คำสั่งสอนห้าประการของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
  จำนวนคนเข้าชม  135

คำสั่งสอนห้าประการของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม

 

( คอเฏ็บ อับดุลสลาม เพชรทองคำ )

 

          ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสั่งใช้เราให้มีอัตตักวา คือมีความยำเกรงต่อพระองค์เพียงองค์เดียวเท่านั้น ดังนั้น เราจึงต้องสร้างความยำเกรงต่อพระองค์ให้เกิดขึ้นในหัวใจของเราให้ได้ โดยการศึกษา แสวงหาความรู้ในเรื่องราวของบทบัญญัติศาสนา พยายามทำความเข้าใจ และนำมาสู่การปฏิบัติ ด้วยการปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา โดยพยายามทำให้สุดความสามารถของเรา ในขณะเดียวกัน ก็ต้องออกห่างจากคำสั่งห้ามของพระองค์โดยสิ้นเชิง พร้อมกันนั้นก็ต้องปฏิบัติอิบาดะฮฺทุกอย่างให้อยู่ในแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วย นั่นก็คือ ต้องไม่ทำบิดอะฮฺนั่นเอง

 

 

          ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นนบีและเราะซูลของอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ซึ่งท่านนบีก็จะมีคำสั่งสอนแก่บรรดาเศาะบะฮฺของท่านอยู่เสมอ ๆ.. หนึ่งในคำสั่งสอนอันเป็นประโยชน์ก็จะอยู่ในบทที่จะกล่าวต่อไปนี้ ซึ่งเป็นอัลหะดีษ ระดับหะซัน ตามคำรับรองของชัยค์อัลอัลบานีย์ อัลหะดีษบทนี้อยู่ในบันทึกของอิมามอะหฺมัด และอิมามอัตติรฺมีซีย์ รายงานจากท่านอบูหุรอยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุเล่าว่า ท่านเราะซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่า

 

من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهنّ أو يعلمهنّ من يعمل بهنّ؟

 

ใครจะนำคำสอนต่อไปนี้ไปปฎิบัติหรือไปสั่งสอนผู้อื่นบ้าง ?

 

ท่านอบูหุรอยเราะฮฺจึงกล่าวว่า.. أنا يا رسول الله،  “ผมเองครับ ท่านเราะซูลุลลอฮฺ

 

فأخذ بيدي فعدّ خمسًا، قال

 

แล้วท่านเราะซูลุลลอฮฺ ได้จับมือของฉัน (คือจับมือท่านอบูหุรอยเราะฮฺ) แล้วนับนิ้วทั้งห้าโดยกล่าวว่า

 

اتّق المحارم تكُن أعبدَ النّاس،

 

   (ประการที่หนึ่ง) จงระวังสิ่งต้องห้ามของอัลลอฮฺ แล้วท่านจะเป็นผู้ที่อิบาดะฮฺมากกว่าใคร

 

          นั่นก็หมายความว่า เราอย่าไปทำสิ่งที่มันขัดคำสั่งของอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา เราต้องไม่ทำสิ่งที่ผิดต่อบทบัญญัติศาสนาของพระองค์ ต้องไม่ฝ่าฝืน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งต้องห้ามที่อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงห้ามไว้ เช่น ต้องไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของดอกเบี้ยในทุกรูปแบบ ต้องไม่ดื่มเหล้า ไม่ดื่มสุรายาเมา ไม่สูญกัญชา ไม่เสพสิ่งเสพติดทั้งหลาย ไม่ฆ่าชีวิตหนึ่งชีวิตใดโดยไม่ถูกต้องชอบธรรม ต้องไม่ล่วงเกินต่อสิทธิของผู้อื่น ไม่ทำซินา ไม่ยึดทรัพย์ของเด็กกำพร้าเอามาเป็นของตัวเอง เป็นต้น ...

 

          แต่เรากลับต้องระมัดระวังตัวเองทั้งคำพูดและการกระทำของตัวเอง ที่จะไม่ไม่ทำอะไรตามอำเภอใจ แต่ต้องพยายามให้มันถูกต้องตามบทบัญญัติศาสนา ด้วยเหตุนี้ เราจึงต้องพยายามเรียนรู้เรื่องของบทบัญญัติศาสนาอยู่ตลอดเวลา เพื่อที่จะให้ตัวเราทำสิ่งที่มันถูกต้องตามคำสั่งของอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา และตามคำสั่งสอนของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ..ถ้าหากเราทำได้อย่างนี้ ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่า เราจะเป็นผู้ที่ทำอิบาดะฮฺมากกว่าใคร ๆ นั่นก็เท่ากับว่า เราเป็นผู้ที่ยึดมั่นต่อบทบัญญัติของอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา และเป็นผู้ที่มีอัตตักวา มีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุด

 

 

     ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย ท่านเราะซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวต่อไปอีกว่า

 

وارضَ بما قسَم الله لك تكُن أغنى النّاس،

 

   (ประการที่สอง) จงพึงพอใจในสิ่งที่อัลลอฮฺได้แบ่งสันปันส่วนให้แก่ท่าน แล้วท่านจะเป็นผู้ที่ร่ำรวยกว่าใคร ๆ

 

 

     ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย ท่านเราะซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวต่อไปอีกว่า

 

وأَحسن إلى جارك تكُن مؤمنًا،

 

   (ประการที่สาม) จงทำดีต่อเพื่อนบ้าน แล้วท่านจะเป็นผู้ศรัทธาอย่างแท้จริง

 

          นั่นก็หมายความว่า ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราได้ให้ความสำคัญกับเพื่อนบ้าน เพราะเพื่อนบ้านคือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับเรา ซึ่งท่านนบีได้เล่าให้ฟังว่า ..ท่านญิบรีล อะลัยฮิสสลามได้สั่งเสียแก่ท่านในเรื่องของการทำความดีต่อเพื่อนบ้าน จนถึงขนาดที่ว่า ท่านคิดว่า เพื่อนบ้านนั้นสามารถที่จะรับมรดกของท่านได้ ...

 

          ซึ่งการทำความดีต่อเพื่อนบ้านมีหลายรูปแบบ อาจจะส่งอาหารให้กัน หรือ แบ่งปันเครื่องใช้ไม้สอยเล็กๆน้อยๆ หรืออื่นๆอีก รวมไปถึงการใช้คำพูดคำจา ต้องพยายามไม่ทำลายน้ำใจต่อกัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อย่าทำให้เพื่อนบ้านเดือดร้อนจากคำพูดและการกระทำของเราเลย ..หากใครทำได้ดังนี้ ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่า เขาคือผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริง

 

 

     ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย ท่านเราะซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวต่อไปอีกว่า

 

وأحِبّ للنّاس ما تحبّ لنفسك تكن مُسلمًا،

 

   (ประการที่สี่) จงรักเพื่อนมนุษย์เหมือนดังเช่นที่ท่านรักตัวของท่านเอง แล้วท่านจะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์

 

          นั่นก็หมายความว่า ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเราให้เราคิดดี และปฏิบัติดีต่อผู้อื่น ให้เรามีความเมตตา มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น เราจะสุขสบายอยู่คนเดียวในขณะที่ผู้คนรอบข้างเดือดร้อนไม่ได้ เราต้องมีความหวังดีต่อผู้อื่น ไม่อิจฉาริษยาผู้อื่น ..เมื่อเรารักตัวเองอย่างไร ก็รักผู้อื่นเช่นเดียวกับที่เรารักตัวเองอย่างนั้น หากเราทำได้อย่างนี้ เราก็จะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ คือเป็นมุสลิมผู้ยอมจำนนต่ออัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริง

 

 

     ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย ท่านเราะซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวต่อไปอีกว่า

 

ولا تُكثر الضّحك فإنّ كثرةَ الضّحك تُمِيتُ القلب

 

   (ประการที่ห้า) จงอย่าหัวเราะมาก เพราะมันจะทำให้หัวใจตายด้าน

 

          นั่นก็หมายความว่า ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้เราออกห่างจากเรื่องไร้สาระ อย่าไปทำให้ตัวเองมีความเพลิดเพลิน หรือมีความสนุกสนานกับเรื่องราวของโลกดุนยาจนมากเกินไป อย่าหัวเราะหรือมีความดีใจจนเกินเหตุ ซึ่งสิ่งต่าง ๆเหล่านี้มันเป็นสาเหตุนำมาซึ่งการทำให้หัวใจตายด้านต่ออีมาน ไม่ยอมรับคำชี้แนะจากใคร ๆ ไม่สยมยอมต่อบทบัญญัติศาสนาของอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ..

 

          เราต้องนึกถึงโลกอาคิเราะฮฺให้มาก ๆ จะได้ใช้ชีวิตอย่างมีสติ ใช้ชีวิตให้มันอยู่ในขอบเขตบทบัญญัติศาสนา การนึกถึงเรื่องราวของโลกอาคิเราะฮฺอยู่เสมอ ๆ จะทำให้ร้องไห้มาก ซึ่งจะทำให้หัวใจของเราไม่ตายด้านต่ออีมาน ไม่ตายด้านต่อบทบัญญัติศาสนาของอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา

 

 

          ทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น ก็คือคำสั่งสอนห้าประการที่ท่านเราะซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มอบแก่ท่านอบูหุรอยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุและบรรดาเศาะฮาบะฮฺของท่าน ซึ่งนั่นก็หมายความว่า คำสั่งสอนนั้นเป็นคำสั่งสอนต่อเราทุกคน ณ ที่นี้เช่นกัน ดังนั้น จึงเป็นเรื่องสมควรที่เราจะนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อดำรงไว้ซึ่งการเป็นมุสลิมที่ดีที่มีอัตตักวา มีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา

 

 

         สุดท้ายนี้ ขออัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโปรดให้เราเป็นผู้ที่มีอีมาน มีความศรัทธาต่ออัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา พร้อมทั้งปฏิบัติตนตามคำสั่งสอนของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เพื่อยืนยันการเป็นผู้ที่มีอัตตักวา มีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริง

 

( คุฏบะฮฺวันศุกร์ มัสญิดดารุ้ลดาริหฺซาน บางอ้อ )