็นคนที่กตัญญู ทำดีต่อบิดามารดา

     แต่คนที่ทำดีต่อบิดามารดา หมายถึง คนที่ยินดี เต็มใจทำเพื่อพ่อแม่ ปรนนิบัติรับใช้ท่านทั้งสองอย่างเต็มความสามารถ ให้ความสำคัญ เอาใจใส่เต็มที่ในการทำให้ท่านทั้งสองพึงพอใจสุดความสามารถที่มี

(ชัรฮฺ อัลอกีดะฮฺ อัลวาซิฏียะฮฺ 3/121)

 

 

 

- อิมาม อิบนิ้ล ก็อยยิม ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

แผ่นดินหะรอมจะดึงดูดหัวใจของผู้คน (ให้มุ่งเข้าหา) ยิ่งกว่าแรงแม่เหล็กที่ดึงดูดโลหะเสียอีก

(ซาดุ้ล มะอ๊าด)

 

 

 

- อิมาม อัสสะอฺดีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

ยิ่งได้เยี่ยมเยียน (บัยตุ้ลลอฮฺ) มากเท่าใด ก็จะยิ่งถวิลหามากขึ้นเท่านั้น

 

 

 

๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕