ถ้อยคำแห่งปวงปราชญ์​ 94
  จำนวนคนเข้าชม  186

ถ้อยคำแห่งปวงปราชญ์​ 94

 

วันละหนึ่งความคิด....แปลเรียบเรียง

 

 

- ท่านฟุฎ็อยล์ อิบนิ้ล อืย้าฎ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

การงานที่ดีที่สุด คือการงานที่ปกปิดซ่อนเร้นไว้ที่สุด

คือ.. การงานที่ถูกกีดกันจากชัยฏอนมากที่สุด

และห่างไกลจากการโอ้อวดมากที่สุด

(อัลอิคลาศ วันนียะฮฺ 56)

 

 

 

- เชค ซอลิฮฺ อัลอุศ็อยมีย์ ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ -

 

จงปกปิดความดีของพวกท่าน เหมือนกับที่พวกท่านปกปิดความผิดเอาไว้

เพราะ ... ความดีที่ซ่อนเร้นปิดบังเอาไว้ ย่อมมีหวังในการถูกตอบรับมากกว่า

เพราะ ... มันคือแหล่งที่มาของความบริสุทธิ์ใจ และคือ ที่ๆ ควรค่าแก่การทำดี

 

 

 

- อิมาม อิบนิ กะษีร ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถนั่งร่วมใกล้ชิด จะเป็นที่สนิทสนมคุ้นเคยได้

และไม่ใช่ทุกคนที่สนิทสนมคุ้นเคย จะสามารถรักษาความลับไว้ได้

เพราะความลับที่จะถูกเก็บรักษาไว้ได้นั้น มีเฉพาะแต่กับคนที่ซื่อสัตย์ไว้วางใจได้เท่านั้น

 

 

 

- อิมาม อิบนิ รอญับ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

     มีรายงานว่า สลัฟบางท่านกล่าวไว้ว่า :

ฉันเคยอยู่ทันชนกลุ่มหนึ่ง ที่พวกเขาไม่มีข้อบกพร่องอันใด 

แต่พวกเขาพูดถึงข้อบกพร่องของผู้อื่น ผู้คนทั้งหลายจึงพูดถึงแต่ข้อบกพร่องของพวกเขา 

และฉันก็เคยอยู่ทันอีกหลายกลุ่มชน ที่พวกเขาต่างมีข้อบกพร่องมากมาย

แต่พวกเขายับยั้งที่จะกล่าวถึงข้อบกพร่องของผู้อื่น ข้อบกพร่องทั้งหลายของพวกเขาจึงถูกลืมเลือนไป

 

 

 

-เชค ซอลิห์ อาลุชเชค หะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ-

 

การมีเตาฮีดจะอ่อนแอ หากบ่าวละทิ้งการขอดุอาอฺต่อ พระผู้เป็นเจ้าของเขา

และเมื่อใดที่ขอดุอาอฺน้อยลง ... ความสัมพันธ์ของบ่าวที่มีต่อพระองค์ ... ย่อมลดน้อยลงตามไปด้วย

 

 

 

- เชค ซอลิห์ อาลุชเชค ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ-

 

     "คำพูด" หากท่านไม่รู้ว่ามันมีสิทธิ์ทำให้ท่านได้ผลบุญเมื่อพูดออกไปหรือไม่ ก็จงละทิ้งที่จะพูดเถิด เพราะมันจะกลายเป็นบาปแก่ตัวท่าน หาใช่บุญสำหรับท่านไม่

 

 

 

ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า :

 

     “จงแจ้งข่าวดีแก่ประชาชาตินี้ (ว่าพวกเขาจะได้รับ) ความสะดวกง่ายดาย ได้รับเกียรติและฐานะอันสูงส่งในการที่พวกเขายืนหยัดยึดมั่นในอิสลาม  มีชัยชนะเหนือศัตรู เป็นที่ประจักษ์แก่ศาสนาทั้งมวล และยิ่งใหญ่เกรียงไกร ( เหนือแนวทางอื่นใด) บนหน้าแผ่นดิน

     ดังนั้น ผู้ใดก็ตามที่กระทำการงานของอาคิเราะฮฺ  เพื่อ(หวังผลประโยชน์)ในดุนยา สำหรับเขาในอาคิเราะฮฺแล้ว ย่อมไม่มีส่วนได้ใดๆ อีกเลย

(บันทึกโดย อิมามอะฮฺมัด อิบนิฮิบบาน อัลฮากิม และอัลบัยหะกีย์)

 

 

 

- ท่านชัยคุลอิสลาม อิบนิ ตัยมียะฮฺ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ

 

     ผู้ใดปรารถนาที่จะไปถึงระดับขั้นของผู้ทำความดี และเป็นเช่นบรรดาคนดีทั้งหลาย

     ก็จงตั้งเจตนาในทุกๆ วันที่ดวงอาทิตย์ยังคงขึ้น (พ้นขอบฟ้า) ในการที่จะยังประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์

     ตามที่อัลลอฮฺทรงให้เขามีความสะดวกง่ายดาย ที่จะเกื้อกูลพวกเขาเถิด

     และจงภักดีเชื่อฟังอัลลอฮฺ  ในการแสวงหาสิ่งฮะล้าล ละทิ้งจากสิ่งฮะรอม

     และหลีกหนีออกห่างจากชุบฮาต (สิ่งคลุมเครือต้องสงสัย) เท่าที่สามารถกระทำได้เถิด

     เพราะแท้จริง การแสวงหาสิ่งหะล้าล และการใช้จ่าย (บริจาค) ให้เเก่ครอบครัว คือช่องทางอันยิ่งใหญ่ ที่ไม่มีการงานที่ดีใดๆ เทียบเคียงได้เลย

 

 

 

- เชค อิบนิ อุซัยมีน ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

     การทำร้าย คือ การพยายามที่จะทำร้ายรังแกบุคคลหนึ่งบุคคลใด ด้วยกับสิ่งที่ทำให้ หัวใจรู้สึกเจ็บปวดจากการกระทำนั้น

     หรือ ด้วยกับสิ่งที่ทำให้ร่างกายเจ็บปวด จากการกระทำนั้น ซึ่งทั้งหมดนี้ ล้วนเป็นเรื่องต้องห้าม (หะรอม)

 

 

 

 

๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘